,

Odwołanie zajęć –  w okresie 12.03. – 25.03.2020 r.

Odwołanie zajęć –

 w okresie 12.03. – 25.03.2020 r.

        W związku z centralną decyzją o odwołaniu wszelkich zajęć szkolnych w w/w okresie,

odwołuje się zajęcia UTW od 12 do 25 marca br.

Terminy odrobienia zajęć zostaną podane później.  

Zarząd UTW w Żorach