Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku „AKTYWNY SENIOR”, powołana przez Fundację Humanitas w Sosnowcu, pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku „AKTYWNY SENIOR”,

powołana przez Fundację Humanitas w Sosnowcu,

pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Informujemy, że 28.05.br otrzymaliśmy Certyfikat przystąpienia UTW w Żorach do Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Aktywny Senior” powołanej przez Fundację Humanitas w Sosnowcu.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu udziału UTW w Żorach w Sieci „Aktywny Senior” odbyło się w auli Wyższej Szkoły Humanitas podczas Gali inaugurującej V Edycję projektu „Seniorallia”, organizowanego przez Fundację Humanitas i Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

Spotkanie otworzyła dr Magdalena Buczkowska – Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie Z – ca Prezydenta Miasta Sosnowiec – Pani Anna Jedynak wręczyła klucze do miasta seniorom UTW w WS Humanitas w Sosnowcu rozpoczynając Seniorallia w dniach 28 i 29.05. br. Potem uroczyście Rektor Wyższej Szkoły Humanitas – dr hab prof WSH Michał Kaczmarczyk i Dziekan Wydz. Nauk Humanistycznych WSH dr Maria Zrałek – wręczyli certyfikaty udziału w Sieci „Aktywny Senior” – przedstawicielom UTW, którzy wzięli udział w uroczystości. W imieniu naszego UTW certyfikat odebrali: Panie Helena Karwot i Krystyna Spychalska oraz Pan Remigiusz Dana. Uroczystość uświetniła swoim wykładem Pani Małgorzata Zajączkowska – znana i lubiana polska aktorka.

Zdjęcia z tej uroczystości dostępne tutaj, a więcej informacji na stronie www.humanitas.edu.pl

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz