Aktualności

GLOS_SENIORA_logo

Stowarzyszenie współfinansowane jest przez Gminę Miejską Żory według projektu:

„Z UTW Seniorzy znowu czują się młodo”

*****

Są takie świeta raz do roku-page-001

 

           W dniu 11.04. br odbyło się ŚLĄSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU w Świętochłowicach zorganizowane pod patronatem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu – w ramach projektu „Regionalne centrum Wsparcia UTW” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie było zorganizowane z rozmachem, mimo że UTW w Świętochłowicach działa dopiero od 3 lat. Wszystko to zależy jak zawsze od ludzi.

Forum otworzyła Pani Ewa Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu, następnie zostało przeczytane pismo – przesłanie Pana J. Buzka z podkreśleniem znaczenia działań dla ludzi starszych, których liczba systematycznie wzrasta. Następnie Pani Krystyna Rawska – Prezes SUTW w Świętochłowicach przywitała wszystkich i przekazała głos Panu Prezydentowi Świętochłowic, który podkreślił że w strategii miasta do roku 2030 ważne miejsce zajmują osoby starsze. Były też wykłady oraz prezentacje niektórych uniwersytetów. Pani Ewa Kulisz zaprosiła na spotkanie UTW w Parku Ślaskim w Chorzowie / 18-19.05.br /, a Prezes UTW w Łazach na VI Ogólnopolską Olimpiadę Sportową. Forum było bardzo ciekawe i umożliwiło poznanie działalności innych UTW / na Śląsku są 44 UTW/, konieczność standaryzacji pracy UTW i kierunki działań np. spółdzielnie socjalne.

Zostaliśmy też poczęstowani ciastem, napojami i bardzo dobrym bograczem i kanapkami. Wzięliśmy / Prezes i Wiceprezes UTW/ udział w spotkaniu dzięki naszemu byłemu Prezesowi Panu Ryszardowi Wesołowskiemu, który zgodził się jechać samochodem.

Oto parę zdjęć z Forum, a w biurze UTW znajdują się materiały, które otrzymali uczestnicy Forum.

 

Świętochłowice - bliżej niż myślisz 005 Świętochłowice - bliżej niż myślisz 009 Świętochłowice - bliżej niż myślisz 011 Świętochłowice - bliżej niż myślisz 013 Świętochłowice - bliżej niż myślisz 017 Świętochłowice - bliżej niż myślisz 022 Świętochłowice - bliżej niż myślisz 032

 

 

UWAGA !

Są jeszcze wolne miejsca na zajęcia komputerowe. Wszystkich chętnych

prosimy o kontakt z biurem SUTW

                                                                                                           Zarząd

 

 

 

 

                                                                                                                               

*****