,

Odwołanie zajęć  w okresie 26.03.br – do 11.04.2020 r.

Odwołanie zajęć

 w okresie 26.03.br – do 11.04.2020 r.

         Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, przedłuża się

odwołanie zajęć UTW – co najmniej do 11.04.br,

tzn. do Świąt Wielkanocnych.

Terminy odrobienia zajęć zostaną podane później, po zakończeniu stanu epidemii.

Prosimy naszych słuchaczy o przestrzeganie wszystkich ustaleń wynikających z zagrożenia epidemią

i życzymy zdrowia.

Informujemy również naszych prowadzących zajęcia, że rozliczenie finansowe za wykonane zajęcia w miesiącu marcu br nastąpi

w okresie 01 – 03.04.br, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zarząd UTW w Żorach