„Żona z urzędu”- Teatr Amatorski Osób Dorosłych „Apteczka”

Zaproszenie!

„Żona z urzędu” Teatr Amatorski Osób Dorosłych „Apteczka”

Klub „Rebus” w Żorach – 28.05.2017 r. godzina 16:00.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Słuchaczy UTW i seniorów do

Klubu „Rebus” w Żorach – 28.05.brgodzina 16:00,

na spektakl pt. Żona z urzędu„,

przygotowany przez Teatr Amatorski Osób Dorosłych Apteczka, skupiający

słuchaczy UTW w Żorach.

Teatr Amatorski Osób Dorosłych „Apteczka” w Klubie „Rebus” prowadzi Pani Barbara Musiałek /Z-ca Kierownika Klubu „Rebus”/, która jest autorką i reżyserem sztuki „Żona z urzędu”.

Od samego początku TeatrApteczkatworzą seniorzy, obecnie prawie wszyscy to słuchacze naszego UTW i dlatego bardzo serdecznie zapraszamy i liczymy na obecność naszych koleżanek i kolegów.

W czasie 50 minut będziemy mogli się przekonać, czy mężczyźni stanu wolnego zawsze mogą spać spokojnie – bez troski o własną przyszłość i całego społeczeństwa.

Bardzo liczymy na udział i duchowe wsparcie naszego przedstawienia.

Zapraszamy bardzo serdecznie i życzymy dobrej zabawy.

Zarząd UTW w Żorach

IX OLIMPIADA SPORTOWA UTW i ORGANIZACJI SENIORALNYCH – ŁAZY – 27.05.2017 r.

WYJAZD

IX OLIMPIADA SPORTOWA UTW i ORGANIZACJI SENIORALNYCH

ŁAZY – 27.05.2017 r.

Prosimy słuchaczy UTW – zawodników IX Olimpiady Sportowej UTW w Łazach i kibiców,

a także członków zespołów UTW: „Madame Buterfly”, Zumba Glod i „Senior Dance”

do uregulowania opłaty za przejazd w wysokości 17,50 zł/osobę.

Planowany wyjazd z Żor – Hospicjum – godzina 6:50,

– Sąd – godzina 6:55,

– Dworzec PKS – godzina 7:00.

a powrót około godziny 20:00.

Na terenie imprezy będą punkty gastronomiczne, ale w praktyce korzystniej jest zabezpieczyć wyżywienie we własnym zakresie.

Bardzo prosimy o uregulowanie opłaty za przejazd w biurze UTW w czasie dyżurów do dnia 25.05.br.

Zarząd UTW w Żorach

Zumba gold – grupa I – zajęcia o godz. 13:30

Zumba gold – grupa I

Zajęcia – 22 maj 2017 r. – godzina 13.30.

Klub „Wisus”

Informujemy uprzejmie, że zajęcia zumby gold – grupy I w dniu 22.05.br rozpoczną się o godzinie 13.30.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Dzisiaj odbędą się również zajęcia rehabilitacji z dnia 18 maja br w godzinach:

grupa I – 11.30;

grupa II – 12.30;

grupa III – 13.30 /mała sala/.

Zarząd UTW w Żorach

Zmiana godzin zajęć zumba z Panią Joanną Dziedzic

Zajęcia zumby – Pani Joanna Dziedzic

Zmiana godzin zajęć w dniu 22.05.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia zumby prowadzone przez Panią Joannę Dziedzic w dniu 22.05.br. odbędą się w godz. 13.30 do 14.30.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd UTW w Żorach

Wystawa czasowa „Historia Biblii”

Słowo Boże na wyciągnięcie ręki

Wystawa czasowa „Historia Biblii”.

18-28 maja 2017 r.

 

18 maja 2017 – otwarcie wystawy

18.00     Wykład dr hab. Jan Szturc „Ewangelicy na Górnym Śląsku”.

19.00     Otwarcie wystawy: „Na początku było słowo. Wystawa Biblii”.

 

Tematem kolejnej wystawy czasowej Muzeum Miejskim w Żorach, którą zwiedzać będzie można od 18 do 28 maja 2017 roku, będzie Biblia. Zasady wiary chrześcijańskiej mają także swój materialny wymiar. Zbiór pism „natchnionych przez Boga” wpierw ustalony hebrajską  tradycją, później kolejnymi decyzjami chrześcijańskich soborów, przez tysiąclecia przybierał rozmaite formy. Słowo Boże zapisywane było w pergaminowych księgach, na papirusowych zwojach, przechowywane w klasztornych bibliotekach, ale i w glinianych dzbanach nad Morzem Martwym.

Wystawa pokazuje, w jaki sposób i w jakiej formie Pismo Święte dotarło do naszych czasów, zanim zostało zamknięte w okładki i wstawione na nasze półki w naszych biblioteczkach domowych. Dzięki niej będzie można się poznać 3500 lat historii Biblii.  Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się bowiem m.in. replika Dziesięciu Przykazań – Tablic Mojżeszowych czy pierwsza stronica Pisma wydrukowana tekstem hebrajskim, repliki rękopisów z Qumran, reprint kodeksu Aleppo i Septuaginty – czyli przekład tekstów hebrajskich na język grecki, Wulgatę Hieronima, a także późniejsze treści Pisma drukowanego – Biblię Gutenberga, Erazma z Rotterdamu, protestancką Biblię Genewską, Wielką Biblię Króla Jakuba, czy też stworzone w Polsce tłumaczenia – Biblię Jana Leopolity, Biblię Brzeską, Biblię Wujka oraz Biblię Gdańską, stanowiące spuściznę naszego dziedzictwa.

 

Wystawa, przygotowana przez Fundację Aeropag pokazywana już była w wielu miastach Polski. Powodem do pokazania jej w Żorach jest przypadająca w tym roku 500. rocznica reformacji.  W 2017 roku mija pół tysiąca lat od chwili, gdy Marcin Luter „przybił” swe tezy do drzwi kościoła w Wittenberdze. Od tej  pory w zachodnim świecie chrześcijańskim  trwa spór, w którym jednym z najważniejszych elementów  jest właśnie Biblia i sposoby jej interpretacji. Spory te nie ominęły w swoim czasie także naszego miasta. W XVI wieku na kilkadziesiąt lat Żory stały się protestanckie, by w następnym stuleciu wrócić do kościoła katolickiego. Dziś oba wyznania w naszym mieście zgodnie współżyją mając świadomość, że wydarzenia tamtych czasów stały się jednym z elementów naszej tożsamości.

 

Wystawa jest częścią projektu 500 lat Reformacji.

Mecenat:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Zapraszamy na wystawę
Zarząd UTW w Żorach

V Marsz „Nordic Walking Studentów UTW 2017”

V Marsz „Nordic Walking Studentów UTW 2017”

6 maja 2017 r. w ramach ogólnopolskiej akcji V Marsz „Nordic Walking Studentów UTW 2017” mieliśmy przyjemność przemaszerować z kijkami trasę 5 km od siedziby UTW przy ŻCOP na os. Sikorskiego 52 w Żorach, do Ośrodka Szkoleniowo-Biwakowego w Baranowicach.

Głównym organizatorem ww. akcji było Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie a współorganizatorami:

  • Polska Federacja Nordic Walking
  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Pogoda nie była zachęcająca nie mniej na zbiórkę, na godz. 11.00 stawiło się 28 studentów UTW w Żorach i jeden sympatyk UTW, w sumie 29 uczestników.

Na trasie zwróciły naszą uwagę następujące obiekty:

  • Klub „Wisus”, w którym koncentruje się życie kulturalne Dzielnicy Sikorskiego,
  • Sport Klinika, która powstała w Żorach w 2002r. i szczyci się wieloma osiągnięciami,
  • Pałacyk w Baranowicach, który w ciągu najbliższych lat ma wypięknieć,
  • Park wokół Pałacyku, który ma stać się dla mieszkańców Żor miejscem rekreacji i sportu.

Zatrzymaliśmy się na odpoczynek w udostępnionym przez Dyrektora Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Ośrodku Szkoleniowo-Biwakowym znajdującym się w Baranowicach, ul Pukowca 8. Korzystając z zaplecza kuchennego przygotowaliśmy sobie kawę i herbatę. Następnie upiekliśmy kiełbaski i w miłej atmosferze spędziliśmy czas przy ognisku. Z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy Piosenki Marszu Nordic Walking Studentów UTW autorstwa znanego muzyka i wykonawcy zarazem Pana Łukasza Majewskiego – prezentu na 5-lecie Marszu Nordic Walking Studentów UTW przesłanego nam przez organizatora (http://utww.pl/index.php/marsz).

Jednomyślnie stwierdziliśmy, że Ośrodek Szkoleniowo-Biwakowy, którym opiekują się harcerze, to świetne miejsce na organizowanie imprez każdego rodzaju.

Wracaliśmy do domu zadowoleni, że w otoczeniu przyrody, na świeżym powietrzu mogliśmy czerpać radość ze wspólnego wysiłku.

Marsze Nordic Walking zrzeszając ludzi pozwalają im być zdrowszymi, radośniejszymi. Potwierdzają to dane statystyczne. W 2013 r. w Marszu Nordic Walking Studentów UTW udział zgłosiły 62 Uniwersytety, uczestniczyło 1900 osób, w kolejnych latach liczby rosły, w 2016 r. udział zgłosiło 136 Uniwersytetów, uczestniczyło 4120 osób.

Dziękujemy uczestnikom V Marszu „Nordic Walking Studentów UTW 2017” za przemiłą atmosferę i przypominamy o zapisach na kolejne imprezy:

  • VI Kongres Obywatel Senior na trawie, 20.05.2017 r., Park Śląski w Chorzowie
  • IX Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych w Łazach, 27.05.2017 r.

Koordynator marszu – Niemiec Małgorzata

IV OGÓLNOPOLSKI MARSZ NORDIC WALKING

IV OGÓLNOPOLSKI MARSZ NORDIC WALKING

chodzić każdy może”.

Chorzów – Stadion Śląski – 29.04.2017 r.

Z inicjatywy naszego kolegi Wiktora Bąka, który prowadzi przy MOSiR w Żorach sekcję Nordic Walking i dużym zaangażowaniu Heni Świerczyny – 29.04.br. pojechaliśmy /17 słuchaczy UTW/ do Chorzowa, aby uczestniczyć w

IV Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking organizowanym przez Stadion Śląski w Chorzowie pod hasłem „chodzić każdy może”.

Przeszliśmy trasę 5 km w Parku Śląskim, pogoda nas dopieściła /nie padało i czasem świeciło słońce/ i spędziliśmy trochę czasu wśród wielu miłośników kijków. Spotkaliśmy też z kijkami mamę Maji Czarneckiej z Żor.

Otrzymaliśmy pamiątkowe medale, zjedliśmy dobry żurek i w dobrych nastrojach wróciliśmy do domu.

Dziękujemy Heni Świerczynie za zdjęcia z marszu.

Zarząd UTW w Żorach

„Wiązanka lata 50-te” Zespół wokalny Carpe Diem i Pani Dagmara Świtacz

„Wiązanka lata 50-te”+ 5 innych piosenek

Zespół wokalny Carpe Diem i Pani Dagmara Świtacz

Dzienny Dom Senior – Wigor

Żory, ul Kłokocimska 78 a

/w części budynku Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego/ – przy Basenie.

 

26 kwietnia br,  Zespół wokalny Carpe Diem prowadzony przez Panią Dagmarę Świtacz przy MOK w Żorach, miał przyjemność spotkać się z mieszkańcami Dziennego Domu Senior – Wigor – oddanego do dyspozycji seniorów Gminy Żory w grudniu 2015 r.

Zespół zaśpiewał 5 piosenek /Remedium, Do lata, Iść ciągle iść w stronę słońca, Smutna piosenka retro, Adela/ i wiązankę piosenek z lat 50 -tych. Wszystkie piosenki to znane przeboje, a zespołowi pomagali zachęceni gorąco przez Panią Dagmarę Świtacz mieszkańcy domu .

Od samego początku Zespół wokalny Carpe Diem tworzą seniorzy, byli i obecni członkowie  naszego UTW oraz 2 seniorki spoza UTW.

Sądzimy, że spotkanie było udane dla zespołu i mieszkańców oraz kierownictwa Domu Senior – Wigor, a dodatkowo członkowie zespołu zostali obdarowani wykonanymi przez mieszkańców domu zakładkami do książek. Zostaliśmy też zaproszeni na słodki poczęstunek przy wspólnym stole razem z mieszkańcami i mogliśmy zwiedzić ośrodek.

Ośrodek jest prowadzony przez ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej w Żorach /prowadzi też Bar „Krówka”/, a kierownkiem jest Pani Elżbieta Fabian.

Byliśmy pod wielkim wrażeniem wyposażenia i wystroju ośrodka – wykonanego przez mieszkańców domu w ramach codziennych terapeutycznych zajęć. Mieszkańcy ośrodka są bardzo zadowoleni z pobytu i dziwne jest to, że są tam ciągle wolne miejsca / obecnie 8/, bo miesięczny koszt pobytu to około 800 zł.

Miałam przyjemność być w Ośrodku w listopadzie ub. roku – wtedy było 9 wolnych miejsc, a więc niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o mieszkańców, bo sam Ośrodek pięknieje i widać tu pracę ludzi z pasją pomagania innym, którzy tego potrzebują. To naprawdę świetne miejsce.

Jest też możliwość przekazania do Ośrodka zbędnej odzieży, która jeśli się nie przyda mieszkańcom – zostanie przekazana do MOPS w Żorach.

Spędziliśmy naprawdę miło czas, a nasz kolega Jasiu Łukowski uwiecznił to na zdjęciach, które prezentujemy. Więcej zdjęć ze spotkania na stronie dom senior- wigor żory.

Wydaje się, że warto jest zainteresować się ośrodkiem i przekazać komuś, kto w naszym otoczeniu potrzebuje pomocy. Więcej informacji o Domu Senior – Wigor na stronach: www.mops.zory.pl, www.mops.zory.bip.net.pl , www.bip.zory.pl, a także pod numerami telefonów: 32 43-43-713, 32 43-42-412, 691-465-222.

Relacja: Helena Karwot

Zarząd UTW w Żorach

XXIX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

XXIX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

„O wawelskiego smoka” – Kraków – 25.03.2017 r.

Nasza para Tańca Towarzyskiego – Karolinka i Ludwik Glanertowie zdobyli brązowy medal w tańcach Latino na XXIX  Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „O wawelskiego smoka” w Krakowie – 25.03.2017 r.

Bardzo się cieszymy i gratulujemy sukcesu naszej parze, która mierząc się z zawodowymi tancerzami – seniorami stanęła na 3 miejscu podium.

Aby osiągnąć taki wynik trzeba tańczyć i tańczyć, tak jak Oni to robią w każdej wolnej chwili na uniwersytecie i poza, a przede wszystkim trzeba taniec kochać. Trzeba też mieć inwencję w doborze stroju na turniej, aby się godnie zaprezentować.

Prócz tego są to bardzo aktywni słuchacze UTW – Karolinka prowadzi sekcję Nordic Walking na UTW i uczestniczy w prawie wszystkich zajęciach ruchowych uniwersytetu. Śpiewa i tańczy w zespole „Pasja” UTW, w reprezentacyjnym zespole tańca Country i gra w Amatorskim Teatrze Osób Dorosłych „Apteczka” w Klubie
„Rebus”. Poza tym – piecze rewelacyjny chleb i ciasta, ciasteczka oraz robi świetne sałatki i różne smakołyki, a swoimi umiejętnościami dzieli się z innymi słuchaczami UTW przygotowując wspólnie z Renią Trawińską, Emilką Olesiuk i Grażynką Bieńczak wspaniały poczęstunek na okazjonalne spotkania słuchaczy UTW. Jest aktywnym członkiem Rady Dzielnicy Os. Sikorskiego, właściwie wszędzie, gdzie coś się dzieje. Na co dzień opiekuje się wnukami, a pomaga i wspiera Ją Ludwik, który nie tylko fotografuje wydarzenia na uniwersytecie, ale też czynnie uczestniczy w zajęciach i  przygotowaniu imprez dla słuchaczy UTW.

Bardzo dziękujemy Karolince i Ludwikowi za ogromne zaangażowanie w codziennej działalności UTW i życzymy dalszych sukcesów

w ogólnopolskich turniejach Tańca Towarzyskiego.

Świadkami tego wydarzenia były nasze słuchaczki Renia Trawińska, Emilka Olesiuk i przyszła słuchaczka UTW Basia Kubica.

Kilka zdjęć z turnieju na stronie utwzory.pl.

Zarząd UTW w Żorach

URODZINY – 2017!

URODZINY 2017!

14 kwiecień 2017 r. – Ludwika Bielak

25 kwiecień 2017 r. – Donata Pniewska

W miesiącu kwietniu świętowały swoje urodziny nasze koleżanki:

– Ludwika Bielak – na zajęciach jogi – 11 kwietnia br. /były Skarbnik Zarządu/

– Donia Pniewska – na zjęciach latino-solo – 25 kwietnia br.

Wydarzenia te zainicjowała i zarejestrowała na zdjęciach nasza koleżanka Henia Świerczyna, której dziękujemy i prezentujemy poniżej.

Na zajęciach zumby 3 kwietnia br swoje imieniny świętowali nasi koledzy Ryśki: Przybylski i Wesołowski, a ponieważ nie było Heni to nie ma zdjęć.

Jeszcze raz życzymy Wszystkim kwietniowym solenizantom, którzy mieli przyjemność wspólnie z towarzyszami zajęć świętować swoje urodziny i imieniny – dużo zdrowia i radości z zajęć na UTW oraz wszelkiej pomyślności.

Zarząd UTW w Żorach