Entries by Karolina Kozłowska

Dyżury Biura UTW do 15.07.2021 roku.

Dyżury Biura UTW do 15.07.2021 roku. W ślad za informacją z Walnego Zebrania Członków UTW w Żorach w dniu 15.06.2021 r. informujemy, że do 15 lipca br, dyżury Biura UTW będą 2 razy w tygodniu w dniach: wtorek – godzina 13.30 – 15.30; czwartek – godzina 10.00 – 12.00. Informujemy też, że wg. założeń MOK […]

XIII MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA UTW I ORGANIZACJI SENIORALNYCH „TRZECI WIEK NA START”

XIII MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA UTW I ORGANIZACJI SENIORALNYCH „TRZECI WIEK NA START” Stadion Śląski – Chorzów – 17 wrzesień 2021 r. Informujemy naszych słuchaczy, że na tablicy ogłoszeń przy biurze UTW jest obowiązujący regulamin poszczególnych konkurencji sportowych XIII Międzynarodowej Olimpiady Sportowej UTW i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek Na Start‟, która odbędzie się na Stadionie Śląskim […]

, ,

Biuro Hubtour – Szczecin. Wycieczki 2020 r.

Biuro Hubtour Szczecin – wycieczki 2020 r. Aktulizacja 25.11.2019 r. Na stronie www.utwzory.pl, przedstawiamy zaktualizowaną ( coraz bardziej ograniczoną ) ofertę Biura Turystycznego „Hubtour” w Szczecinie wycieczek w 2020 roku.Jest to już 3-cia oferta wycieczek na 2020 rok, co potwierdza też duże zainteresowanie tymi wyjazdami i konieczność podjęcia decyzji o wyjeździe.Zainteresowanych wyjazdem prosimy o bezpośredni kontakt z […]

Senioralia „Wiek to tylko cyfra – senior, a turystyka”

Kopalnia „Królowa Luiza” – MGW w Zabrzu – 19.10.2018 r. 19.10.2018 r. na zaproszenie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 4 osoby Zarządu UTW w Żorach i kolega Rysiu Wesołowski uczestniczyły w I Senioraliach, pt.: „Wiek to tylko cyfra – senior, a turystyka”. Wg organizatora, w spotkaniu wzięło udział 70 gości – przedstawicieli Zarządów Uniwersytetów Trzeciego […]