Andrzejki 2017

Andrzejki 2017 !
28 listopad 2017 r. – ŻCOP – sala 103

28 listopada br bawiliśmy się z okazji Andrzejek w licznym /76 osób/ gronie słuchaczy i zaprzyjaźnionych z nami seniorów w dużej sali /103/ budynku ŻCOP.
Był z nami też Pan Jerzy Marciniak – Przewodniczący Rady Dzielnicy Osiedla Sikorskiego, która w tym roku była współorganizatorem zabawy, z pokryciem części kosztów zabawy kwotą 200 zł. Po przywitaniu
gości Prezes podziękowała Panu Jerzemu Marciniakowi za wsparcie finansowe naszej zabawy i naszym koleżankom i kolegom, którzy przygotowali dzisiejszą zabawę: Karolince Glanert, Emilce Olesiuk, Grażynce Bieńczak, Jankowi Bednarkowi, Ludwikowi Glanert, Ryśkowi Wesołowskiemu i Zbyszkowi Pabichowi oraz Wiceprezes Zarządu Danusi Jendryszczyk i Członkowi Zarządu Grażynce Zawierucha. Z góry też podziękowała i poprosiła o pomoc przy sprzątaniu sali po zabawie.
Z uwagi na to, że pożegnaliśmy niedawno zmarłą /6 listopada br/ naszą koleżankę Anię Potęga, w /gablocie przy biurze UTW – jeszcze jest wspomnienie o Ani/, a w naszym gronie jest dużo osób, pamięci których Ania będzie zawsze bliska, Prezes przypomniała, że Ania bardzo aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu zabaw andrzejkowych na UTW w poprzednich 3 latach od 2014 roku. Zebrani na stojąco uczcili minutą ciszy pamięć Ani. Przekazała też, że zamówiliśmy mszę za Anię w 1 – wszą rocznicę śmierci
( 2 grudzień 2018 – godz. 18:00, Kościół Św. Stanisława ) i poprosiła zebranych o drobną składkę na opłatę za mszę, przy listach jest skarbonka. Przypomniała też o mszy 12 grudnia br godz. 18:45 za zmarłych w listopadzie w Hospicjum im. Św Jana Pawła II, gdzie zmarła Ania i Paweł / 8 listopada / mąż naszej koleżanki Reni Bajerskiej Wonsik przewodniczącej komisji Rewizyjnej. Tam nie jest za dużo miejsca, ale możemy wesprzeć hospicjum drobnym datkiem do skarbonki – przy wejściu.
W trakcie zabawy wybraliśmy tytuł hasła pod jakim UTW złoży ofertę do konkursu Prezydenta Miasta Żory na zadanie publiczne realizowane w 2018 roku, tzn przyjęliśmy hasło wybrane przez uczestników spotkania – /niewielką grupę – 11osób/ z okazji zakończenia sezonu turystycznego 28 października br w Baranowicach o treści „Z UTW, Seniorze żyjesz – dłużej, zdrowiej, aktywniej”.
Nasza Henia Świerczyna wyróżniła też szarfami nasze 3 pary tańca towarzyskiego za udział w turniejach tego tańca organizowanych przez PTT, gdzie zdobywają medale, ale trzeba sprostować, że narazie udział w turniejach biorą i są nagradzane 2 pary: Gosia Niemiec i Rysiu Wesołowski oraz Karolinka i Ludwik Glanertowie. Cieszymy się z występów naszych tancerzy i życzymy im zdrowia i dalszych sukcesów.
Omówiliśmy też najbliższe w czasie imprezy, w których studenci UTW mogą wziąść udział:
—  30.11.br – część słuchaczy UTW razem z klubem Globtrotera, świętuje jeszcze raz Andrzejki w
restauracji „Dwie Wiedźmy” od godziny 18:00 do 24:00. Jednak Tych, ktorzy nie wybierają się na
zabawę zaprosiła do Muzeum Miejskiego w Żorach na bardzo interesujące spotkanie z księdzem Jerzym
Szymikiem w ramach realizowanego przez muzeum programu wystawienniczo-naukowego „Nasza
tożsamość”. Spotkaniu towarzyszyć będzie promocja dwóch tomików wierszy: „Dobre wino” oraz „25
niezapomnianych wierszy w wyborze czytelników”.Więcej informacji na naszej stronie.
–  1 – 23.12 br na Żorskim Rynku bedzie jarmark świąteczny, któremu przez cały czas będą towarzyszyły
różne imprezy. W ramach tych  imprez – 17.12.br /niedziela/ w godzinach 15.00 – 17.00 będą występy
zespołów z MOK, w tym Zespół „Carpe Diem” prowadzony przez Panią Dagmarę Świtacz, w którym
śpiewają obecni i byli słuchacze UTW. Zapraszamy na rynek w tym czasie i kibicowanie występom
naszych koleżanek i kolegów.
–  15.12.br -Spotkanie opłatkowe UTW- godz.16:00 sala 103 ŻCOP z propozycją aby /podobnie jak w
roku ubiegłym/ pod choinkę jako prezent – każdy przygotował jakiś drobiazg /nie nową rzecz/, którego
nie potrzebuje, nie chce lub którym chce się podzielić, ładnie opakował i włożył do wspólnego dużego
worka pod choinkę, a po kolacji będziemy losowo wybierać. To jest pomysł Pani Joanny Dziedzic sprzed
dwóch lat, ale myślę, że jest fajny. Prezentów może być więcej i będziemy wybierać do ostatniego. Kto
nie chce uczestniczyć w zabawie zgłosi przy wejściu, że nie bedzie losował.
Wycieczki Hubtour – na tablicy przy biurze UTW i na stronie utw, są oferty wycieczek. Trzeba się śpieszyć
ze względu na to, że termin wpłaty zaliczki już minął, ale jeszcze można to zrobić.
A potem bawiliśmy się świetnie przy muzyce naszego niezawodnego Stasia Sobieckiego – podróżnika, globtrotera i Dysk Jokera, któremu bardzo dziękujemy.
Poniżej zdjęcia z zabawy autorstwa Ludwika Glanerta i Zdzisława Karbowskiego, którym bardzo dziękujemy.

Zarząd UTW w Żorach

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz