Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że dziś ukazał się wrześniowy numer Gazety Senior.

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że dziś ukazał się wrześniowy numer Gazety Senior. Tradycyjnie jesień będzie należeć do seniorów. To czas kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,…
,

Dyżury Biura UTW ( budynek ŻCOP ) od 03.09.2021 roku i zajęcia UTW od 06.09.2021 roku.

  Dyżury Biura UTW ( budynek ŻCOP ) od 03.09.2021 rokui zajęcia UTW od 06.09.2021 roku. W ślad za informacjami Klubu "Wisus" informujemy, że od 03 września br, dyżury Biura UTW będą 2 razy w tygodniu, w dniach: poniedziałek…

Dyżury Biura UTW do 15.07.2021 roku.

Dyżury Biura UTW do 15.07.2021 roku. W ślad za informacją z Walnego Zebrania Członków UTW w Żorach w dniu 15.06.2021 r. informujemy, że do 15 lipca br, dyżury Biura UTW będą 2 razy w tygodniu w dniach: wtorek - godzina 13.30…

XIII MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA UTW I ORGANIZACJI SENIORALNYCH „TRZECI WIEK NA START”

XIII MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA UTW I ORGANIZACJI SENIORALNYCH „TRZECI WIEK NA START” Stadion Śląski – Chorzów - 17 wrzesień 2021 r. Informujemy naszych słuchaczy, że na tablicy ogłoszeń przy biurze UTW jest obowiązujący…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach - 15.06.2021 r.  ŻCOP w Żorach, Os. Sikorskiego 52.

/ Informacja /              15.06.2021 r. w II terminie, o godzinie 15.00, odbyło się Walne Zebranie Członków UTWw Żorach. Zebraniu przewodniczył Pan Ryszard Wesołowski, a protokołowała Pani Małgorzata Niemiec. Po…
,

Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach 15 czerwiec 2021 r. - godzina 14:30 /sala 103 ŻCOP/

Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach 15 czerwiec 2021 r. - godzina 14:30 /sala 103 ŻCOP/             Na podstawie § 22 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach zawiadamia, że w dniu 15.06.2021…

Informacja o działalności UTW w 2021 roku

Informacja o działalności UTW w 2021 roku.             Informacją z 1.12.2020 r. przerwaliśmy zajęcia na naszym uniwersytecie i jak dotąd, stan ten, spowodowany zaostrzeniem…
, ,

Maria Davidson Pożegnanie w dniu 02.03.2021 r.

Maria Davidson Pożegnanie – 2.03.2021 r. Dzisiaj we wtorek - 02 marca br. pożegnaliśmy w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym w Żorach naszą koleżankę Marię Davidson, zmarłą 26 lutego br. Złożyliśmy od słuchaczy UTW…