Informacja o działalności UTW w 2021 roku

Informacja o działalności UTW w 2021 roku.

            Informacją z 1.12.2020 r. przerwaliśmy zajęcia na naszym uniwersytecie i jak dotąd, stan ten, spowodowany zaostrzeniem sytuacji epidemicznej covid-19 trwa.

            W międzyczasie pożegnaliśmy się z naszym wieloletnim kolegą Remigiuszem Daną i koleżanką Marią Dawidson, a wcześniej z koleżanką Teresą Rowińską.

Część naszych słuchaczy zapoznało się bezpośrednio z wirusem covid-19, część obecnie choruje i mamy nadzieję, że przebieg choroby będzie łagodny, bez przykrych konsekwencji. Pewna ilość zaszczepiła się przeciw covid-19, a większość słuchaczy oczekuje na szczepionki. Taka jest nasza obecna rzeczywistość, która jednak w okresie II kwartału br powinna się poprawić.

  I w związku z tym, informujemy naszych słuchaczy i zainteresowanych seniorów, że Radni Miasta Żory na sesji w dniu 25 lutego br zaakcepowali porozumienie o współpracy między MOK w Żorach, a Stowarzyszeniem UTW w Żorach. Zgodnie z porozumieniem, Klub „Wisus”w Żorach przejął całość obsługi organizacyjno – administracyjnej uniwersytetu w zakresie organizacji zajęć stałych.

W załączeniu plakat powitalny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w strukturze MOK.

            W praktyce oznacza to, że wszystkie formalności dotyczące przyjęć słuchaczy, regulacji składek członkowskich i rezygnacji, będą realizowane w klubie „Wisus”, w czasie godzin pracy klubu, co znacznie ułatwi bezpośredni kontakt naszych słuchaczy z uniwersytetem.Termin rozpoczęcia zajęć warunkowany sytuacją pandemiczną, zostanie podany przez Klub „Wisus” w możliwie najkrótszym czasie. Być może, nie wszystkie zajęcia zostaną uruchomione równocześnie, ale na pewno zostaną przywrócone najpoźniej od VI kwartału br.

Prosimy słuchaczy, którzy regulowali składki członkowskie przelewem, aby wstrzymali się z opłatami do czasu podania konta bankowego MOK.

Dalsze informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 43 45 281.

            Biuro UTW w Żorach będzie funkcjonowało w dotychczasowej siedzibie, z tym, że dyżury biura ograniczą się do maksimum 2 razy w tygodniu, a termin zostanie podany później. Poza zajęciami stałymi, wszystkie dodatkowe spotkania, wykłady, czy zabawy mogą być organizowane na prośbę i przy współpracy słuchaczy z Zarządem UTW w Żorach.

           Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzymy naszym słuchaczom zdrowych i spokojnych świąt oraz wiary w to, że doczekamy powrotu do normalności.

Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.

                                                                                                          Zarząd UTW w Żorach