Dyżury Biura UTW do 15.07.2021 roku.

Dyżury Biura UTW do 15.07.2021 roku. W ślad za informacją z Walnego Zebrania Członków UTW w Żorach w dniu 15.06.2021 r. informujemy, że do 15 lipca br, dyżury Biura UTW będą 2 razy w tygodniu w dniach: wtorek - godzina 13.30…

XIII MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA UTW I ORGANIZACJI SENIORALNYCH „TRZECI WIEK NA START”

XIII MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA UTW I ORGANIZACJI SENIORALNYCH „TRZECI WIEK NA START” Stadion Śląski – Chorzów - 17 wrzesień 2021 r. Informujemy naszych słuchaczy, że na tablicy ogłoszeń przy biurze UTW jest obowiązujący…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach - 15.06.2021 r.  ŻCOP w Żorach, Os. Sikorskiego 52.

/ Informacja /              15.06.2021 r. w II terminie, o godzinie 15.00, odbyło się Walne Zebranie Członków UTWw Żorach. Zebraniu przewodniczył Pan Ryszard Wesołowski, a protokołowała Pani Małgorzata Niemiec. Po…
,

Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach 15 czerwiec 2021 r. - godzina 14:30 /sala 103 ŻCOP/

Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach 15 czerwiec 2021 r. - godzina 14:30 /sala 103 ŻCOP/             Na podstawie § 22 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach zawiadamia, że w dniu 15.06.2021…

Informacja o działalności UTW w 2021 roku

Informacja o działalności UTW w 2021 roku.             Informacją z 1.12.2020 r. przerwaliśmy zajęcia na naszym uniwersytecie i jak dotąd, stan ten, spowodowany zaostrzeniem…
, ,

Maria Davidson Pożegnanie w dniu 02.03.2021 r.

Maria Davidson Pożegnanie – 2.03.2021 r. Dzisiaj we wtorek - 02 marca br. pożegnaliśmy w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym w Żorach naszą koleżankę Marię Davidson, zmarłą 26 lutego br. Złożyliśmy od słuchaczy UTW…
, ,

Remigiusz Dana Pożegnanie w dniu 12.01.2021r.

Remigiusz Dana Pożegnanie w dniu 12.01.2021r. W nawiązaniu do smutnej wiadomości o śmierci naszego słuchacza i przyjaciela Remigiusza Dany, serdecznie zapraszamy na modlitwę i pożegnanie z Nim dzisiaj, tj. 12 stycznia br na godzinę…
,

POLSKI DRÓB ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ SENIORA KONKURS KULINARNY –  10.12.2020 r. termin zgłoszeń

POLSKI DRÓB ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ SENIORA KONKURS KULINARNY –  termin zgłoszeń - 10.12.2020 r. Kilka dni temu otrzymaliśmy materiały Związku Zawodowego Rolników "Ojczyzna" - o konkursie dla Seniorów.  Serdecznie zapraszamy do…