Aktualności

GLOS_SENIORA_logo

Stowarzyszenie współfinansowane jest przez Gminę Miejską Żory według projektu:

„Z UTW Seniorzy znowu czują się młodo”

Informacje organizacyjne!

 rozpoczecie2014-2015

ZAPRASZAMY STUDENTÓW UTW ŻORY NA MARSZ NORDIC WALKING!!!

 

1). 4.X.2014 r. odbędzie się DRUGIE Biegamy z SERCEM dla DZIECI z Domu Dziecka. Impreza odbędzie się w Gliwicach, Europa Centralna, ul. Pszczyńska 315. Marsz nordic walking na 5 do 10 km.
Każdy uczestnik otrzyma:
- upominek
- napój
- kupon na jedzenie
oraz medal na mecie.
Zapisy i wpłaty do 29.IX.br., ale nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc tj. 950 osób.
Szczegóły: www.biegamyzsercem.pl (aby się zapisać, jeśli nie posiadamy konta w systemie datasport.pl, od razu korzystamy z formularza „Zgłoszenia zbiorowe”, nawet, jeśli zgłaszamy tylko jedną osobę).
 
2). 12.X.2014 r., o godz. 11-ej, odbędzie się w ramach VII ŻORSKIEGO BIEGU ULICZNEGO, „Rekreacyjny Spacer Nordic Walking”.
Dystans wyniesie ok. 3 km.
Miejsce startu oraz mety na ul. Folwareckiej obok Hali Sportowej.
Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się 12.X.2014 r. w Biurze
Zawodów, w godz. od 8-ej do 10-ej.
Warunkiem przystąpienia do marszu jest wpłata wpisowego – 20 zł.
Szczegóły:
Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.mosir.zory.pl lub w dniu zawodów w biurze zawodów:
- poprzez internet do dnia 30.09.2014 r. na ww. stronie internetowej,
- w dniu zawodów w Biurze zawodów od 8-ej do 10-ej.
Osoby dokonujące zgłoszenia przez internet mogą określić rozmiar zamawianej pamiątkowej koszulki.
Dla uczestników imprezy Organizator zapewnia na mecie ciepły posiłek.
Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla wszystkich uczestników imprezy odbędzie się w dniu zawodów, ok. godz. 14.30
 
Zapraszamy entuzjastów nordic walking, wszak marsze NW to zajęcia UTW, które cieszą się dużą popularnością!

 

Informacja dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W miesiącu czerwcu uczestniczyłem w konkursie fotograficznym 
zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach pn. „ Dojrzałe spojrzenie na 
ekologię „   Informacje dotyczące wyników konkursu można znaleźć na stronie
 internetowej  www.wfosigw.katowice.pl  
Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy społeczeństwa o efektach 
ekologicznych projektów realizowanych w województwie śląskim w 
ramach Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ich 
znaczeniu dla środowiska i promocja Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, realizowanego przez WFOŚiGW w 
Katowicach. 
Konkurs był skierowany do seniorów ( grupa wiekowa 60+ ) z 
województwa śląskiego. 
Po spełnieniu warunków technicznych i tematycznych złożyłem pracę pt. UWAGA PŁAZY”. 

W miesiącu wrześniu Komisja Konkursowa powołana przez WFOŚiGW, 
podjęła decyzję przyznania mi wyróżnienia, nagradzając robotem 
kuchennym firmy BOSCH. Robot sprawuje się w kuchni nadzwyczaj 
dobrze i służy do przygotowania soków, sałatek, ciast, mielenia mięsa itp. 
 
Pierwszy raz w życiu brałem udział w konkursie fotograficznym i dlatego
namawiam naszych Seniorów do wzięcia udziału w programie „ Rok dla 
Klimatu” organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, wraz z konkursem fotograficzno – plastycznym. 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.rokdlaklimatu.pl 

Żory 15 września 2014 r. Bogdan Blaut 


UWAGA PŁAZY na stronę

Żory 21. 09. 2014 r.                                                               Zarząd UTW w Żorach

Zakończenie Roku Akademickiego 2013/2014

 Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach uroczyście świętowali zakończenie roku akademickiego 2013/2014,  w gościnnych progach Klubu „Wisus” /niedaleko siedziby Uniwersytetu/. Mimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody, słuchacze UTW stawili się dość licznie /78 osób/, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy także zaproszonym Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tym przedstawicielom Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Rybniku,Wodzisławiu i Jastrzębiu, a także Pani Redaktor Katarzynie Ślezionie  z Dziennika Zachodniego – Żory. Na portalu   www.naszemiasto.pl ( w zakładce Żory )   zostały zaprezentowane zdjęcia z naszej uroczystości i bardzo za to Pani Redaktor dziękujemy, a w piątek w Dzienniku Zachodnim – Żory będzie artykuł o naszym Uniwersytecie. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach świętuje w tym roku mały jubileusz – 5 lat działalności i z tej okazji został wydany w m-cu maju br. informator o naszej działalności w tym okresie. Na spotkaniu w dniu dzisiejszym została zaprezentowana ulotka o bieżącej działalności naszego UTW z piosenkami autorstwa Pana Stanisława Niemca, które oddają ducha naszych Słuchaczy. W swoim wystąpieniu – Prezes UTW przedstawiła podstawowe zasady funkcjonowania UTW w Żorach, tj. sfinansowanie w około 80 % kosztów podstawowej działalności Uniwersytetu z budżetu Gminy Miasta Żory, korzystanie z pomieszczeń i pomocy ŻCOP  oraz  MOK w Żorach ( korzystanie z pomieszczeń i pomocy Klubu ”Wisus”).  Podkreśliła też, że Słuchacze UTW chętnie współpracują z innymi ośrodkami kulturalno – rekreacyjnymi w Żorach. Wręczono podziękowania Wszystkim, dzięki którym – UTW w Żorach prowadzi działalność. W części artystycznej uroczystości zaprezentowali się nasi studenci w pokazach: Tańca Towarzyskiego, piosenek i baletu z „Jeziora Łabędziego” P. Czajkowskiego – Zespół „ Z piosenką na Ty”, tańca „Country” i tańca „Zumby Gold” oraz zespoły taneczne dzieci z Klubu „Wisus”, które następnie z wielką ochotą tańczyły Zumbę razem ze Studentami UTW. Na zakończenie Prezes UTW poinformowała Studentów, że: – rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 – wstępnie planowane jest na 1.10.br, ale zależy to od miejsca i dostępności sali i zostanie podane do wiadomości Słuchaczy odpowiednio wcześniej, – przerwa wakacyjna w działalności Uniwersytetu trwa od 1.07. – 30.09.2014 r. – Zarząd UTW pracuje do 15.07.br i od 15.09.br, przy czym nie zwalnia to członków Zarządu z bieżącego załatwienia spraw UTW w okresie przerwy. Na koniec, w imieniu całego Zarządu UTW – życzyła Wszystkim Słuchaczom Uniwersytetu i Gościom – zdrowia i ciepłych, miłych wakacji. Poniżej kilka zdjęć z naszej uroczystości.

Zarząd UTW w Żorach

DSCN0859 DSCN0871 DSCN0874 DSCN0892 DSCN0910 DSCN0918 DSCN0956 DSCN0967 DSCN0974 DSCN0989 P1000956 P1040761 P1040762

Goście z Ukrainy.

W piątek, 13 czerwca 2014 r., w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych gościli przedstawiciele ukraińskiego samorządu: Rusłan Majstruk – mer miasta Tetyjów oraz Julia Kowalczuk – specjalista Rady Miejskiej oraz przedstawiciele miasta Żory: Beata Gojny – Kierownik Biura Rady Miasta i radni: Jadwiga Kempny, Jacek Arasim i Dariusz Domański. W ŻCOP mieli okazję uzyskać informacje na temat funkcjonowania żorskich organizacji pozarządowych oraz obejrzeć pokaz tańca country i wysłuchać pieśni ukraińskiej w wykonaniu członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach.   DSCN0708 DSCN0709 DSCN0711 DSCN0712

fot. UTW                      

 

Żory, 22.05.2014 r.

III Kongres „Obywatel Senior”Uniwersytetów Trzeciego Wieku

  • Chorzów – Park Śląski – 18 – 19.05.2014 r.

  •  

W dniach 18 – 19 maja br. Park Śląski w Chorzowie był organizatorem III Kongresu „Obywatel Senior” skierowanym głównie do Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Honorowy patronat nad kongresem objęła Para Prezydencka – Anna i Bronisław Komorowski oraz Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Irena Lipowicz.

Kongres został wpisany na listę wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin 2014 w Polsce, który jest świętowany w miesiącach maju i czerwcu i któremu patronuje Para Prezydencka.

W pierwszym dniu kongresu – 18.05.br, który był poświęcony zajęciom aktywizującym dla osób starszych, wzięła udział 10-cio osobowa grupa słuchaczy naszego UTW.

Gości przywitał Prezes Parku Śląskiego Pan Arkadiusz Godlewski i przedstawił program kongresu.

Następnie głos zabrał prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i mówił o problemach ludzi starszych, formach wsparcia seniorów oraz o korzyściach dla Polski z przynależności do Unii Europejskiej. Występ posłanki Krystyny Szumilas był głównie apelem o korzystanie z doświadczeń osób starszych – szczególnie na rynku pracy. Bardzo ciekawy wykład o roli seniora w dzisiejszej rodzinie wygłosił dr. Aleksander Mańka z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Kongres w ramach hasła „Aktywny Senior” był okazją do zaprezentowania umiejętności słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Występowały m. in. chór i grupa taneczna Parkowej Akademii Wolontariatu oraz zespół „Senioralki” z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Występy były przednie i wszyscy – zarówno artyści, jak i publiczność bawili się świetnie.

Wszyscy uczestnicy Kongresu mogli brać udział w wielu przygotowanych zajęciach ruchowych, jak fitness, pilates, latin dance, nordic walking, wspólnie tańczono też Zumbę.

Szczególnie dużym powodzeniem cieszyły się tańce Zumby prowadzone przez Panią Lila Kuba i patrząc obiektywnie – najbardziej rozbawione i roztańczone na Zumbie były koleżanki z naszego Uniwersytetu.

Na uwagę zasługują też zajęcia z Nordic Walking prowadzone bardzo profesjonalnie przez Panią Paulinę Ruta z Polskiego Towarzystwa NW wraz z seniorami ze Złotoryi.

I chcemy podkreślić, że w Konkursie Wiedzy o Nordic Walking – prawie wszystkie nagrody zgarnęły nasze koleżanki z UTW w Żorach.

Dla chętnych organizowano wycieczki rowerowe, kolejką „Elką” i pieszo po Parku Śląskim.

Były też warsztaty manualne: origami, decoupage, wykonywanie węży koralikowych i inne.

Można było także zasięgnąć różnych porad z prawa obywatelskiego, pomocy społecznej, diety, sztuki kulinarnej i fizjoterapii.

Na pamiątkę spotkania wszyscy uczestnicy Kongresu wylosowali drobne upominki. Był to bardzo udany dzień, zajęcia były profesjonalnie przygotowane, dopisała pogoda i humory uczestników.

W 2 – gim dniu kongresu 19 maja – Prezes i Państwo Dana – słuchacze UTW, mieli okazję wysłuchać interesujących wystąpień: P. Barbary Imiołczyk z Biura RPO, P. Ireny Wójcickiej – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Posłanki P. Beaty Małeckiej-Libera, która poinformowała o utworzeniu w Sejmie – Stałej Komisji d/s Polityki Senioralnej, a także bardzo interesującego wykładu – prof. Tadeusza Sławka z Uniwersytetu Śląskiego na temat „Jakiego traktatu nie napisze młody człowiek. Kilka uwag o życiu i wdzięczności”.

Wysłuchaliśmy też ciekawej dyskusji na temat „Jakiego języka używamy mówiąc o osobach starszych?” z udziałem P. Marianny Durczok – TVP Katowice, P. Małgorzaty Goślińskiej „Gazeta Wyborcza”, prof. UŚ Jacka Warchala – językoznawcy, P. Haliny Pisarek – Parkowa Akademia Wolontariatu – nauczycielki języka polskiego oraz prof. T. Sławka.

Wzięliśmy udział w debacie z młodymi ludźmi / także uczniami / na temat „Mieliśmy marzenia” – zmiany społeczne w Unii Europejskiej, doświadczenia i wartości prezentowane przez różne pokolenia, system współczesnych wartości, przestrzeń publiczna dla każdego i inne, a w podsumowaniu debaty można było stwierdzić, że w podstawowych sprawach – oceny młodego

i starszego pokolenia są zbieżne.

Wysłuchaliśmy też innych dyskusji na tematy związane z problemami ludzi starszych.

Mogliśmy też obejrzeć wystawę portretów ponad 20 członków Parkowej Akademii Wolontariatu

z Parku Śląskiego w Chorzowie – seniorów, którzy opowiadają o swoich pasjach, zajęciach, marzeniach.

Ta wystawa pokazała ludzi takich, jak my – którzy się nie nudzą, mają zajęcia, pasje, marzenia. Dzielą czas pomiędzy rodzinę, przyjaciół, pomaganie innym, inwestowanie w siebie –

i uważają, że to nic nadzwyczajnego, nic nadzwyczajnego w ich wieku.

Bo wiek nie zmienia charakterów – zmienia tylko podejście do czasu.

Poniżej kilka zdjęć z kongresu.

Zarząd UTW w Żorach

IMG_5718

IMG_5719 IMG_5721 IMG_5722 IMG_5723 IMG_5724 IMG_5725 IMG_5728 IMG_5734 IMG_5735 IMG_5737 IMG_5751 IMG_5753 IMG_5755 IMG_5763 SENIORZY W CHORZOWIE

IMG_5732

IMG_5733

Świętochłowice – bliżej nas.

           W dniu 11.04. br odbyło się ŚLĄSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU w Świętochłowicach zorganizowane pod patronatem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu – w ramach projektu „Regionalne centrum Wsparcia UTW” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie było zorganizowane z rozmachem, mimo że UTW w Świętochłowicach działa dopiero od 3 lat. Wszystko to zależy jak zawsze od ludzi.

Forum otworzyła Pani Ewa Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu, następnie zostało przeczytane pismo – przesłanie Pana J. Buzka z podkreśleniem znaczenia działań dla ludzi starszych, których liczba systematycznie wzrasta. Następnie Pani Krystyna Rawska – Prezes SUTW w Świętochłowicach przywitała wszystkich i przekazała głos Panu Prezydentowi Świętochłowic, który podkreślił że w strategii miasta do roku 2030 ważne miejsce zajmują osoby starsze. Były też wykłady oraz prezentacje niektórych uniwersytetów. Pani Ewa Kulisz zaprosiła na spotkanie UTW w Parku Ślaskim w Chorzowie / 18-19.05.br /, a Prezes UTW w Łazach na VI Ogólnopolską Olimpiadę Sportową. Forum było bardzo ciekawe i umożliwiło poznanie działalności innych UTW / na Śląsku są 44 UTW/, konieczność standaryzacji pracy UTW i kierunki działań np. spółdzielnie socjalne.

Zostaliśmy też poczęstowani ciastem, napojami i bardzo dobrym bograczem i kanapkami. Wzięliśmy / Prezes i Wiceprezes UTW/ udział w spotkaniu dzięki naszemu byłemu Prezesowi Panu Ryszardowi Wesołowskiemu, który zgodził się jechać samochodem.

Oto parę zdjęć z Forum, a w biurze UTW znajdują się materiały, które otrzymali uczestnicy Forum.

 

082 088 090 097 105 111

UWAGA!

Są jeszcze wolne miejsca na zajęcia komputerowe. Wszystkich chętnych

prosimy o kontakt z biurem SUTW

                                                                                                           Zarząd

 
                                                                                                                               
 
 

*****

One comment to Aktualności

  1. Strona jest dobra. Wszystko jest poukladane i latwo znalesc jest to czego
    się szuka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>