Stowarzyszenie jest współfinansowane przez Gminę Miejską Żory i realizuje w 2020 roku zadanie publiczne pt.

„Seniorze, z UTW – nie ma czasu, by tracić czas”