Dyżury Biura UTW do 15.07.2021 roku.

Dyżury Biura UTW

do 15.07.2021 roku.

W ślad za informacją z Walnego Zebrania Członków UTW w Żorach w dniu 15.06.2021 r. informujemy, że do 15 lipca br, dyżury Biura UTW będą 2 razy w tygodniu w dniach:

wtorek – godzina 13.30 – 15.30;

czwartek – godzina 10.00 – 12.00.

Informujemy też, że wg. założeń MOK w Żorach, zajęcia stałe UTW rozpoczną się 1 września br, a wszystkie formalności związane z UTW będą realizowane w Klubie „Wisus”.

W związku z tym, składki członkowskie UTW za 2021 rok będą pobierane od

1 września br, lub od miesiąca rozpoczęcia zajęć w dotychczasowej wysokości –

10 zł/miesiąc, płatne kwartalnie. Zapłacone przez kilku słuchaczy składki na br, zostaną zaliczone na poczet okresu, od którego rozpoczną się zajęcia.

Zaległe składki członkowskie za 2020 rok prosimy regulować w Biurze UTW w czasie dyżurów, lub przelewem na konto bankowe w Banku Spółdzielczym.

Prosimy także, o zgłaszanie swojego udziału w konkurencjach sportowych

XIII Międzynarodowej Olimpiady Sportowej UTW i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”, która odbędzie się 17 września br na Stadionie Śląskim w Chorzowie, przez wpisanie się na wykazy w biurze UTW w czasie dyżurów.

Zarząd UTW w Żorach