Inauguracja XI Roku Akademickiego 2019/2020 studentów UTW w Żorach w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach – dnia 01.10.2019 godz.17.00