Język angielski – kwiecień 2018 r.

Język angielski – kwiecień 2018 r.

Grupy: Ia i b, II, III

Informujemy uprzejmie, że zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez Panią Magdalenę Piksa-Rutkowską będą realizowane zgodnie z harmonogramem miesiąca kwietnia br, z niewielką zmianą czasu we wtorki 17 i 24 kwietnia br., dla grup Ib i II.

Zajęcia poprowadzi Pani Gabriela Król i odbędą się w dniach 17 i 24 kwiecień dla grup:

grupa Ib 13.30 – 15.00

grupa II – 15.00 – 16.30.

Dnia 10 kwietnia br zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Przepraszamy za niedogodności wynikłe z powstałej sytuacji.

Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim znajomym słuchaczom UTW uczęszczającym na te zajęcia.

Jednocześnie wyjaśniamy, że uczestnicy II grupy zajęć języka angielskiego zdążą na Walne Zebranie Członków UTW w dniu 17 kwietnia br, gdyż z uwagi na brak qworum, zebranie rozpocznie się w II terminie, tj.o godzinie 16.30.

Zapraszamy Wszystkich na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków UTW w Żorach – 17 kwiecień br., godz. 16.30; sala 103.

Zarząd UTW w Żorach

Wykład pt.”Omówienie najczęściej występujących schorzeń oczu u seniorów”

Zaproszenie!

na wykład pt.”Omówienie najczęściej występujących schorzeń oczu u seniorów”

dr. med. Barbara Mandera – specjalista chorób oczu /Centrum Medyczne Paprocany w Tychach/

połączony z koncertem gitarowym Ludwika Konopko.

27 kwiecień 2018 godzina 11:50 sala 103 /ŻCOP/.

Wykład poprzedzi spotkanie z warsztatami – Pani Ewy Kałus /ŻCOP/ na temat

„Wolontariat – być dla innych” – godzina 11:00.

Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy i wszystkich zainteresowanych seniorów w przyszły piątek na godzinę 11:00 do sali 103 ŻCOP na spotkanie i wykład pod w/w tytułami.

Wykład zostanie dodatkowo ożywiony koncertem gitarowym Ludwika Konopko /założyciela zespołu Acoustic Travel Band / muzyka gitarowa, inspirowana flamenco, jazzem, folkiem – około 25 minut.

Wydaje się, że temat wykładu jest bardzo ważny dla nas seniorów i zapełnimy salę, ale bardzo prosimy o przekazanie tej informacji i zaproszenie seniorów spoza UTW. Czas wykładu około 1,5 godziny, tak że zdążymy na zajęcia zumby – I grupa – godz.13.50; II grupa – 14.50.

Bardzo ważna i interesująca jest sprawa wolontariatu, do której my słuchacze UTW możemy się przyłączyć. Aby wiedzieć, jak w praktyce to wygląda, prosimy o udział w spotkaniu o godzinie 11.00, które poprowadzi Pani Ewa Kałus – ŻCOP.

Bardzo prosimy o liczny udział w obu spotkaniach – ważnych dla nas seniorów.

Zarząd UTW w Żorach

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY – Mokre koło Mikołowa

Klub „Podróżnika”

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY – Mokre koło Mikołowa

26 maj 2018 r.

Klub „Podróżnika” organizuje 1- dniową wycieczkę autokarową do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mokrem koło Mikołowa połączoną z ogniskiem.

Koszt wycieczki / przejazd autokarem, ubezpieczenie i kiełbasa / – 25 zł.

Wyjazd – 9.00;

Powrót – 19.00

Szczegóły dotyczące wyjazdu tzn. przystanków zostaną podane później.

Zapisy w Biurze UTW / w czasie dyżurów/ lub bezpośrednio

u Pana Stanisława Sobieckiego – tel. 604 271 052

do dnia 20.05.2018 r.

Serdecznie zapraszamy.

Zarząd UTW w Żorach

ŚWIAT BEZ GRANIC? Migracyjne doświadczenia mieszkańców Żor

ŚWIAT BEZ GRANIC?

Migracyjne doświadczenia mieszkańców Żor

Migracje stanowią powszechne doświadczenie w społeczeństwie polskim. Można przyjąć, że
w każdej rodzinie znajdują się osoby z doświadczeniem migracyjnym – takie, które przebywały za granicą kilka tygodni czy miesięcy, sezonowo lub przez wiele lat. Obecnie szacuje się, że około 2,5 mln obywateli Polski przebywa poza granicami kraju, najwięcej w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Irlandii. Niektórzy z nich planują powrót do Polski, na stałe lub czasowo, z powodu zmian związanych z życiem rodzinnym lub zawodowym. Wiele osób wyjeżdża czasowo, np. na wymiany studenckie i praktyki, zakładając powrót do Polski. Obecnie, Polska staje się domem dla coraz większej liczby osób pochodzących z innych krajów świata. Przyjeżdżają tu ze względu na pracę, rodzinę, edukację lub chęć poznania naszego kraju.

Migranci, czyli migranci powrotni i cudzoziemcy, najczęściej przywożą ze sobą nie tylko środki pieniężne ale też nowe umiejętności i doświadczenia, wzbogacając społeczności w Polsce. Przedsiębiorczość, kompetencje miękkie, znajomość języków oznaczają nowe wartości, zarówno na rynku pracy jak i w relacjach społecznych, a tym samym pozwalają na łatwiejsze zadomowienie się i dobrą integrację. Dzięki nim poznajemy (i niekiedy też smakujemy) kulturę, język, kuchnię i zwyczaje innych krajów.

W dniach 22-29 kwietnia 2018 r. studenci etnologii z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu pod kierunkiem dr Izabelli Main realizować będą pilotażowy projekt badawczy.
Naszym celem jest poznanie sytuacji migrantów w społeczności lokalnej Żor. Chcemy przyjrzeć się doświadczeniu migracji podczas spotkań z osobami, które chcą opowiedzieć nam swoje migracyjne historie. Każda informacja może być bardzo cenna, dlatego serdecznie prosimy
o otwartość i pomoc studentom Uniwersytetu. Zaznaczamy, że badacze zapewniają wszystkim rozmówcom anonimowość.

Wywiady będę nagrywane, następnie przepisane i zachowane w archiwum Instytutu Etnologii
i Antropologii Kulturowej UAM. W ramach zajęć „Laboratorium metodyczne” studenci i studentki przeanalizują zebrany materiał na temat doświadczeń migracyjnych (wywiady, zdjęcia, notatki)
i zaprezentują go na konferencji w Poznaniu. Ponadto spotkania z migrantami będą inspiracją do wystawy fotograficznej i kolejnych projektów na temat migracji.

Partnerzy projektu:

 • Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu http://cebam.amu.edu.pl/

 • Stowarzyszenie Międzykulturowe MALOKA

Więcej informacji na blogu projektu: kliknij tutaj

V Forum Seniora

SENIOR – zdrowy i aktywny”

V Forum Seniora

Jastrzębie Zdrój – 22.03.2018 r.

W Jastrzębiu Zdroju odbyło się V Forum Seniora, zorganizowane przez redakcję Dziennika Zachodniego, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach oraz grupą UTW Jastrzębie-Zdrój.

Tematem przewodnim spotkania był „SENIOR – zdrowy i aktywny”.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili m.in. marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa oraz prezydent Jastrzębia – Zdroju Anna Hetman.

W programie forum były wykłady: dr n. farm. Justyny Kaźmierczak, geriatry dr Anny Krynickiej Mazurek, Marka Wojdy ze Stowarzyszenia „EBI Association”.

Gości przywitał prezes Oddziału Śląsk Polska Press Grupy – Zenon Nowak .

Seniorzy to bardzo wdzięczna grupa społeczna, chętna do współpracy. Ważne jest, żeby nie skupiać się tylko na tych, którzy są aktywni, ale żeby kolejne osoby wyciągać z domów – powiedział marszałek Wojciech Saługa oraz zachęcił do korzystania z tzw. Koperty Życia i Paszportu Seniora.

Wykład dr Anny Krynickiej-Mazurek wskazał, że seniorzy nie muszą się wstydzić swojego wieku, wyglądu, a wręcz być dumni ze swojego doświadczenia i zdobytej w życiu wiedzy. Ćwiczmy, tańczmy, spotykajmy się ze znajomymi, gotujmy nowe potrawy i grajmy w gry. Cieszmy się życiem i nie przestawajmy się dziwić tym, jak piękne jest życie .

Goście Forum Seniora mieli też okazję wysłuchać Marka Wojdy ze Stowarzyszenia „EBI Association”. Miasto Jastrzębie-Zdrój i inne miasta postawiły duży nacisk na zagadnienia związane z teleopieką. Dzisiaj miasto Jastrzębie i okoliczne miasta są liderem w teleopiece w Polsce. Dzięki specjalnemu przyciskowi możemy szybko wezwać pomoc w sytuacji kryzysowej.

Prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman podsumowała działania dla seniorów w mieście i podkreśliła, że starość nie musi być smutna i samotna! Wdrożyliśmy kartę seniora, która została połączona z tą ogólnopolską i bardzo dobrze się sprawdza – zapewniła.

Następnie na scenie pojawił się gość specjalny – Mariusz Kałamaga, który rozśmieszył do łez wszystkich gości. W końcu śmiech to zdrowie.

Forum uatrakcyjnił spektakl „Lustro” w wykonaniu słuchaczy jastrzębskiego UTW, który zachwycił wszystkich strojami, wspaniałą grą i swoim radosnym przesłaniem.

Nasz Uniwersytet reprezentowali: Maryla Dana, Jan Łukowski i Ryszard Wesołowski.

Na koniec rozstrzygnięto konkurs. Goście w przygotowanych ankietach mieli opowiedzieć, w jaki sposób najlepiej zachęcić innych do aktywności.

Główną nagrodę Voucher na 6 – dniowy pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym „Muflon” dla 2 osób wygrała Józefa Jodzińska, a nasz Rysiu Wesołowski otrzymał wyróżnienie od organizatora za swój pomysł na aktywność – w postaci słodkiego upominku. Gratulujemy.

Zdjęcia z Forum autorstwa Ryśka Wesołowskiego na stronie utwzory.pl

Relacja: Ryszard Wesołowski

Zarząd UTW w Żorach

Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Sejmik Śląski Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – 7 marzec 2018 r.

W sali Sejmiku Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyło się Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku zorganizowane przez Komitet Organizacyjny Śląskiego Forum UTW we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.

Forum było poświęcone roli UTW w edukacji, aktywizacji i integracji osób starszych.

Przedstawiono różne formy funkcjonowania UTW:

 • polski fenomen UTW – w uczelniach wyższych;

 • samodzielne stowarzyszenia i fundacje UTW

 • UTW w ramach stowarzyszeń lokalnych

 • UTW w jednostkach organizacyjnych samorządu lokalnego.

Pierwszy UTW w Polsce powstał w 1975 roku / inicjatorka – Prof. Halina Szwarc – Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych – Warszawa / i był to 3 UTW w Europie, a na koniec 2017 roku mamy 615 UTW w kraju. Pierwszą tego typu placówką w województwie Śląskim i siódmą w kraju był UTW w Uniwersytecie Śląskim, który powstał

w semestrze letnim 1982/1983.

Obszary tematyczne w działalności UTW obejmują szereg zagadnień: społeczeństwo obywatelskie, partycypacja społeczna – nauka, wiedza, edukacja – informacje dla osób starszych, zdrowie, pomoc społeczna, aktywność fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, historia, kultura, sztuka, bezpieczeństwo seniorów, integracja i międzypokoleniowa współpraca, nowoczesne technologie, media, komunikacja społeczna, transport, komunikacja, ekonomia, finanse,”Srebrna gospodarka”- prawa osób starszych.

Wsparcie Federacji UTW dla środowiska UTW – Rządowy program na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych (ASOS) na lata 2012-2013, a następnie na lata 2014 – 2020 z rocznym budżetem 40 mln zł.

Wsparcie dla UTW „zostało ogłoszone przez ministra J. Gowina podczas otwarcia Forum UTW w Nowym Sączu w dniu 7 września 2016r. Budżet programu wynosił 4 mln zł na 2017 r.

Propozycja Federacji UTW dla Śląskich UTW

– opracowanie diagnozy potrzeb UTW w woj.śląskim – badanie ankietowe, raport;

– aktualizacja bazy adresowej UTW w woj.śląskim;

– udział śląskich UTW w Rządowym Programie dla Śląska.

Przyszłość i rozwój UTW – to współpraca ze wszystkim sektorami społeczno – gospodarczymi.

Z naszego UTW w spotkaniu uczestniczyły Marianna Dana i Lucyna Gawlik.

Zdjęcia na stronie utwzory.pl

Więcej informacji na stronie Śląskie Forum UTW.

Zarząd UTW w Żorach

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach

ZAWIAD. O WALNYM -17.04.2018 strona

 

Walne Zebranie

Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach.

17 kwiecień 2018 r. – godzina 16:00 /sala 103 ŻCOP/

Na podstawie § 22 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach zawiadamia, że w dniu 17.04.2018 r. o godzinie. 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku quorum, Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków odbędzie się w II terminie w dniu 17.04.2018 r. o godzinie 16:30.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków obraduje w następującym porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków i wybór

Prezydium Zebrania /Przewodniczący i Sekretarz/.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – podjęcie uchwały.

8. Wybór nowego składu Zarządu – podjęcie uchwały.

9. Dyskusja – wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że materiały dotyczące Walnego Zebrania i podjętych uchwał dostępne będą w Biurze UTW.

Zarząd UTW w Żorach

Zaproszenie! Niezwykłe kobiety dla Niezwykłych Kobiet

Zaproszenie!

Niezwykłe kobiety dla Niezwykłych Kobiet

Klub „Rebus” w Żorach – 14.04.2018 r. godzina 16:00.

Serdecznie zapraszamy Słuchaczy UTW i seniorów do

Klubu „Rebus” w Żorach – 14.04.brgodzina 16:00,

na spektakl pt. Żona z urzędu„,

przygotowany przez Teatr Amatorski Osób Dorosłych Apteczka,

który rozpocznie spotkanie „Niezwykłych Kobiet”.

Teatr Amatorski Osób Dorosłych „Apteczka” w Klubie „Rebus” prowadzi Pani Barbara Musiałek, która jest autorką i reżyserem sztuki „Żona z urzędu”.

Od samego początku Teatr „Apteczka” tworzą seniorzy, obecnie wszyscy z wyjątkiem Pana Henryka Wojtczuka to słuchacze naszego UTW.

W programie spotkania poza tym:

 • „Seksualność wieku dojrzałego” – Wiesława Pawletko – krótki wykład i rozmowy indywidualne;

 • „Dobre samopoczucie, a dieta” – „Naturhouse Żory” – krótki wykład i rozmowy indywidualne;

 • „Żorskie szachistki” – Paulina Kuśka – zaproszenie do grupy;

 • „Coś z niczego” – zaproszenie do grupy;

 • warsztaty rękodzielnicze dla kobiet – prowadzenie Regina S. Gosieniecka-Giertuga;

 • „W głąb miłości” – spotkania indywidualne z autorką tomiku Elżbietą Kadziak

 • inne przyjemności z Merlo Decor.

Program spotkania jest bardzo interesujący i warto się wybrać, a przy okazji przypomnieć sobie lub obejrzeć zabawny spektakl teatralny „Żona z urzędu”.

Zapraszamy bardzo serdecznie i życzymy dobrej zabawy.

Zarząd UTW w Żorach

Rozpoczęcie sezonu turystycznego 2018 słuchaczy UTW w Żorach

Rozpoczęcie sezonu turystycznego słuchaczy UTW w Żorach

Śmieszek” – 24.03.2018 r.

Krótko po kalendarzowym „POCZĄTKU WIOSNY”, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach rozpoczęli sezon turystyczny 2018 r. tym razem na terenie stawu „Śmieszek”, gdyż nasze stałe miejsce Park „Piaskownia” było w dniu 24.03.br zajęte.

Spotkanie rozpoczęliśmy zbiórką przy MOK, skąd w niewielkiej grupie /w sumie 17 słuchaczy UTW i seniorów Klubu „Globtrotera”/ wyruszyliśmy /część z kijkami/, na „Śmieszek”.

Na miejscu rozpaliliśmy ognisko i piekliśmy kiełbasę, a także na powitanie wiosny – dla odmiany spaliliśmy wysłużoną już kukiełkę naszej długoletniej Marzanny.

Korzystając z pięknej słonecznej pogody, spacerowaliśmy po terenie „Śmieszka” i przeszliśmy do Strzelnicy.

Nie udało nam się zbierać soku z brzozy, bo było długo zimno i jeszcze nie leciał, ale w tym celu wybierzemy się ponownie na wycieczkę w najbliższym czasie.

Spotkanie zakończyło się około godziny 16.00 i wracaliśmy piechotą lub busem z Miasteczka Westernowego.

Dokładnie w kalendarzowym dniu rozpoczęcia wiosny – 21.03.2018 r. nasi ekoanimatorzy Rysiu Wesołowski i Jasiu Łukowski oraz Prezes UTW uczestniczyli w uroczystości powitania wiosny przez dzieci Przedszkola nr 19 w Żorach.

Było to piękne wzruszające spotkanie z przejętymi swoją rolą i szczęśliwymi dzieciakami przystrojonymi w pomysłowe czapeczki oznaczające grupy i zwiewne, śliczne Pani Wiosny.

W ramach współpracy wręczyliśmy dzieciom krzew rododendronu, który zostanie zasadzony w ogrodzie przedszkola.

Na zakończenie dzieci wręczyły nam śliczne wiosenne prezenty, które zdobią Biuro UTW, a swoją Marzannę przekazały dzieci tym razem Panu Leśniczemu.

Wydarzenia zaprezentowano na zdjęciach, za które dziękujemy naszym słuchaczom: Staszkowi Sobieckiemu, Ryśkowi Wesołowskiemu i Helenie Karwot.

Relacja: Helena Karwot

Zarząd UTW w Żorach

Spotkanie Wielkanocne – 2018 !

Spotkanie Wielkanocne – 2018 !

Gospoda „Dwie Wiedźmy” – 27 marzec 2018 r.

W środę 27 marca br., słuchacze UTW /32 osoby/ spotkali się z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, tym razem w Gospodzie „2 Wiedźmy”.

Po powitaniu i podziękowaniu zebranym słuchaczom za udział w spotkaniu, Prezes przekazała specjalne podziękowanie Basi Grochal za piękną oprawę graficzną życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych od Zarządu UTW dla słuchaczy i innych adresatów oraz Stasiowi Sobieckiemu za oprawę muzyczną naszego spotkania.

Przypomniała też najpilniejsze sprawy:

– Problemy z j. angielskim – Pani Magda Piksa – Rutkowska – założono wstępnie od 10

kwietnia br, ale może się nie udać. Jeśli ktoś ma kogoś, kto na kilka miesięcy by się

zgodził, to proszę o informację.

– 17 kwiecień – planowane zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Proszę się zastanowić i

zgłosić do pracy w Zarządzie, bo 2 członków zarządu rezygnuje na pewno. Byłoby dobrze,

gdyby były to osoby ze znajomością obsługi komputera. Wszystkie materiały z pracy

Zarządu są w komputerze. Jeśli będziemy mieli kandydatów, to zebranie przebiegnie

sprawniej.

27 kwiecień – wykład „Omówienie najczęściej występujących schorzeń oczu u seniorów” z

koncertem gitarowym.

– 12 maj br VI Ogólnopolski Marsz Nordic Walking studentów UTW –godzina 11:00 i tak

jak do tej pory;

– 19 maj br. IX Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych – Łazy – zapisy w

biurze UTW – kibice i członkowie zespołów UTW;

19.06.br – zakończenie Roku Akademickiego UTW – MOK – godz. 16.00;

– Na razie nic nie wiadomo o Kongresie Obywatel Senior w Chorzowie i Olimpiadzie

Sportowej YOU WIN, w których braliśmy udział w ub. roku.

Potem zjedliśmy bardzo dobry żurek z kiełbasą i jajkiem /zresztą wypasiony jak oferuje karta Gospody/, a następnie częstowaliśmy się ciastem wraz z kawą, herbatą i wodą.

Na spotkaniu była też Przewodnicząca Żorskiej Rady Seniorów nasza słuchaczka Pani Jolanta Pasierbek, która przedstawiła zadania i plany działania ŻRS.

Pan Stanisław Sobiecki przekazał zebranym najbliższe plany wycieczek i innych imprez turystycznych.

Na zakończenie życzyliśmy sobie spokojnych i miłych Świąt Wielkanocnych i około godziny 19.00 zakończyliśmy spotkanie.

Za zdjęcia ze spotkania /strona utwzory.pl/ bardzo dziękujemy naszej koleżance Heni Świerczynie.

Zarząd UTW w Żorach