,

Challenge UTW w Żorach!!! Park „Piaskownia” (28.06.2020 r.)  Park „Cegielnia” (30.06.br) Świetlica „Wyspa” – Żory Rój (14.07.br)  

Challenge UTW w Żorach!!!

Park „Piaskownia” (28.06.2020 r.)

 Park „Cegielnia” (30.06.br)

Świetlica „Wyspa” – Żory Rój (14.07.br)  

Uzupełniając podziękowanie dla Karolinki Glanert, dziękujemy też wszystkim słuchaczom UTW, zaangażowanie których pozwoliło na realizację tych przedsięwzięć i tak:

– Challenge – Park „Piaskownia” (28.06.2020 r.):

 1. Karolina Glanert,     
 2. Ludwik Glanert,
 3. Maria Matysiak,            
 4. Grażyna Kusiak,
 5. Barbara Krobisz,       
 6. Bożena  Bosek,
 7. Jan Bednarek,  
 8. Helena Karwot (na zaproszenie pozostałych uczestników).

– Challenge Park „Cegielnia” (30.06.br):

 1. Karolina Glanert,             
 2.  Ludwik Glanert,
 3. 3. Maria Matysiak,                
 4. Grażyna Kusiak,     
 5. Barbara Krobisz,             
 6. Henryka Świerczyna,
 7. Emilia Olesiuk,                 
 8.  Ilona  Ploch,
 9. Cecylia Balska,                
 10. Małgorzata Niemiec,
 11. Barbara Świeczka,          
 12. Marianna Pietrzyk,
 13. Stanisława Skrzypiec,
 14. Maria Trześniewska,
 15. Urszula Gawryś,
 16. Jan Bednarek,
 17. Zdzisław Karbowski.

– Świetlica „Wyspa” – Żory Rój (14.07.br)

„Pakiet Inicjatywa Lokalna” pt. „Przyszywana Babcia Uczy” – finansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego – realizowany z pomocą ŻCOP:

 1. Danuta Jendryszczyk – Wiceprezes UTW w Żorach,
 2. Karolina Glanert,
 3. Grażyna Kusiak,
 4. Małgorzata Niemiec,
 5. Barbara Świeczka,
 6. Ludwik Glanert.

Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom UTW, którzy zaangażowali się w realizację przedsięwzięć w trudnym dla nas Wszystkich okresie epidemii Covid-19.

Za zdjęcia dziękujemy Karolinie i Ludwikowi Glanertom.

Relacja: Helena Karwot

Zarząd UTW w Żorach