26 Finał WOŚP

26 Finał WOŚP – 14 styczeń 2018 rok,

„Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”

Informujemy naszych słuchaczy, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach chce ponownie włączyć się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, która zebrane pieniądze w

26 już Finale WOŚP – 14 stycznia 2018 roku,

przeznaczy na cel:

Dla wyównania szans w leczeniu noworodków”.

W ub roku – w 25 Finale WOŚP brało udział 11 słuchaczy UTW i zebraliśmy do puszek 5 635 zł., a nasi wolontariusze bardzo pozytywnie ocenili organizację akcji przez MOK w Żorach.

Chcielibyśmy kontynuować nasz udział w tak ważnej społecznie akcji jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i wesprzeć szczytny cel, jakim jest wyrównanie szans w leczeniu naszych wyczekiwanych wnuków i prawnuków.

W związku z tym bardzo prosimy naszych słuchaczy o podjęcie się zaszczytnej funkcji wolontariusza WOŚP i zgłaszanie swojej kandydatury do biura UTW w czasie dyżurów – do 27.11.br.

Każdy wolontariusz musi zostać zarejestrowany w sztabie WOŚP w Żorach, który mieści się w MOK, a jego szefem jest Pan Zbigniew Krówka. Wszystkie wymagane formalności do rejestracji wolontariusza przekażemy po uzyskaniu informacji ze sztabu WOŚP, ale musimy najpierw zgłosić kandydatury naszych wolontariuszy.

Bardzo liczymy na poparcie akcji WOŚP przez naszych słuchaczy i włączenie się

do wielotysięcznej rzeszy wolontariuszy orkiestry także poza Polską.

Nasz udział jest także promocją UTW w Żorach wśród innych seniorów gminy.

Zarząd UTW w Żorach

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz