Aktualności

Stowarzyszenie jest współfinansowane przez Gminę Miejską Żory i realizuje w 2015 roku zadanie publiczne pt.

„Seniorze inwestuj w Siebie – z UTW żyj aktywnie i zdrowo”


Żory, 14.04.2015 r.

UWAGA – Wycieczka – MOSZNA – 23.05.2015 r.

 

Informujemy uprzejmie, że z przyczyn niezależnych od organizatorów wycieczka do Mosznej odbędzie się 23 maja br.

W związku z tym, prosimy osoby zainteresowane o zapisy na wycieczkę – w biurze UTW w czasie dyżurów do dnia 23.04.br.

Przesunięcie terminu pokrywa się z wycieczką z Klubu Globtrotera do Karlowych War w dniach 21 – 23.05.br, ale nie powinno to mieć wpływu na organizację wycieczki do Mosznej.

Przypominamy, koszt wycieczki / przejazd autokarem, ubezpieczenie i zwiedzanie zamku z przewodnikiem / - 37 zł /osobę, przy pełnym obłożeniu autokaru, tj. 39 osób.

Jest też możliwość zamówienia w zamkowej restauracji – obiadu z deserem w cenie 38 zł.

Gorąco zapraszamy słuchaczy UTW i seniorów do podziwiania piękna azalii i rododendronów w parku otaczającym zamek z dysnejowskich bajek w Mosznej.

Zarząd UTW

 

 

Żory, 14.04.2015 r.

 

 

Informacja – Walne Zebranie Członków UTW w Żorach – 31.03.2015 r.

 

            W dniu 31.03.br. w II terminie o godzinie 16:00, odbyło się Walne Zebranie Członków UTW w Żorach. Zebraniu przewodniczył pod nagłą nieobecność Pana Janusza Bajorskiego – Pan Jan Łukowski – sekretarz Zarządu UTW, a protokołował – Pan Remigiusz Dana.

W Walnym Zebraniu wzięło udział 37 słuchaczy UTW, co stanowi 15,8 % stanu członków UTW z aktualnie opłaconymi składkami.

Mimo niskiej frekwencji członków Stowarzyszenia, Zebranie mogło podejmować uchwały – zgodnie z treścią § 22 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia UTW w Żorach.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z działalności UTW za 2014 rok oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 9.03.br., Walne Zebranie Członków podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1/2015; 2/2015; 3/2015 – dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego z

   działalności UTW za 2014 r.

 1. Uchwała nr 4/2015 – o udzieleniu absolutorium Zarządowi UTW za 2014 r.
 2. Uchwała nr 5/2015 – wprowadzająca zmiany w składzie Zarządu UTW w związku z

   rezygnacją: Pani Bożeny Firaza /skarbnik/ i Pana Jana Łukowskiego /sekretarz/.

   Obecny skład Zarządu UTW:

            – Prezes                               Helena Karwot;

            – Wiceprezes                       Anna Potęga;

            – Skarbnik                            Krystyna Spychalska;

            – Sekretarz                           Małgorzata Niemiec;

            – Członek Zarządu               Grażyna Zawierucha.

 1. Uchwała nr 6/2015 – wprowadzająca zmiany w treści Statutu UTW w Żorach;
 2. Uchwała nr 7/2015 – przystąpienie UTW w Żorach do Ogólnopolskiej Sieci UTW

                                        ”Aktywny Senior” powołanej przez Fundację Humanitas w Sosnowcu;

 1. Uchwała nr 8/2015 – przystąpienie UTW do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

                                        w Nowym Sączu;

 1. Uchwała nr 9/2015 – przystąpienie UTW do Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW

                                        w Warszawie.

 

Zarząd UTW

 

 

Żory, 13.04.2015 r.

Pilates!

Zajęcia – kwiecień 2015 r.

 sala 103 /budynek ŻCOP/

         Informujemy uprzejmie, że z uwagi na zróżnicowaną ilość uczestników treningów „Pilates”, co odbija się na wysokości odpłatności za zajęcia, wprowadzamy

z dniem 15 kwietnia br. sprzedaż karnetów w cenie 5 zł / zajęcie, tzn. do końca miesiąca kwietnia w cenie 15 zł /3 zajęcia/ za karnet.

         Jednocześnie do końca miesiąca kwietnia – ograniczamy do 10liczbę uczestników zajęć w 1 grupie, co jest wymagane bezwynikowym rozliczeniem kosztu zajęć przez kasę UTW.

Informujemy też, że w przypadku maksymalnej ilości uczestników zajęć jaką jest 25 osób w 2 grupach, koszt zajęć obniży się do 4 zł za 1 zajęcie, tzn. cena karnetu wyniesie 16 zł za miesiąc.

Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy i innych seniorów do skorzystania z tej formy treningu, gdyż jest ona stworzona dla nas – seniorów.

Zajęcia odbywają się w sali 103 – budynek ŻCOP – zgodnie z podanym rozkładem zajęć w miesiącu kwietniu:

                            – w każdą środę miesiąca o godzinie 15:45

                            – i każdy czwartek o godzinie 16:10.

Zarząd UTW

 

Pilates!

Zajęcia – kwiecień 2015 r.

sala 103 /budynek ŻCOP/

 

         Informujemy uprzejmie, że treningi Pilatesu odbywają się

w sali 103 /budynek ŻCOP/, a terminy zajęć w miesiącu kwietniu br,

dla grupy I i II są następujące:

Grupa I            

                środa       – 08; 15; 22; 29 kwiecień – godzina 15:45 – 16:45

Grupa II

                czwartek – 09; 16; 23; 30 kwiecień – godzina 16:10 – 17:10

        Przypominamy, że udział w treningach jest odpłatny – bezpośrednio na zajęciach, a wysokość stawki jest zależna od ilości osób.

Na zajęcia prosimy zabrać matę i strój do ćwiczeń.       

Zarząd UTW

 

                        Stacyjka Wspomnień !

 

W dniu 25.03.2015 r. na scenie MOK w Żorach – słuchacze UTW i wielu innych gości obejrzało widowisko słowno – muzyczne pt. „Stacyjka Wspomnień” w wykonaniu Zespołu wokalnego Carpe Diem.

Kierownikiem artystycznym Zespołu Carpe Diem jest Pani Dagmara Świtacz, a członkowie zespołu to – z wyjątkiem 1 osoby – byli i obecni słuchacze naszego UTW.

Spektakl bardzo się podobał, a reakcja widzów była żywa i serdeczna,

co podkreśliła na zakończenie występu Pani Dagmara

słowami – ” tak żywej reakcji widowni na scenie MOK jeszcze nie było”.

Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom za gorące przyjęcie swoich koleżanek i kolegów na scenie wraz z owacją na stojąco i bardzo byśmy chcieli, aby ten występ stał się inspiracją dla innych słuchaczy UTW i seniorów – że możemy.

         Trzeba jednak podkreślić, że całe widowisko w najdrobniejszych szczegółach przygotowała Pani Dagmara – włącznie z konsekwentnym przekonywaniem członków zespołu, że nas na to stać.

         Trzeba też podkreślić, że bez zaplecza technicznego MOK, głównie – udźwiękowienia i świetnej dekoracji sceny wykonanej przez plastyków MOK, takie widowisko by nie powstało.

Wszystko musi być na swoim miejscu, aby osiągnąć efekt końcowy.

Jeszcze raz członkowie zespołu Carpe Diem dziękują za to wszystko Pani Dagmarze oraz Dyrektorowi i pracownikom MOK w Żorach.

31.03.2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków UTW, a uczestnicy zebrania, którzy widzieli spektakl – byli ciągle jeszcze pod wrażeniem występu, a Ci którzy nie widzieli prosili

o powtórkę. Może się uda na rozpoczęcie roku akademickiego 2015/2016.

         Bardzo dziękujemy słuchaczom UTW, którzy kibicowali swoim koleżankom i kolegom na scenie i cieszymy się, że Was nie zawiedliśmy.

Poniżej świetne zdjęcia z widowiska wykonane przez Pana Ludwika Glanerta.

Zarząd UTW

 stacyjkawspomnien001 stacyjkawspomnien002 stacyjkawspomnien003 stacyjkawspomnien004 stacyjkawspomnien005 stacyjkawspomnien006 stacyjkawspomnien007 stacyjkawspomnien008 stacyjkawspomnien009 stacyjkawspomnien010 stacyjkawspomnien011 stacyjkawspomnien012 stacyjkawspomnien013 stacyjkawspomnien014 stacyjkawspomnien015 stacyjkawspomnien016 stacyjkawspomnien017 stacyjkawspomnien018 stacyjkawspomnien019 stacyjkawspomnien020 stacyjkawspomnien021

Żory, 25.03.2015 r.

Rozpoczęcie sezonu turystycznego słuchaczy UTW w Żorach

Park „Piaskownia” 21.03.2015 r.

 

           Dnia 21.03.2015 r., tj. wraz z kalendarzowym „POCZĄTKIEM WIOSNY” słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach spotkali się w Parku „Piaskownia” aby powitać wiosnę.

Spotkanie rozpoczęliśmy przy MOK skąd wyruszyliśmy /część osób z kijkami, lub na rowerach / o godz. 9:05 w piękny słoneczny poranek.

Na miejscu czekał już na nas grill i serdeczny jak zawsze Opiekun Parku„Piaskownia”

- Pan Bogusław Garbarek, a wszystkich kolejno przychodzących seniorów witał i rejestrował fotograficznie nasz słuchacz – Pan Ludwik Glanert.

           Prezes UTW przywitała zebranych i przedstawiła kilka informacji o najbliższych wydarzeniach w Uniwersytecie /zaproszenie na – widowisko słowno – muzyczne Zespołu wokalnego Carpe Diem, pt.„Stacyjka wspomnień”MOK – 25.03.br. godzina 18:00, z prośbą o wsparcie duchowe swoich koleżanek i kolegów, którzy w przeważającej większości tworzą Zespół Carpe Diem prowadzony przy MOK przez Panią Dagmarę Świtacz, Olimpiada Sportowa UTW w Łazach – 16.05.br - zgłoszenia do konkurencji sportowych w biurze UTW do 27.03.br, Walne Zebranie Członków UTW – 31.03.2015 r., ankieta MOK – plany zagospodarowania poddasza i propozycje działalności MOK, wycieczka do Mosznej 10.05.br, III Ogólnopolski Marsz nordic – walking 9.05.br, III Kongres Seniorów – Chorzów – 18 -17 maj br., gdzie się zaprezentujemy – taniec country, zumba gold, nordic walking – mamy już plastrony UTW; spotkanie miłośników tańca Country z okolicznych UTW w miasteczku Twinpigs – czerwiec br – może być fajna impreza zorganizowana wspólnie z ŻCOP/

i inne informacje o zmianach zajęć.

Zaprosiła też zebranych na wykład Pana dr Mateusza Sobeczko poświęcony Tragedii Górnośląskiej do Muzeum Miejskiego w Żorach w dniu 26.03.br. na godzinę 17:00.

Następnie trochę się rozruszaliśmy pod okiem Pani Rysi Szpotakowskiej /gimnastyka, spacer i ćwiczenia na przyrządach znajdujących się w parku /.

Potem zajęliśmy się pieczeniem kiełbasek, konsumpcją i dyskusją. W międzyczasie Pan Stasiu Sobiecki – nasz Podróżnik przyniósł sok z brzozy i wszyscy mogli spróbować smaku natury.

          Zjawiło się też jeszcze kilku spóźnionych seniorów i mogliśmy już dokonać – aktu topienia „Marzanny” /dyżurna kukiełka/, która miała już tę przyjemność kilka razy się kąpać, a to jeszcze nie koniec.

W spotkaniu wzięło udział 43 słuchaczy UTW i zaprzyjaźnionych przez Pana Stasia Sobieckiego

z Klubem Podróżnika -10 seniorów z klubu „Globtrotera”.

Pogoda nam dopisała, świeciło pięknie wiosenne słońce – jednym słowem wiosna godnie nas powitała. Słuchaliśmy muzyki – jak zwykle z dyskoteki Pana Stasia Sobieckiego i tańczyliśmy jak zawsze przede wszystkim tańce Country.

W ocenie wszystkich uczestników – spotkanie było bardzo udane, a pogoda wręcz wymarzona.

Wpisaliśmy się do Księgi pamiątkowej Parku, zapowiadając naszą kolejną wizytę.

Spotkanie zakończyło się zgodnie z planem o godzinie 16 -tej.

Poniżej kilka zdjęć autorstwa Pana Ludwika Glanerta.

Zarząd UTW

2015005 2015006 2015007 2015008 2015009 2015010 2015011 2015012 2015013 2015014 2015001 2015002 2015003 2015004

 

VII OLIMPIADA SPORTOWA UTW I ORGANIZACJI SENIORALNYCH

„TRZECI WIEK NA START”

ŁAZY – 16 MAJ 2015 R.

KONKURENCJE SPORTOWE

wg regulaminu VII OLIMPIADY – ŁAZY 16.05.2015 r./

 

Informujemy naszych słuchaczy, że na tablicy ogłoszeń przy biurze UTW jest obowiązujący regulamin poszczególnych konkurencji sportowych

VII Olimpiady Sportowej UTW i Organizacji Senioralnych

„Trzeci Wiek Na Start‟,

która odbędzie się w Łazach w dniu 16.05.2015 r.

O UTW w Łazach, a także o samej Olimpiadzie, można się dowiedzieć więcej na stronie internetowej www.UTW.LAZY.PL w zakładce: olimpiada utw.

         Bardzo prosimy słuchaczy, którzy zgłosili swój udział w kilku konkurencjach sportowych olimpiady o uzgodnienie startu w wybranej konkurencji.

        Informujemy też, że przyjmujemy jeszcze zgłoszenia do udziału w olimpiadzie słuchaczy UTW z roczników 1965 – 1956 i 1945 i starsi.

        Uzgodnienie udziału oraz zgłoszenia startu w Olimpiadzie prosimy dokonać

         w biurze UTW - w czasie dyżurów do dnia 27.03.2015 r.

 

 

Zarząd UTW

 

ZAMEK  MOSZNA
10.05.2015 (niedziela)
Zwiedzanie Zamku z  przewodnikiem
Azalie i rododendrony – najpiękniejsze są w maju

- WYJAZD Z  ŻtowarzOR GODZINA  09:00
- PRZEJAZD AUTOKAREM DO MOSZNEJ
ZWIEDZANIE ZAMKU Z PRZEWODNIKIEM
CZAS WOLNY NA TERENIE PARKU
- WYJAZD Z MOSNEJ GODZINA 17:00

KOSZT 37  ZŁ/OS
(Cena obejmuje: transport, ubezpieczenie, zwiedzanie zamku z przewodnikiem, zwiedzanie parku)

Będąc na Zamku jest możliwość zamówienia obiadu z deserem
 w  Restauracji Zamkowej:

Kieszeń drobiowa z pieczarkami,
Ziemniaki z wody,
Surówka z marchwi i jabłka,
Kompot,
Ciasto czekoladowe z konfiturą owocową podane
z bezą z bitej śmietany,
Kawa lub herbata,
Cena obiadu z deserem  48zl/os

Zapisy do 10.04.2015 r. w biurze UTW  

 

 

Żory, 10.03.2015 r.

Dzień Kobiet i Mężczyzn – 10 marzec 2015 r.

 

W dniu 10.03.br studentki UTW spotkały się, aby uczcić swoje święto – Dzień Kobiet, a ponieważ 10 marzec – w kalendarzu to – Dzień Mężczyzn, zaprosiły na spotkanie również Panów.Przy pięknie kolorowo zastawionych stołach w sali 103 budynku ŻCOP spotkało się więc prawie 60 osób.

Po krótkim powitaniu zebranych przez Prezes UTW i przypomnieniu najpilniejszych spraw:

- Walne Zebranie Członków UTW – 31.03.br,

- Olimpiada Sportowa Łazy – zapisy do konkurencji w Biurze UTW,

- Zaproszenie na spektakl „Stacyjka Wspomnień” w wykonaniu Zespołu „Carpe Diem”

prowadzonym przez Panią Dagmarę Świtacz przy MOK i skupiającym głównie słuchaczy UTW – scena Domu Kultury 25.03.br – godz. 18:00,

- Powitanie wiosny i rozpoczęcie sezonu turystycznego – propozycja, aby rozważyć

spotkanie w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Bażanciej 40 w Żorach.

Aby rozeznać sytuację – może grupa Nordic Walking zaliczyłaby tę trasę i oceniła to na miejscu.

- W czasie wizyty studyjnej w Krakowie /26.02.br/ otrzymaliśmy w prezencie od UTW

przy UPJP2 w Krakowie piękny album i medalion wydany przez Uniwersytet Papieski z okazji kanoanizacji Jana Pawła II. Można te prezenty obejrzeć na dzisiejszym spotkaniu.

oraz podziękowaniu Wszystkim, którzy przygotowali dzisiejsze spotkanie, tj: Pani Karolinie Glanert, Grażynie Kusiak i Rycerskiej, Marii Kempińskiej i Matysiak, Ilonie Ploch, Panu Ludwikowi Glanert i Janowi Bednarkowi, rozpoczęliśmy świętowanie.

Panowie zostali dodatkowo obdarowani przez naszą słuchaczkę – Panią Henię Świerczyna „praktycznym upominkiem.

Program artystyczny spotkania przygotował Zespół „Pasja” prowadzony przez Panią Marzenę Karpińską w ramach zajęć „Z piosenką na Ty”, a prowadzenie zabawy przejął nasz niezawodny wodzirej Pan Stasiu Sobiecki.

Zespół „Pasja” zaśpiewał kilka piosenek, a niektóre /Arlekin i Filipinki/ ożywił tańcem – świetnym zresztą w wykonaniu Gosi Miemiec i Karolinki Glanert /lalki w Arlekinie/ i żywiołowe Filipinki – Rysiu Wesołowski, Jasiu Łukowski i Stasiu Sobiecki.

Kto nie widział – niech żałuje. Potem wszyscy się bawili przy znanych przebojach i tak w miłej atmosferze upłynął nam czas do końca spotkania.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za miłą i serdeczną atmosferę.

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania autorstwa Pana Ludwika Glanerta, któremu bardzo dziękujemy.

VLUU L310 W / Samsung L310 WVLUU L310 W / Samsung L310 WVLUU L310 W / Samsung L310 W

utw001 utw002 utw003 utw004 utw005 utw006 utw007

Zarząd UTW

 

Żory, 03.03.2015 r.

 

Pilates!

Zajęcia – marzec 2015 r.

sala 103 /budynek ŻCOP/

 

         Informujemy uprzejmie, że treningi Pilatesu odbywają się

w sali 103 /budynek ŻCOP/, a terminy zajęć w miesiącu marcu br, dla grupy I i II są następujące:

Grupa I       

         środa       – 04; 11; 18; 25 marzec – godzina 15:45 – 16:45

Grupa II

        czwartek – 05; 12; 19; 26 marzec – godzina 16:10 – 17:10

        Przypominamy, że udział w treningach jest odpłatny – bezpośrednio na zajęciach, a wysokość stawki jest zależna od ilości osób.

Na zajęcia prosimy zabrać matę i strój do ćwiczeń.        

                                                                                                  Zarząd UTW

 

 

Żory, 02.03.2015 r.

Informacja z wizyty studyjnej UTW w Krakowie w dniu 26.02.2015 r.

            Na zaproszenie ŻCOP i z udziałem Dyrektora ŻCOP – Pana Jacka Arasima oraz Pani Justyny Budniak – 20 słuchaczy UTW Żory uczestniczyło w wizycie studyjnej zorganizowanej w dniu 26 lutego br. przez Spółdzielnię Socjalną Równość w Krakowie, która ma swoją siedzibę w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Gośćmi spotkania byli także słuchacze UTW przy UPJP2. Zostaliśmy bardzo mile przyjęci przez organizatorów wizyty i na początek poczęstowani świetnym ciastem i ciasteczkami oraz kawą, herbatą i napojami w bufecie prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną Równość, która przygotowała dla nas również obiad.

Przy kawie powitali nas przedstawiciele UTW przy UPJP2, a Kierownik ds UTW – Ks. dr hab. Jan Dziedzic przybliżył nam jego działalność.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie został powołany niedawno, a pierwsza edycja zajęć rozpoczęła się w roku akademickim 2011/2012

i została zakończona w dniu 20 czerwca 2013 r. uroczystym rozdaniem dyplomów UTW.

Uniwersytet jest skierowany do wszystkich emerytów i rencistów (50+), którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę z zakresu filozofii, teologii, historii i nauk społecznych. Oferta edukacyjna jest uzupełniana imprezami kulturalno – turystycznymi /zwiedzanie muzeów, wycieczki, pielgrzymki, teatr/, a także udziałem w rekolekcjach i dniach skupienia. co może pomóc studentom w ich dalszym rozwoju zarówno naukowym jak i religijnym. Studia trwają 2 lata, a słuchacze UTW, jak prawdziwi studenci otrzymują indeksy i dyplomy ukończenia studiów podyplomowych. Uniwersytet cieszy się dużym zainteresowaniem seniorów /rozpoczynało 80 osób, a teraz jest 250/ i ciągle przybywa chętnych. Absolwenci UTW działają aktywnie w klubach seniora przy parafiach, odwiedzają seniorów z okazji urodzin, pomagają woluntarystycznie ludziom młodym – propagując ideę aktywności seniorów wokół nas.

Więcej o działalności UTW można znaleźć na stronie internetowej www.utw.upjp2.edu.pl.

            Jest to więc zupełnie inny uniwersytet niż nasz, ale jak podsumował naszą wymianę doświadczeń Ks. Dziedzic, każdy spełnia swoją misję aktywizowania seniorów w ich dalszym po zawodowym życiu. Na zakończenie otrzymaliśmy w prezencie medalion oraz piękny album wydany z okazji kanonizacji Jana Pawła II z niepublikowanymi zdjęciami z kontaktu Papieża z Uniwersytetem

i płytkę z pieśniami H.M. Góreckiego. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali też materiały reklamowe UPJP2 /lnianą reklamówkę, biuletyn informacyjny – nr 1/2015/m-ce I i II br/, zakładkę do książki UTW, długopis, teczkę i pasek do breloczka/.

            W czasie 1-no godzinnej przerwy udaliśmy się na Wawel i zwiedzili Katedrę oraz grób tragicznie zmarłych Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii, a część osób odwiedziła smoka wawelskiego. Po powrocie zjedliśmy bardzo dobry obiad i wysłuchali informacji o działalności Spółdzielni Socjalnej Równość, która w połowie zatrudnia osoby z niepełnosprawnością psychiczną i która ma się czym pochwalić /strona www.spoldzielniarowność.pl/, a następnie świetnego wykładu Pani mgr Ewy Pabian – psychologa klinicznego, pt. „pozytywny srebrny sektor – jak dobrze żyć po…..00-tce‟.

            Wyjazd był całkowicie sfinansowany ze środków pozyskanych przez ŻCOP i w związku z tym udział naszych słuchaczy w wyjeździe był nagrodą dla osób aktywnie uczestniczących w pracy UTW.

            Jeszcze raz bardzo dziękujemy Dyrektorowi ŻCOP – Panu Jackowi Arasimowi i Pani Justynie Budniak za zaproszenie słuchaczy UTW na ten wyjazd.

Poniżej kilka zdjęć z naszego wyjazdu.

utw01 utw0207 utw03

 

utw04utw05utw101

 

Zarząd UTW

 

 Żory, 24.02.2015 r.

Choroby cywilizacyjne!

Wykłady – Pani Agnieszka Młynarczyk

 /Kierownik APTEKI ZDROWIT przy ul. Kościuszki 1 w Żorach/

         W dniu 23.02.br. słuchacze UTW wysłuchali ostatniego /IX/ wykładu w ramach cyklu

Co wiemy o Farmacji” Pani Agnieszki Młynarczyk.

Kolejny wykład był jak zawsze interesujący i przedstawiony w bardzo przystępny sposób.

Temat wykładu stanowił w pewnym stopniu podsumowanie całego cyklu wykładów z zakresu wiedzy o farmacji, a choroby cywilizacyjne, które nam niestety towarzyszą to:

 • cukrzyca;
 • nadciśnienie;
 • otyłość;
 • zawał mięśnia sercowego /objawy zawału serca – to ucisk w klatce piersiowej

                                                     i drętwienie lewej ręki , utrata przytomności/;

 • udar mózgu – ograniczenie części mózgu na przykład przez wylew krwi;
 • miażdżyca;
 • nowotwory – są wynikiem zaburzeń w podziale naszych komórek (mutacji genowej)
 • alergie – są tak powszechne, że właściwie nie jesteśmy w stanie się przed nimi       obronić i pierwsze objawy alergii trzeba zgłosić u lekarza.
 • depresja – jest to bardzo trudna i niestety czasem niebezpieczna dla człowieka choroba, z którą samemu trudno sobie poradzić. Pani Agnieszka omówiła najważniejsze objawy depresji, które nie są nam obce, ale czasem nie zwracamy uwagi na zachowania naszych bliskich. Ważne jest obserwacja i pomoc najbliższego otoczenia i zasięgnięcie porady u lekarza specjalisty.

O wszystkich wymienionych chorobach możemy się szczegółowo dowiedzieć m. innymi z  internetu, a tak naprawdę żyjemy z nimi na co dzień i jakoś sobie radzimy.

Pani Agnieszka wręczyła nam w formie ulotek informacje o: hipoglikemii /niedocukrzenie – spadek stężenia glukozy we krwi poniżej 55 mg/dl/, stopie cukrzycowej i leczeniu insuliną.

Na zakończenie wykładu dokonała pomiaru ciśnienia krwi zakupionym przez nas dla potrzeb UTW ciśnieniomierzem, aby upewnić nas w umiejętności obsługi tego aparatu.

         Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce za poświęcony słuchaczom UTW czas i przybliżenie nam w sposób bardzo przystępny wiedzy potrzebnej na co dzień.

Poniżej kilka zdjęć z ostatniego wykładu.

utw wyklad002 utw wyklad003 utw wyklad001

Zarząd UTW

Żory, 24.02.2015 r.

VII OLIMPIADA SPORTOWA UTW I ORGANIZACJI SENIORALNYCH

TRZECI WIEK NA START

ŁAZY – 16 MAJ 2015 R.

KONKURENCJE SPORTOWE

wg regulaminu VI OLIMPIADY – ŁAZY /24.05.2014 r./

Bardzo prosimy wszystkich naszych słuchaczy o zgłaszanie się do startu w poszczególnych konkurencjach

VII Olimpiady Sportowej UTW i Organizacji Senioralnych

Trzeci Wiek Na Start,

która odbędzie się w Łazach w dniu 16.05.2015 r.

Dla ułatwienia podjęcia decyzji prezentujemy na tablicy ogłoszeń przy biurze UTW konkurencje sportowe wg regulaminu VI Olimpiady Sportowej z 2014 r.

O UTW w Łazach, a także o samej Olimpiadzie, można się dowiedzieć więcej na stronie internetowej www.UTW.LAZY.PL w zakładce: olimpiada utw.

Ponieważ udział w Olimpiadzie wiąże się ze zgłoszeniem ilości uczestników oraz wpłaty wpisowego /w 2014 roku23 zł/osoby/, a my chcemy wziąć udział Iwszy raz w tym wydarzeniu, konieczna jest informacja o ilości osób, które chcą i mogą reprezentować nasz Uniwersytet.

W związku z tym bardzo prosimy o zgłaszanie swojego udziału

do startu – w wybranych konkurencjach Olimpiady

do biura UTW - w czasie dyżurów do dnia 15.03.2015 r.

Wstępnie zakładamy, że wpisowe dla słuchaczy UTW startujących w Olimpiadzie zostanie sfinansowane ze składek członkowskich, a dojazd /przy dużej ilości osób/ może być w formie zorganizowanej np. autokar. Koszt dojazdu nie powinien być znaczny, a możliwość udziału w takiej imprezie i kibicowanie naszym zawodnikom, zrekompensuje ten wydatek.

Liczymy na znaczne zainteresowanie naszych słuchaczy.

Zarząd UTW

 

 Żory, 18.02.2015 r.

Włosy, szampony, odżywki!

Wykłady – Pani Agnieszka Młynarczyk

/Kierownik APTEKI ZDROWIT przy ul. Kościuszki 1 w Żorach/

         W dniu 16.02.br. słuchacze UTW wysłuchali kolejnego /VIII/ wykładu w ramach cyklu

Co wiemy o Farmacji”, który pod nieobecność Pani Agnieszki Młynarczyk poprowadziły Panie Ewa Ryszka i Wioletta Kołodziejczyk.

         Pani Ewa Ryszka bardzo szczegółowo omówiła problemy dotyczące naszych paznokci i uzmysłowiła nam jak bardzo jest to skomplikowane zagadnienie. Stan naszych paznokci zależy od tak wielu czynników, że właściwie każdy, kto dostrzega jakiś dyskomfort z tym związany – może sobie odpuścić, gdyż decydujący wpływ na stan naszych paznokci, skóry i włosów mają czynniki genetyczne, a dopiero potem zewnętrzne. To też było nam wiadome, ale zawsze się szuka jakichś innych powodów. Zresztą w swoim życiu przetestowałyśmy już niejedną kurację – z różnym skutkiem, jednym pomaga, drugim nie – co potwierdza decydujący wpływ uwarunkowań genetycznych. Ważne jest jednak to, że potrzebujemy witamin – K, B6, B12, D, H /biotyna/ i że usuwanie skórek też wpływa na stan płytki paznokci.

Zalecane preparaty na poprawę stanu paznokci zaprezentowane na wykładzie, to: Doppel Herz; Vitapil; Bionella; Biotebal oraz Bio-silica.

         Pani Wioletta Kołodziejczyk przedstawiła nam problemy dotyczące naszych włosów.

I tak jak w przypadku paznokci, stan włosów wynika przede wszystkim z czynników genetycznych, ale duży wpływ ma także stres /na co nie ma?/ i bieżąca pielęgnacja włosów. Wyjaśniła też nadmierne wypadanie włosów kobietom po urodzeniu dziecka, co wynika z tego, że w czasie ciąży traci się mniej włosów – takie naturalne zjawisko i potem, bezpośrednio po urodzeniu dziecka poziom wypadania włosów wyrównuje się do średnio – około 100/dobę.

Niekorzystne też, szczególnie dla włosów przetłuszczających się jest częste dotykanie włosów. Natomiast ważne jest mycie szczotek, grzebieni – 2 razy w tygodniu, / kto z nas tak robi?/. Włosy należy płukać wodą letnią /nie gorącą i nie zimną/, a szampony można stosować bez ograniczeń w czasie, jeśli nie zauważa się niekorzystnych zmian.

Pokrzywa, którą zawierają chyba wszystkie preparaty dotyczące pielęgnacji włosów – wypłukuje wapń i dlatego należy poziom wapnia w naszym /starzejącym się/ organizmie stale uzupełniać.

W uzupełnieniu podanych już preparatów dla paznokci – preparaty /szampony/ do pielęgnacji włosów, to: Bioxine; BiocomplexB11; Nizoral; Healing – skuteczna kuracja przeciwłupieżowa; Dermena – hamuje wypadanie i stymuluje odrastanie włosów.

 

Ostatni /IX/wykład z cyklu „Co wiemy o Farmacji‟, to:

       Choroby cywilizacyjne – 23 luty – godzina 12:15 /sala 101 ŻCOP/

Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy – naprawdę warto skorzystać.

Zarząd UTW 


 

 

Żory, 09.02.2015 r.

Relacja z zabawy karnawałowej – 06.02.2015 r.

W dniu 6.02.br odbyła się 1 – wsza i ostatnia w karnawale zabawa naszych słuchaczy.

W sali 103 budynku ŻCOP – przy pięknie kolorowo zastawionych stołach bawiło się ponad 50 słuchaczy UTW i zaproszonych gości. Zabawa była odpłatna i w związku z tym udział w zabawie wzięli także zaprzyjaźnieni ze słuchaczami UTW seniorzy.

Większość uczestników zabawy przebrała się w stroje karnawałowe, jak przystało na prawdziwy bal karnawałowy.

Przy wejściu na zabawę, wszyscy uczestnicy otrzymali karteczki do głosowania na najbardziej pomysłowy strój karnawałowy, przy czym 1 karteczka to 1 głos.

Po powitaniu uczestników zabawy przez Panią Prezes i przekazaniu kilku ważnych informacji słuchaczom UTW, zespół „Pasja‟ kierowany przez Panią Marzenę Karpińską zaprosił wszystkich do zabawy – piosenką zespołu PIERSI – pt. „Bałcanika – będzie zabawa‟, a następnie nasz niezastąpiony Wodzirej – Stasiu Sobiecki poprowadził zabawę.

W ramach poczęstunku poza ciastem, jedliśmy także pączki – gdyż za parę dni jest tłusty czwartek, mandarynki i wypiliśmy lampkę wina za nasze zdrowie.

Przed ogłoszeniem wyników konkursu na najbardziej pomysłowy strój karnawałowy, nasz wodzirej – Stasiu Sobiecki przebrał się w pełnokrwistą blondynkę o lekko różowo – pomarańczowym odcieniu, która choć w podomce i w trampkach – uwiodła wszystkich, tak, że był rozrywany i tańczył ze Wszystkimi przez długi czas. Strój Stasia nie został jednak uwzględniony w konkursie, gdyż większość uczestników zabawy już oddała swoje głosy. W czasie krótkiej przerwy Prezes i Wiceprezes UTW podliczyły głosy i ogłosiły wyniki konkursu:

15 głosów – I miejsce bezapelacyjnie zdobyła – Jadzia Wilk za strój tureckiej

księżniczki;

9 głosów – II miejsce – Barbara Krobisz za strój pirata, właściwie piratki;

5 głosów - III miejsceMałgorzata Niemiec za śliczny strój tancerza lat 70 - tych;

4 głosy – IV miejsce – Marian Stokłosa za pomysłowy strój niniji;

4 głosy - V miejsceBarbara Świeczka za piękną królową śniegu.

W sumie głosowali wszyscy, bo oddanych głosów było ponad 50, ale były to 2 lub 1 głos. Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk Prezes i Wiceprezes UTW nagrody ufundowane ze składek członkowskich – o łącznej wartości w zaokrągleniu 151 zł.

Bawiliśmy się świetnie, ale musieliśmy szybko zakończyć zabawę /parę minut przed 21:00/, bo nie zarezerwowaliśmy czasu na sprzątanie, a Pani Monika /ŻCOP/ już na nas czekała. Sprężyliśmy się i szybko pośpiesznie posprzątali salę, a dokładne sprzątanie zrobiła w poniedziałek nasza nieoceniona Wiceprezes Pani Ania Potęga, której ogromnie dziękujemy.

Bardzo dziękujemy wszystkim studentom UTW, którzy przygotowli zabawę – głównie: Wiceprezes Ani Potęga, Skarbnikowi UTW – Bożenie Firaza i Członkowi Zarządu Krystynie Spychalskiej, a także – Marysi Kempińskiej, Karolince Glanert, Gosi Niemiec oraz Ludwikowi Glanert i Marianowi Bednarkowi.

Panu Ludwikowi Glanert bardzo dziękujemy także za robienie zdjęć z naszej zabawy, które wkrótce załączymy na stronę UTW. Narazie zdjęcia z zabawy Pana Bogdana Blauta.

Szczególne podziękowania składamy naszemu niezastąpionemu Wodzirejowi Stasiowi Sobieckiemu za bardzo serdeczne i ciepłe prowadzenie zabawy.

Zaś wszystkim uczestnikom zabawy bardzo dziękujemy za miłą i serdeczną atmosferę.

Zarząd UTW

utw 001utw 002utw 003utw 004utw 005utw 006utw 007utw 008utw 009utw 010utw 011utw 012utw 013DSC_0854 DSC_0856 DSC_0858 DSC_0860 DSC_0867 DSC_0869 DSC_0872 DSC_0873 DSC_0874 DSC_0876 DSC_0878 DSC_0879 DSC_0889 DSC_0895 DSC_0898 DSC_0902 DSC_0904 DSC_0905  DSC_0907_1 DSC_0909 DSC_0821 DSC_0831 DSC_0834 DSC_0835 DSC_0838 DSC_0841 DSC_0844 DSC_0850 DSC_0852

 

UWAGA!!!

ZMIANY W PLANIE ZAJĘĆ TAŃCA TOWARZYSKIEGO

Zajęcia z dnia 11.02.2015 o godz. 17:00 zostają przeniesione na dzień 27.02.2015 (piątek) godz. 17:00.

 Żory, 28.01.2015 r.

 

„SPOSÓB NA KOBIETĘ CZYLI ROMANCA”

autor Jacek Chmielnik

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek -

26.01.2015 r., godzina 19:00.

        W dniu 26.01.br. – 45 słuchaczy UTW w Żorach odwiedziło Centrum Kultury w Katowicach ( niektórzy po wieloletniej przerwie ) i obejrzało sztukę pod tytułem jw.

        Zgodnie z informacją CKK sztuka była naprawdę zaskakująca i pełna humoru – świetnie zagrana przez znanych aktorów: Magdalenę Walach, Pawła Okrasę i Marcela Wiercichowskiego, który spektakl wyreżyserował i opracował muzycznie.

Nie pozostawiła też żadnych wątpliwości co do autora sztuki – nie żyjącego już – znanego aktora Jacka Chmielnika.

Na stronie Centrum Kultury Katowice ( CKK ) można dowiedzieć się więcej o sztuce i najbliższym repertuarze.

Czy wszystkim się podobało – nie wiem, ale był to sympatyczny wieczór stycznia.

        Dowóz do Katowic zapewniła nam Firma Bud – Gen, a Pan Eugeniusz Budniak podwiózł nas autokarem pod sam budynek Centrum.

Bardzo za to dziękujemy i polecamy się na przyszłość.

        Dziękujemy też bardzo wszystkim naszym słuchaczom – uczestnikom wyjazdu za sprawne uregulowanie wpłaty – było mało czasu i wydaje się, że może to być dobry prognostyk dla organizacji kolejnych wyjazdów.

Dodatkowa informacja – bilety do CKK można także zamawiać i kupić w Żorach – w Biurze „Ada Trawel” – Rynek 2 i na ul. Boryńskiej.

 

Zarząd UTW

 

 

VI Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar prof. Mariana Wieczystego, 31.01.2015 r.

Blisko 100 par tanecznych wzięło udział w tegorocznej, szóstej już edycji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego im. Prof. Mariana Wieczystego w Nowym Targu.

Turniej został zorganizowany przez Szkołę i Klub Tańca Towarzyskiego „Hart” oraz Urząd Miasta. Puchar prof. Wieczystego to najbardziej prestiżowa impreza w Polsce (info-Podhale Region).

Turniej jest imprezą organizowaną wg zasad opracowanych przez prof. Mariana Wieczystego – twórcę amatorskiego i zawodowego ruchu artystycznego tańca towarzyskiego w Polsce.

Celem ruchu jest współzawodnictwo taneczne, prezentowanie własnego warsztatu artystycznego i propagowanie dobroczynnego wpływu tańca na zdrowie i samopoczucie.

W turnieju obok najlepszych, zawodowych par tanecznych w Polsce, w grupie amatorskiej w kategoriach „START” Senior III-Latin-3i „D OPEN” Senior III-Latin-4, miały przyjemność uczestniczyć 2 pary taneczne naszego uniwersytetu:

- Karolina Glanert, Ludwik Glanert;

- Małgorzata Niemiec, Ryszard Wesołowski.

Zaprezentowaliśmy cztery tańce latynoamerykańskie: sambę, cza-czę, rumbę i jive (dżajfa).

Wystąpienie wśród tak znakomitych par tanecznych było dla nas wielkim zaszczytem i satysfakcją. Podpatrywaliśmy i podziwialiśmy ich z zapartym tchem.

Wielkim przeżyciem był dla nas spontaniczny, wspólnie zatańczony polonez.

Za te niezapomniane chwile pragniemy serdecznie podziękować naszej zawsze uśmiechniętej instruktorce tańca -Pani Agnieszce Szewczyk.

To dzięki Pani pracy i pomysłowości mogliśmy się zaprezentować, poczuć nastrój i atmosferę turnieju.

Z turnieju przywieźliśmy dyplomy za uczestnictwo w VI Turnieju o Puchar prof. Mariana Wieczystego w kategorii Hobby i Senior, brązowy medal w kategorii START Senior III-Latin-3 (Gosia i Rysiek) oraz niezapomniane przeżycia i doświadczenie.

Pragniemy także podziękować naszemu mini klubowi kibica czyli Wiesi i Piotrowi Ziółkowskim za burzliwy doping.

Dziękujemy Żorskiemu Centrum Organizacji Pozarządowych i Klubowi „Wisus” za możliwość przeprowadzenia treningów tanecznych oraz Gminie Miejskiej Żory, która współfinansuje nasze Stowarzyszenie w realizacji zadania publicznego pt. „Seniorze inwestuj w Siebie – z UTW żyj aktywnie i zdrowo”.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z turnieju i przepiękne widoki Tatr.

Ryszard Wesołowski

 

 

nowytarg003 nowy targ nowytarg001 nowytarg002

Ryszard Wesołowski

 

Żory, 28.01.2015 r.

 

Wybrane Jednostki Chorobowe – Skóra i kosmetyki!

Wykłady – Pani Agnieszka Młynarczyk

/Kierownik APTEKI ZDROWIT przy ul. Kościuszki 1 w Żorach/

         W miesiącu styczniu br. słuchacze UTW wysłuchali kolejnych /VI i VII/ wykładów Pani Agnieszki Młynarczyk w ramach cyklu „Co wiemy o Farmacji”.

         W dniu 12.01.br był to wykład pod tytułem „Wybrane Jednostki Chorobowe ”, w ramach którego omówione zostały: cukrzyca; choroby tarczycy i poziom cholesterolu.

Kolejny wykład był jak zawsze interesujący i przedstawiony w bardzo przystępny sposób,

a my mogliśmy uzyskać wiele ważnych dla nas seniorów informacji.

         Natomiast w dniu 19.01.br w ramach wykładu pod tytułem „Skóra i kosmetyki”, dowiedzieliśmy się o różnego rodzaju preparatach, kremach ze wskazaniem tych, które cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, co jest dość miarodajnym potwierdzeniem ich jakości. Niestety są to dość drogie rzeczy, ale przy uporczywych schorzeniach skóry czasem jest to konieczne.

Pani Agnieszka poinformowała nas również o organizowanych w Aptece -1 x w kwartale – dermokonsultacjachnajbliższy termin 13.02.br w godzinach: 11:00 do 15:00, w czasie których można się dowiedzieć więcej na konkretne interesujące nas problemy.

Proponowana tematyka następnych /ostatnich już/ wykładów to:

 • Włosy, szampony, odżywki – 16 luty 2015 r. – godzina 12:15

/ przeniesiony z dnia 09 luty br./

 • Choroby cywilizacyjne - 23 luty.

Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy – naprawdę warto skorzystać.

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 23 Finał – 11.01.2015 r.

Bardzo dziękujemy naszym studentom za udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

którzy włączyli się do zbiórki na ten cel zorganizowanej na UTW w dniach 5 – 9 stycznia br i wrzucili do puszek wolontariuszy UTW w sumie 503,52 zł.

Na wynik zbiórki miał pewien wpływ – brak zajęć na UTW w dniach 5 i 6 styczeń. Zebrana kwota nie jest może zbyt imponująca – biorąc pod uwagę, że nasi słuchacze to grupa prawie 230 osób, ale ważny jest też sam udział.

Ponadto nasi studenci mieli okazję zaprezentować się na scenie MOK w Zumbie Gold prowadzonej przez Panią Joannę Dziedzic – instruktorkę tych zajęć na UTW i wypadliśmy dobrze – sądząc po reakcji widowni, która aktywnie włączyła się do naszego tańca.

Wolontariusze UTW (Helena Karwot, Krystyna Spychalska i Ryszard Wesołowski), dziękują swoim koleżankom i kolegom za włączenie się do zbiórki dla WOŚP, która po raz trzeci przeznacza część zebranych środków na „Godną Opiekę Medyczną dla Seniorów”.

 

Serdecznie dziękujemy

Zarząd UTW

 

wolontariusze wosp 2015-bWolontariusze UTW 23-go finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

195 173 136

podziekowanie3podziekowanie42014.12.22 ZUMBA ZAKOŃCZENIE STAREGO I POWITANIE NOWEGO ROKU-b

 

     

Żory, 08.01.2015 r.

                                                                                                                                                             Żory, 12.01.2015 r.

 

WYKŁAD

„SKÓRA I KOSMETYKI” – z cyklu „Co wiemy o Farmacji”

19.01.2015 r. – godzina 12:15 /sala 101/.

 

Serdecznie zapraszamy na VII wykład z cyklu „Co wiemy o Farmacji” pod tytułem

„SKÓRA I KOSMETYKI”,

który wygłosi Pani Agnieszka Młynarczyk – Kierownik Apteki ZDROWIT /ul. Kościuszki 1 w Żorach/

w dniu 19.01.2015 r. o godz. 12:15 – ŻCOP / sala 101/.

        Wykład został przeniesiony z dnia 26.01.2015 r. Jest to kolejny VII już wykład z cyklu „Co wiemy o Farmacji”, a w naszej ocenie dotychczasowe wykłady były bardzo interesujące i przydatne dla nas seniorów, którzy niestety są zmuszeni dość często odwiedzać apteki.

        Wykłady z reguły trwają godzinę, ale czas ten może się wydłużyć – zależy to od naszych słuchaczy.

Wykład odbywa się bezpośrednio po zajęciach „Rehabilitacji” i liczymy w związku z tym na duże zainteresowanie naszych słuchaczy uczestniczących w zajęciach.

Zapraszamy i oczekujemy też innych słuchaczy UTW, gdyż wykłady są naprawdę interesujące.

Zarząd UTW

 

Spotkanie Opłatkowe – 16.12.2014 r.

            W dniu 16.12.br słuchacze UTW spotkali się z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, aby wspólnie przełamać się opłatkiem i życzyć sobie zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2015 Roku. Przy choince i świątecznie nakrytych stołach zjedliśmy wigilijną kolację ( barszcz z uszkami, ciasto, kawa, herbata, napoje ) i obejrzeliśmy program przygotowany przez naszych studentów na zajęciach „Z piosenką na Ty”.

W ramach programu nasz uniwersytecki zespół „Pasja”, wykonał 3 piosenki, następnie wysłuchaliśmy recytacji Pani Heleny Karwot – wiersza W. Szymborskiej p.t. „Do serca w niedzielę”, wiersza autorstwa naszego słuchacza Pana Stanisława Sobieckiego i pięknych okolicznościowych wierszy zaprezentowanych przez Panią Annę Potęgę. Potem zespół „Pasja” zaśpiewał kilka kolęd, a słuchacze UTW chętnie się przyłączyli i wspólnie – zgodnie z wigilijną tradycją śpiewaliśmy kolędy.

W naszej ocenie poczęstunek był dobry, a spotkanie odbyło się w serdecznej i ciepłej atmosferze i te dobre nastroje będą nam towarzyszyły w nadchodzącym roku.

Było to możliwe dzięki pracy i zaangażowaniu naszych studentów i dlatego jeszcze raz chcę bardzo gorąco podziękowć wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a szczególnie:

- Wiceprezes – Pani Ani Potęga za osobiste przygotowanie stroików, które ozdobiły nasze stoł i koordynację pracy związanej z przygotowaniem naszego spotkania – także części artystycznej,

- naszym studentkom Marysi Kempińskiej, Gosi Niemiec, Ilonce Ploch i studentom Jankowi Bednarkowi, Zbyszkowi Pabichowi za aktywny udział w przygotowaniu naszej wigilijki oraz Państwu Karolinie i Ludwikowi Glanert, którzy z przyczyn osobistych nie mogli być z nami osobiście,

- Panu Staszkowi Sobieckiemu za wspólne z Panią Anią Potęga prowadzenie spotkania,

- Pani Marzenie Karpińskiej i całemu zespołowi „Pasja” za przygotowanie oprawy artystycznej naszego spotkania.

            Na zakończenie, przypomnę że nasz UTW bierze udział w organizowanym 11 stycznia 2015 roku – 23 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, która jak w ub. roku zbiera pieniądze na

„Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów”.

Cel orkiestry dotyczy także nas seniorów i wydaje mi się, że UTW powinny uczestniczyć w zbiórce. Dlatego zgłosiłam chęć udziału naszego UTW do sztabu WOŚP, który mieści się w MOK w Żorach, a jego szefem jest Pan Zbigniew Krówka i stałam się wolontariuszem WOŚP. Dołączyli do mnie Pani Krystyna Spychalska i Ryszard Wesołowski i wspólnie będziemy zbierać pieniądze do puszek WOŚP. Puszki będą wyłożone w biurze UTW od 5.01.2015 r., a także będziemy zbierać na zajęciach, które rozpoczną się 7 stycznia. Otrzymamy plakaty i serduszka tak jak w normalnej zbiórce i bardzo liczymy na aktywność naszych studentów tzn. żebyście Państwo swoje wsparcie dla orkiestry wrzucili do puszek wolontariuszy UTW.

 

                                                                                                                                 Zarząd UTW

 Żory, 19.12.2014 r.

 

Soki Naturalne i Wybrane Jednostki Chorobowe!

Wykłady – Pani Agnieszka Młynarczyk

/Kierownik APTEKI ZDROWIT przy ul. Kościuszki 1 w Żorach/

         W miesiącu grudniu br. słuchacze UTW wysłuchali kolejnych /V i VI/ wykładów Pani Agnieszki Młynarczyk w ramach cyklu „Co wiemy o Farmacji”.

         W dniu 8.12.br był to wykład pod tytułem „Soki naturalne”, a Pani Agnieszce towarzyszyła Pani Paulina Czerwińska – technik farmacji w Aptece ZDROWIT, która prezentowała właściwości soków. Kolejny wykład był jak zawsze interesujący i przedstawiony w bardzo przystępny sposób, a dodatkowo mieliśmy możliwość spróbować smaku soków. Myślę, że większość słuchaczy usłyszała o pewnych sokach po raz pierwszy jak np. z owocu acai, goji, liści morwy białej, czy karczocha. Otrzymaliśmy prospekt Producenta soków Donum Naturea z opisem 16 soków, które mogliśmy popróbować, a łącznie zaprezentowano właściwości 22 soków. Zalecane spożycie soków to 2 razy dziennie po 25ml. Ważna dla nas informacja, że producenci soków używają do ich produkcji roślin pochodzących wyłącznie z upraw ekologicznych.

         Natomiast w dniu 15.12.br w ramach wykładu pod tytułemWybrane jednostki chorobowe” Pan Marcin Pluciński /przedstawiciel firmy „Microlife”/ zaprezentował słuchaczom UTW ciśnieniomierze i przekazał ważne dla nas informacje dotyczące pomiaru ciśnienia.Nie jest to temat nowy dla nas seniorów, ale myślę, że nie wszyscy wiedzieli, że ciśnieniomierza nadgarstkowego należy używać do 45 – go roku życia. Bardzo ważne jest dobrze diagnozować ciśnienie krwi i dlatego należy mierzyć ciśnienie: 2 x dziennie – rano /6:00 – 9:00/ i wieczorem /18:00 – 21:00/ przez minimum 5 dni – godzinę po jedzeniu. Dostępne ciśnieniomierze to naramienny – półautomatyczny /gdzie trzeba napompować 200 – 280 mmHg / i automatyczny – zaprezentowany na wykładzie przez Pana Marcina. Mankiet /musi być odpowiedni / zakłada się powyżej zgięcia w łokciu /3 – 4 cm/ i zawsze na przedramieniu – gdzie jest wyższe ciśnienie, siedzenie swobodne i nogi na podłożu. Zresztą te wszystkie zasady są podane przez producentów w instrukcji obsługi ciśnieniomierza. Prawie wszystkie (99 %) ciśnieniomierze wykrywają arytmię /nieregularność pulsu/. Ciśnieniomierzem można też zmierzyć migotanie przedsionków

/co 4 udar mózgu – jest spowodowany migotaniem przedsionków/. W Aptece ZDROWIT można zmierzyć ciśnienie i migotanie przedsionków. Cena ciśnieniomierza z walidacją /badanie certyfikowane/ do 190,00 zł. Wykład był bardzo interesujący i trwał prawie 1,5 godziny, dlatego też temat „Wybrane Jednostki Chorobowe” zostanie przedstawiony na kolejnym wykładzie.

Proponowana tematyka następnych wykładów to:

 • Skóra, kosmetyki – 12 styczeń 2015 r. – godzina 12:15
 • Włosy, szampony, odżywki - 26 styczeń;
 • Choroby cywilizacyjne - 09 luty.

Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy – naprawdę warto skorzystać.

                                                                                                                   Zarząd UTW

Małopolski Dzień Seniora

Kraków – 29 listopad 2014 r.

 

Na zaproszenie redakcji gazety „Głos SENIORA” i wydawcy gazety Stowarzyszenia MANKO – delegacja SUTW w Żorach w składzie:

 1. Małgorzata Bąchór
 2. Janina Drymajło
 3. Krystyna Spychalska.

wzięła udział w zorganizowanym w Krakowie – Małopolskim Dniu Seniora

- w dniu 29 listopada br. Wydarzenie to odbyło się w Małopolskiej Szkole im. Józefa Dietla w Krakowie. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na możliwości aktywizacji seniorów oraz dostarczenie merytorycznej wiedzy z zakresu zdrowia, pielęgnacji czy aktywności fizycznej.

Dzień Seniora rozpoczął się spotkaniem z Ambasadorami Projektu. Byli to:

 • Krystyna Męcik UTW Łazy, organizatorka Ogólnopolskiej Olimpiady Senioralnej,
 • Marek Wągiel UTW Kęty,
 • Andrzej Skrzyński redaktor gazety „Głos Seniora”, członek Rady Senioralnej przy   Ministerstwie Polityki Społecznej.

Od godz. 11.00 do godz. 16.00 wysłuchałyśmy wykładów na niżej wymienione tematy:

 • badania profilaktyczne gwarancją zdrowia,
 • choroby seniora,
 • cukrzyca i jej zapobieganie,
 • pielęgnacja skóry w dojrzałym wieku,
 • lecznictwo uzdrowiskowe,
 • joga seniora – przepis na zdrowie.

Wykłady były ciekawe. Poszerzyły i usystematyzowały naszą wiedzę dotyczącą zmian zachodzących w organizmie osób starszych oraz chorób występujących wśród seniorów.

Wszyscy wykładowcy podkreślali dobroczynny wpływ na zdrowie i samopoczucie seniorów aktywności fizycznej. Podkreślali również duże znaczenie aktywności umysłowej i intelektualnej, na przykład wyjście do kina, spotkania towarzyskie, rozwiązywanie krzyżówek itp.

Prof. Jerzy Vetulani neurolog i neurobiolog, który wygłosił wykład o chorobach seniora, zapoznał nas z wynikami badań mózgu osób aktywnych fizycznie. Badanie te dowodzą, że aktywność fizyczna spowalnia proces starzenia.

Pani Krystyna Męcik prezes z UTW Łazy zaprosiła wszystkich na Olimpiadę, która odbędzie się 16 maja 2015 r. w Łazach.

Na zakończenie wystąpił amatorski Teatr po Latach ze Świątnik Górnych.

Wyjechałyśmy z Krakowa przeświadczone, że wszystkie zajęcia w UTW w Żorach służą poprawie naszej kondycji fizycznej i umysłowej.

         Poniżej kilka zdjęć z wydarzenia w scenerii pięknego rynku w Krakowie autorstwa naszej koleżanki Małgorzaty Bąchór. Opracowała: Krystyna Spychalska.

 

 2014_malopolska08 2014_malopolska07 2014_malopolska06 2014_malopolska05 2014_malopolska04 2014_malopolska03 2014_malopolska02 2014_malopolska01

 

                                                                                  

Ogólne informacje o Farmacji.

Żory, 24.11.2014 r.

Homeopatia!

Wykład – Pani Agnieszka Młynarczyk

/Kierownik APTEKI ZDROWIT przy ul. Kościuszki 1 w Żorach/

 

         Dnia 24.11.2014 r. słuchacze UTW wysłuchali III wykładu Pani Agnieszki Młynarczyk w ramach cyklu „Co wiemy o Farmacji” pod tytułem „Homeopatia”.

Jak poprzednio Pani Agnieszce towarzyszyła Pani Wioletta Kołodziejczyk – technik farmacji w Aptece ZDROWIT przy ul. Kościuszki 1 w Żorach.

Kolejny wykład był jak zawsze interesujący i przedstawiony w bardzo przystępny sposób.

W czasie godziny dowiedzieliśmy się, że homeopatia to forma medycyny naturalnej, którą ogłosił w 1776 roku niemiecki lekarz i farmaceuta Samuel Hahnemann. Homeopatia opiera się na hipotezie Hipokratesa, że „podobne leczy się podobnym” i jest metodą leczniczą, która zajmuje się całym człowiekiem, rozpatrując jego dolegliwości i choroby. Leki homeopatyczne pobudzają naturalne siły uzdrawiające nasz organizm i produkowane są z roślin, minerałów i zwierzęcych wydzielin np. jad węża. Poznaliśmy sposób przygotowania leku, którego stężenie – pranalewka jest rozcieńczana i wstrząsana tak wiele razy, że wydaje się, że prawie nic tam nie ma i stąd porównanie homeopatii do placebo. A przecież leki homeopatyczne są przepisywane na recepty

i dotyczy to głównie tych z najniższym stężeniem stosowanych przez dłuższy czas.       Poznaliśmy kilka leków homeopatycznych powszechnie stosowanych, takich jak Stodal /kaszel/, Drosetux /suchy kaszel/, Sedatif’PC /stres/, Homeorox /chrypka/ i Oscillococcinum /grypa, przeziębienie – o podłożu wirusowym/, którego produkcja wynosi 40 milionów opakowań /dobę.

         Najbardziej rozpowszechnione leczenie homeopatią jest we Francji, gdzie korzysta z niej 80 % Francuzów i jest refundowane, a u nas – 4 % Polaków.

Są też blokady, które zdaniem homeopatów utrudniają leczenie np. stany zapalne nawet najdrobniejsze – ból zęba, złe odżywianie, siedzący tryb życia, hazard, hałas, żyły wodne. Homeopaci uważają też, że szczepienia są złe, tak samo leki sterydowe.  

         Pani Agnieszka wyjaśniła także problemy zgłaszane przez słuchaczy i zaprosiła na bezpłatne badanie „Osteoporozy” (z przedramienia) po wcześniejszym zapisie

- dnia 3 grudnia br. w godzinach 9:00 – 16:00 w Aptece, ul. Kościuszki 1 w Żorach.

Proponowana tematyka następnych wykładów to:

 • Soki naturalne - 08 grudzień; /będzie można próbować/ godz.12:15
 • Wybrane jednostki chorobowe – 15 grudzień;
 • Skóra, kosmetyki – 12 styczeń;
 • Włosy, szampony, odżywki – 26 styczeń;
 • Choroby cywilizacyjne – 09 luty.

Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy – naprawdę warto skorzystać.

Zarząd UTW

Żory, 18.11.2014 r.

Osteoporoza!

Wykład – Pani Agnieszka Młynarczyk

/Kierownik APTEKI ZDROWIT przy ul. Kościuszki w Żorach/

Dnia 17.11.2014 r. słuchacze UTW wysłuchali II wykładu Pani Agnieszki Młynarczyk w ramach cyklu „Co wiemy o Farmacji” pod tytułem „Osteoporoza”.

Tym razem Pani Agnieszce towarzyszyła Pani Wioletta Kołodziejczyk – technik farmacji w Aptece. Wykład był bardzo interesujący i przedstawiony w bardzo przystępny sposób, a Pani Agnieszka naprawdę to potrafi.

W czasie godziny dowiedzieliśmy się o podstawowych pojęciach dotyczących osteoporozy, m. innymi osteomalacja – z którym zetknęliśmy się 1 -wszy raz, a oznacza to chorobę wynikającą z wysokiego niedoboru witaminy D w organizmie człowieka, co prowadzi do rozmiękczania naszych kości. Otrzymaliśmy zestawienie pojęć omówionych w wykładzie, które ułatwiło nam zapisanie podstawowych informacji z zakresu tematu wykładu.

Przekazano nam także ulotkę – „Jak w praktyce ograniczać w diecie zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (NKT)”, które powodują zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi, co znacznie zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy, która jak wiadomo może wywoływać różne choroby układu krążenia, m. innymi: zawał serca, udar mózgu, miażdżycę kończyn dolnych.

Pani Agnieszka wyjaśniła też problemy zgłaszane przez słuchaczy.

W podsumowaniu trzeba podkreślić, że mogliśmy się dowiedzieć wielu ważnych informacji o osteoporozie, która jest niestety chorobą bliską seniorom, a w spotkaniu wzięło udział 20 słuchaczy UTW– niech żałują Ci, co nie skorzystali.

 

Zarząd UTW

 

Żory, 6.11.2014 r.

 

Żorska Karta Seniora !!!

/Seniorzy 60+/

W Zespole Spraw Społecznych – Urząd Miasta Żory / Rynek 9/ -

I piętro (pokój 100), można składać wniosek i odbierać Żorską Kartę Seniora – skierowaną do osób które ukończyły 60 lat, uprawniającą do korzystania w wyznaczonych Punktach Partnerskich z niższych cen towarów i usług.

Przy składaniu wniosku i odbiorze Żorskiej Karty Seniora trzeba mieć przy sobie dowód osobisty.

Wniosek o przyznanie karty i wykaz Punktów Partnerskich w których po okazaniu karty możemy korzystać z obniżki cenowej – prezentujemy na tablicy przy biurze UTW, a także można przeczytać na stronach żorskich portali internetowych.

Sieć Punktów Partnerskich wydaje się interesująca dla nas seniorów i na pewno nie jest zamknięta, a nasze zainteresowanie kartą /ŻKS/ może być zachętą dla jej rozszerzenia.

Gorąco namawiamy trochę starszych Słuchaczy UTW / 60 +/ do zaopatrzenia się w Żorską Kartę Seniora i korzystania z przywileju jej posiadania.

Zarząd UTW


 

VII ŻORSKI BIEG ULICZNY

12.10.2014 r. ponad 10 tysięcy kilometrów pokonali wszyscy uczestnicy największej imprezy biegowej w Żorach. W „Biegu Głównym” na dystansie 10 km wystartowało 820 biegaczy. W dwukilometrowym „Biegu po zdrowie” pobiegło 873 uczestników, a w „Spacerze Nordic Walking” – dystans 3 km pokonało 57 osób, w tym 27 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach.

Dzień był pogodny. Humory dopisywały. Wspólnie zrobiliśmy coś dla siebie: swojego zdrowia i satysfakcji. Były „głosy”, że nasz spacer Nordic Walking wcale nie przypominał spaceru lecz „wyścig” do przodu. Tak to już jest, że uczestnicy zajęć NW czuli potrzebę marszu w swoim, równym tempie. Niektórzy z nas ambitnie zmierzyli się z czołówką marszu NW. Myślę, że najważniejszy w tym wszystkim jest sam fakt zaktywizowania się! Uczestnictwa w tym właśnie dniu, wraz ze wspaniałymi sportowcami, w poprowadzonej z wielkim rozmachem akcji MOSiR.

Należy w tym miejscu podziękować organizatorowi: Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Żorach jak również sponsorom (m.in.: Urząd Miasta Żory, Sklep „Decathlon”, Sport Klinika, Sklep „Auchan”, KNS Śląska fabryka okien, Miasteczko Twinpigs, Park Wodny Aquarion, Hotel „Kameleon”). Patronat Honorowy nad imprezą objął: Prezydent Miasta Żory – Waldemar Socha; Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Kosztyła oraz Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Adam Ździebło. Dziękujemy.

Po zakończonym marszu otrzymaliśmy pamiątkowe medale, po czym poczęstowano nas wspaniałym bograczem. Następnie podziwialiśmy występy zespołów tanecznych Klubu „Wisus”, oklaskiwaliśmy najlepszych sportowców w czasie dekoracji, wzięliśmy udział w losowaniu cennych nagród. Szczególnie ucieszył nas fakt, iż jedna z naszych studentek wylosowała wspaniały rower.

Spisaliśmy się na medal, w następnym roku zapewne będzie nas o wiele więcej. Akcję uczestnictwa w tego typu imprezach zapoczątkował nasz były Prezes – kolega Wiktor Bąk. Dzięki niemu marsze Nordic Walking zagościły na stałe w harmonogramie zajęć UTW.

Przypomnijmy sobie jak to było zaprezentowanymi zdjęciami, a w wolnej chwili zobaczmy na stronie www.mosir.zory.pl (sprawozdanie, fotorelacja i wyniki 2 km + 10 km; „przewinąć” zdjęcia, informacje nt. biegu i wyników) „ODLOTOWY FILM O VII ŻORSKIM BIEGU ULICZNYM”. Naprawdę warto zobaczyć z lotu ptaka w jak pięknym mieście przyszło nam żyć (realizacja zdjęć lotniczych uwiecznieni.pl).

P1040840-zmnijszone14.10.12 IIV prezes.2014nordicwalking10 2014nordicwalking09 2014nordicwalking08 2014nordicwalking07  2014nordicwalking05 2014nordicwalking042014nordicwalking06 2014nordicwalking03 2014nordicwalking02 2014nordicwalking01 2014nordicwalking21 2014nordicwalking20 2014nordicwalking19 2014nordicwalking18 2014nordicwalking17 2014nordicwalking1614.10.12 GERTA I ROWERGERTA I MY 2014nordicwalking15 2014nordicwalking14 2014nordicwalking13 2014nordicwalking12 2014nordicwalking11

 

 

WYCIECZKA NA TĘŻNIE W DĘBOWCU KOŁO SKOCZOWA W DNIU 16.X.2014 R.

2014teznie03 2014teznie02 2014teznie01

 

 

Zakończenie sezonu turystycznego słuchaczy UTW w Żorach

Park „Piaskownia” - 13.10.2014 r.

W dniu 13.10.2014 r. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach spotkali się w Parku „Piaskownia” aby zakończyć /niestety/ sezon turystyczny. Spotkanie rozpoczęliśmy przy MOK skąd wyruszyliśmy z kijkami / lub bez /, na rowerach o godz. 10:05, a całą drogę świeciło nam słońce /tak na pożegnanie sezonu/. Część osób dojechała też busem lub samochodami. Na miejscu czekał już na nas grill i serdeczny jak zawsze Opiekun Parku „Piaskownia”. Słuchaczki UTW uprawiające Nordic Walking zaliczyły dodatkowo trasę do Gichty, a następnie odbyły się zajęcia z rehabilitacji – gimnastyka, spacer dookoła parku i ćwiczenia na przyrządach znajdujących się w parku. Wreszcie zjawił się nasz Podróżnik – Pan Stasiu Sobiecki i rozpoczęliśmy nasze spotkanie.

Prezes UTW Helena Karwot przywitała zebranych i przedstawiła kilka informacji dotyczących:

 • wyposażenia sali 101, którą uniwersytet zgodnie z porozumieniem z Dyr. ŻCOP otrzymał do wyłącznej dyspozycji – chodzi o zakup krzeseł /foteli/ wykładowych, uwzględniając zgłoszoną przez 1 słuchaczkę uwagę, że nasi słuchacze woleliby zajęcia w innej sali. Decyzję w tej sprawie Zarząd podejmie po spotkaniu ze starostami grup:
 • powołania poza ruchowymi nowych sekcji w UTW np. gry w szachy w zależności od zainteresowania słuchaczy.
 • zorganizowanego przez ŻCOP w dniach 10 i 11.10.br. Questingu – gry ulicznej, w czasie której uczestnicy mogli bliżej poznać działalność 12 Organizacji Pozarządowych w Żorach w tym naszego UTW. W 1-ym dniu w zabawie wzięli udział uczniowie 7 żorskich gimnazjów i odpowiadając na nasze pytanie – zaproponowali dodatkowe zajęcia na UTW – plastyka, fotografia i samoobrona oraz wyrazili chęć polecenia UTW znajomym seniorom. W 2-im dniu trasę pokonywały rodziny z dziećmi, w tym także jedyna nowo przyjęta do UTW słuchaczka z wnukiem, za co bardzo Jej dziękujemy. Pogoda była piękna i wszyscy uczestnicy zabawy byli zadowoleni, a na zakończenie zjedli bardzo dobry bogracz dostarczony przez Restaurację Rest Cafe w Żorach.
 • wyboru tytułu zadania publicznego do realizacji przez UTW w 2015 roku.

Zaprosiła też zebranych na zajęcia do Muzeum w Żorach w każdy czwartek oraz do Studia Działań Artystycznych w MOK, gdzie w piątek i sobotę są prowadzone do końca roku darmowe zajęcia dla seniorów.

Potem zajęliśmy się pieczeniem kiełbasek, konsumpcją, dyskusją i tańcem Country.

W spotkaniu wzięło udział 36 słuchaczy UTW i 10 osób z klubu „Globtrotera” zaproszonych przez Pana S. Sobieckiego i wszyscy świetnie się bawili wygrzewając się w pięknym słońcu.

Wpisaliśmy się do Księgi pamiątkowej Parku, zapowiadając naszą kolejną wizytę.

Spotkanie zakończyło się zgodnie z planem o godzinie 17 -tej.

Zarząd UTW

2014piaskownia05 2014piaskownia04 2014piaskownia03 2014piaskownia02 2014piaskownia01 2014piaskownia10 2014piaskownia09 2014piaskownia08 2014piaskownia07 2014piaskownia06

 

Questing w Żorach! – 10 i 11.10.2014 r.

Questing – gra miejska dla aktywnych – zorganizowana przez ŻCOP celem przybliżenia działalności 12 żorskich organizacji pozarządowych, które przystąpiły do gry w tym również UTW. Start i meta gry znajdowały się w kinie „Na Starówce”, skąd uczestnicy zaopatrzeni w opis trasy w formie zabawnych wierszyków z zagadkami, /autorstwa m. innymi naszej koleżanki Ani Potęga/ mieli odnaleźć poszczególne organizacje, zapoznać się z ich działalnością i rozwiązać zadanie.

UTW było ostatnią organizacją na trasie, a nasze miejsce spotkań było w kinie „Na Starówce”

W 1 – wszym dniu startowały zespoły uczniów 7 żorskich gimnazjów, którzy po zapoznaniu się z naszą działalnością mieli za zadanie odpowiedzieć na kilka pytań i zaproponawać jakieś inne zajęcia dla naszych studentów. Propozycje były następujące: malarstwo/ ogólnie zajęcia plastyczne/, fotografia, ale też samoobrona, sztuki walki, robótki ręczne. Zobowiązali się też do zachęcenia znajomych seniorów, aby zapoznali się z działalnością naszgo Uniwersytetu i wstąpili w szeregi słuchaczy.

W 2 – gim dniu w trasę ruszyło 11 grup naszych mieszkańców – głównie rodzin z dziećmi, ale też nasza nowo przyjęta słuchaczka w wnuczkiem. Trzeba przyznać, że niewiele uczestników gry znało naszą działalność, ale reakcja była pozytywna i możemy sądzić, że przyniesie to efekty w postaci dalszych przyjęć. Grze sprzyjała wyjątkowo piękna pogoda, a na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali poczestowani świetnym bograczem.

Szkoda, że nasi słuchcze nie przyłączyli się do gry.

Zarząd UTW

 

Rozpoczęcie Roku Akademickiego – 2014/2015

1 października br. w Klubie „Wisus”, UTW w Żorach rozpoczął uroczyście VI rok akademicki.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem „Gaudeamus Igitur” w wykonaniu Zespołu Carpe Diem, przy akompaniamencie Pani Dagmary Świtacz prowadzącej zespół w MOK w Żorach, a członkowie Zespołu to w większości słuchacze UTW.
W uroczystości udział wzięli:
Pani Anna Ujma – reprezentująca Prezydenta Miasta Żory – Pana Waldemara Sochę,
Pan Stanisław Ratajczyk – Dyrektor MOK w Żorach,
Pan Jacek Arasim – Dyrektor ŻCOP w Żorach,
Pani Bożena Köhl Gudzik – Kierownik Zespołu Spraw Społecznych UM Żory,
Pani Aleksandra Adamczyk – Dyrektor MOPS w Żorach – Przewodnicząca Żorskiej Rady Seniorów,
Pan Lucjan Buchalik – Dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach,
Pani Jolanta Hrycak – Radna Miasta Żory / Kino „Na Starówce”/,
Pani Urszula Krzyk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach,
Pani Barbara Musiałek – Z – ca Kierownika Klubu „Rebus” w Żorach,
Pan Wojciech Maroszek – Radny Miasta Żory, reprezentujący Senatora RP – Pana Adama Zdziebłę,
Pan Jerzy Marciniak – Radny Miasta Żory / Os. Sikorskiego/,
Pani Ilona Nawrotek – Biuro ŻCOP w Żorach,
Pani Dagmara Świtacz – Dyrygent Zespołu Carpe Diem w MOK w Żorach,
Pani Maria Białek – Prezes UTW w Rybniku i Pan Romuald Wita – Sekretarz Zarządu UTW w Rybniku,
prowadzący zajęcia na UTW: Pani Aleksandra Olszar – j. angielski; instruktorzy tańca: Towarzyskiego – Pani Agnieszka Szewczyk; Zumby Gold – Pani Joanna Dziedzic; Country – Pan Adam Foks,
Pan Rafał Mikulski – Z – ca Kierownika Klubu „Wisus” i zespoły taneczne dzieci i młodzieży Klubu „Wisus”,
oraz licznie /101 osób/ zgromadzeni studenci.
Po przywitaniu gości i słuchaczy UTW w Żorach – Prezes Helena Karwot przedstawiła krótką informację o bieżącej działalności Uniwersytetu i planach na przyszły rok. Poinformowała też o zamieszczeniu w Informatorze Kulturalnym MOK na październik br. /nakład 3000 egzemplarzy/, informacji o działalności UTW w Żorach celem dotarcia do większej ilości osób i zachęcenia do wstąpienia w szeregi słuchaczy Uniwersytetu. Działalność MOK w Żorach przedstawił w swoim krótkim wykładzie Pan Stanisław Ratajczyk – Dyrektor MOK.
W części artystycznej zaprezentowali się: Zespół Carpe Diem, który pod dyr Pani Dagmary Świtacz wykonał 4 piosenki / Piosenka o sąsiedzie, Smutna piosenka retro, Niebo z moich stron i Jadą wozy kolorowe/, Zespoły Słuchaczy UTW w Żorach prezentując: „Zumbę Gold” z udziałem Pani Joanny Dziedzic – niezrównanej instruktorki tańca; Taniec „Country” z udziałem instruktora tańca – Pana Adama Foksa, Zespół „ Z piosenką na Ty”- prowadzony przez Słuchaczkę UTW- Panią Marzenę Karpińską – opowiadanie baletowe „Jezioro Łabędzie” do muzyki P. Czajkowskiego i na zakończenie uroczystości 3 piosenki / Ach, jak przyjemnie; hymn UTW „Czemu płaczesz emerycie”; Bando, bando/ oraz grupy taneczne dzieci i młodzieży działające w Klubie WISUS przy Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach (Mażoretki EKSPLOZJA i MAMUŚKi, hiphop – JASZCZURY i BOOM BOOM CLAN.

2014rozpoczecierokub022014rozpoczecieroku012014rozpoczecieroku022014rozpoczecierokub04 2014rozpoczecierokub03 2014rozpoczecierokub01 2014rozpoczecierokub06 2014rozpoczecierokub05 2014rozpoczecieroku09 2014rozpoczecieroku08 2014rozpoczecieroku07 2014rozpoczecieroku06 2014rozpoczecieroku05 2014rozpoczecieroku042014rozpoczecieroku032014rozpoczecieroku10

 

 


Zakończenie Roku Akademickiego 2013/2014

 Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach uroczyście świętowali zakończenie roku akademickiego 2013/2014,  w gościnnych progach Klubu „Wisus” /niedaleko siedziby Uniwersytetu/. Mimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody, słuchacze UTW stawili się dość licznie /78 osób/, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy także zaproszonym Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tym przedstawicielom Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Rybniku,Wodzisławiu i Jastrzębiu, a także Pani Redaktor Katarzynie Ślezionie  z Dziennika Zachodniego – Żory. Na portalu   www.naszemiasto.pl ( w zakładce Żory )   zostały zaprezentowane zdjęcia z naszej uroczystości i bardzo za to Pani Redaktor dziękujemy, a w piątek w Dzienniku Zachodnim – Żory będzie artykuł o naszym Uniwersytecie. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach świętuje w tym roku mały jubileusz – 5 lat działalności i z tej okazji został wydany w m-cu maju br. informator o naszej działalności w tym okresie. Na spotkaniu w dniu dzisiejszym została zaprezentowana ulotka o bieżącej działalności naszego UTW z piosenkami autorstwa Pana Stanisława Niemca, które oddają ducha naszych Słuchaczy. W swoim wystąpieniu – Prezes UTW przedstawiła podstawowe zasady funkcjonowania UTW w Żorach, tj. sfinansowanie w około 80 % kosztów podstawowej działalności Uniwersytetu z budżetu Gminy Miasta Żory, korzystanie z pomieszczeń i pomocy ŻCOP  oraz  MOK w Żorach ( korzystanie z pomieszczeń i pomocy Klubu ”Wisus”).  Podkreśliła też, że Słuchacze UTW chętnie współpracują z innymi ośrodkami kulturalno – rekreacyjnymi w Żorach. Wręczono podziękowania Wszystkim, dzięki którym – UTW w Żorach prowadzi działalność. W części artystycznej uroczystości zaprezentowali się nasi studenci w pokazach: Tańca Towarzyskiego, piosenek i baletu z „Jeziora Łabędziego” P. Czajkowskiego – Zespół „ Z piosenką na Ty”, tańca „Country” i tańca „Zumby Gold” oraz zespoły taneczne dzieci z Klubu „Wisus”, które następnie z wielką ochotą tańczyły Zumbę razem ze Studentami UTW. Na zakończenie Prezes UTW poinformowała Studentów, że: – rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 – wstępnie planowane jest na 1.10.br, ale zależy to od miejsca i dostępności sali i zostanie podane do wiadomości Słuchaczy odpowiednio wcześniej, – przerwa wakacyjna w działalności Uniwersytetu trwa od 1.07. – 30.09.2014 r. – Zarząd UTW pracuje do 15.07.br i od 15.09.br, przy czym nie zwalnia to członków Zarządu z bieżącego załatwienia spraw UTW w okresie przerwy. Na koniec, w imieniu całego Zarządu UTW – życzyła Wszystkim Słuchaczom Uniwersytetu i Gościom – zdrowia i ciepłych, miłych wakacji. Poniżej kilka zdjęć z naszej uroczystości.

Zarząd UTW w Żorach

DSCN0859 DSCN0871 DSCN0874 DSCN0892 DSCN0910 DSCN0918 DSCN0956 DSCN0967 DSCN0974 DSCN0989 P1000956 P1040761 P1040762


Goście z Ukrainy.

W piątek, 13 czerwca 2014 r., w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych gościli przedstawiciele ukraińskiego samorządu: Rusłan Majstruk – mer miasta Tetyjów oraz Julia Kowalczuk – specjalista Rady Miejskiej oraz przedstawiciele miasta Żory: Beata Gojny – Kierownik Biura Rady Miasta i radni: Jadwiga Kempny, Jacek Arasim i Dariusz Domański. W ŻCOP mieli okazję uzyskać informacje na temat funkcjonowania żorskich organizacji pozarządowych oraz obejrzeć pokaz tańca country i wysłuchać pieśni ukraińskiej w wykonaniu członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach.   DSCN0708 DSCN0709 DSCN0711 DSCN0712

fot. UTW                      

 


 

Żory, 22.05.2014 r.

III Kongres „Obywatel Senior”Uniwersytetów Trzeciego Wieku

 • Chorzów – Park Śląski – 18 – 19.05.2014 r.

 •  

W dniach 18 – 19 maja br. Park Śląski w Chorzowie był organizatorem III Kongresu „Obywatel Senior” skierowanym głównie do Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Honorowy patronat nad kongresem objęła Para Prezydencka – Anna i Bronisław Komorowski oraz Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Irena Lipowicz.

Kongres został wpisany na listę wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin 2014 w Polsce, który jest świętowany w miesiącach maju i czerwcu i któremu patronuje Para Prezydencka.

W pierwszym dniu kongresu – 18.05.br, który był poświęcony zajęciom aktywizującym dla osób starszych, wzięła udział 10-cio osobowa grupa słuchaczy naszego UTW.

Gości przywitał Prezes Parku Śląskiego Pan Arkadiusz Godlewski i przedstawił program kongresu.

Następnie głos zabrał prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i mówił o problemach ludzi starszych, formach wsparcia seniorów oraz o korzyściach dla Polski z przynależności do Unii Europejskiej. Występ posłanki Krystyny Szumilas był głównie apelem o korzystanie z doświadczeń osób starszych – szczególnie na rynku pracy. Bardzo ciekawy wykład o roli seniora w dzisiejszej rodzinie wygłosił dr. Aleksander Mańka z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Kongres w ramach hasła „Aktywny Senior” był okazją do zaprezentowania umiejętności słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Występowały m. in. chór i grupa taneczna Parkowej Akademii Wolontariatu oraz zespół „Senioralki” z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Występy były przednie i wszyscy – zarówno artyści, jak i publiczność bawili się świetnie.

Wszyscy uczestnicy Kongresu mogli brać udział w wielu przygotowanych zajęciach ruchowych, jak fitness, pilates, latin dance, nordic walking, wspólnie tańczono też Zumbę.

Szczególnie dużym powodzeniem cieszyły się tańce Zumby prowadzone przez Panią Lila Kuba i patrząc obiektywnie – najbardziej rozbawione i roztańczone na Zumbie były koleżanki z naszego Uniwersytetu.

Na uwagę zasługują też zajęcia z Nordic Walking prowadzone bardzo profesjonalnie przez Panią Paulinę Ruta z Polskiego Towarzystwa NW wraz z seniorami ze Złotoryi.

I chcemy podkreślić, że w Konkursie Wiedzy o Nordic Walking – prawie wszystkie nagrody zgarnęły nasze koleżanki z UTW w Żorach.

Dla chętnych organizowano wycieczki rowerowe, kolejką „Elką” i pieszo po Parku Śląskim.

Były też warsztaty manualne: origami, decoupage, wykonywanie węży koralikowych i inne.

Można było także zasięgnąć różnych porad z prawa obywatelskiego, pomocy społecznej, diety, sztuki kulinarnej i fizjoterapii.

Na pamiątkę spotkania wszyscy uczestnicy Kongresu wylosowali drobne upominki. Był to bardzo udany dzień, zajęcia były profesjonalnie przygotowane, dopisała pogoda i humory uczestników.

W 2 – gim dniu kongresu 19 maja – Prezes i Państwo Dana – słuchacze UTW, mieli okazję wysłuchać interesujących wystąpień: P. Barbary Imiołczyk z Biura RPO, P. Ireny Wójcickiej – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Posłanki P. Beaty Małeckiej-Libera, która poinformowała o utworzeniu w Sejmie – Stałej Komisji d/s Polityki Senioralnej, a także bardzo interesującego wykładu – prof. Tadeusza Sławka z Uniwersytetu Śląskiego na temat „Jakiego traktatu nie napisze młody człowiek. Kilka uwag o życiu i wdzięczności”.

Wysłuchaliśmy też ciekawej dyskusji na temat „Jakiego języka używamy mówiąc o osobach starszych?” z udziałem P. Marianny Durczok – TVP Katowice, P. Małgorzaty Goślińskiej „Gazeta Wyborcza”, prof. UŚ Jacka Warchala – językoznawcy, P. Haliny Pisarek – Parkowa Akademia Wolontariatu – nauczycielki języka polskiego oraz prof. T. Sławka.

Wzięliśmy udział w debacie z młodymi ludźmi / także uczniami / na temat „Mieliśmy marzenia” – zmiany społeczne w Unii Europejskiej, doświadczenia i wartości prezentowane przez różne pokolenia, system współczesnych wartości, przestrzeń publiczna dla każdego i inne, a w podsumowaniu debaty można było stwierdzić, że w podstawowych sprawach – oceny młodego

i starszego pokolenia są zbieżne.

Wysłuchaliśmy też innych dyskusji na tematy związane z problemami ludzi starszych.

Mogliśmy też obejrzeć wystawę portretów ponad 20 członków Parkowej Akademii Wolontariatu

z Parku Śląskiego w Chorzowie – seniorów, którzy opowiadają o swoich pasjach, zajęciach, marzeniach.

Ta wystawa pokazała ludzi takich, jak my – którzy się nie nudzą, mają zajęcia, pasje, marzenia. Dzielą czas pomiędzy rodzinę, przyjaciół, pomaganie innym, inwestowanie w siebie –

i uważają, że to nic nadzwyczajnego, nic nadzwyczajnego w ich wieku.

Bo wiek nie zmienia charakterów – zmienia tylko podejście do czasu.

Poniżej kilka zdjęć z kongresu.

Zarząd UTW w Żorach

IMG_5718

IMG_5719 IMG_5721 IMG_5722 IMG_5723 IMG_5724 IMG_5725 IMG_5728 IMG_5734 IMG_5735 IMG_5737 IMG_5751 IMG_5753 IMG_5755 IMG_5763 SENIORZY W CHORZOWIE

IMG_5732

IMG_5733

 

 


 

 
                                                                                                                               
 
 

*****

2 comments on “Aktualności

 1. Strona jest dobra. Wszystko jest poukladane i latwo znalesc jest to czego
  się szuka.

 2. Milena pisze:

  Oto chodziło. Gratuluje autorowi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>