,

„Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa” – Pani Tamara Szymańska

Żory, 11.12..2015 r.

WYKŁAD – 09.12.2015 r.

„Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa” – Pani Tamara Szymańska

9.12.2015 r. słuchacze UTW wysłuchali wykładu Pani Tamary Szymańskiej pt. „Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa „, która od 6 lat pomaga tą terapią leczyć zburzenia w rozwoju dzieci, /ale pomaga też dorosłym w stanach depresji i innych problemach psychicznych prowadząc/ gabinet w Żorach przy – Abire Centrum Rozwoju Dzieci i Dorosłych w Bielsku Białej. Pani Tamara podkreśliła, że zainteresowała się tą metodą chcąc pomóc swojemu synowi, który miał problemy w szkole wynikające z pewnych ograniczeń w okresie rozwoju, a metody leczenia nie przynosiły poprawy. Poddanie syna terapii przyniosło tak pozytywne efekty – obecnie /licealista/ dobrze się uczy, nie ma problemów z pamięcią długotrwałą, że zajęła się tą metodą leczenia zawodowo.

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra – prof. Alfred Tomatis. Metoda ta ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Jej podstawowym celem jest wspieranie funkcji słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększenie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych. Metoda ta, stosowana jest w ponad 200 ośrodkach na całym świecie, w Polsce od kilku lat stosowana jest w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie oraz w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, a także w wielu ośrodkach specjalnych i oddziałach integracyjnych, korzystają z niej dzieci, nastolatki i dorośli. (www. Abire – Centrum Rozwoju Dzieci i Dorosłych)

Z metody tej skorzystali też tak znani ludzie, jak:

Andrzej Seweryn, Gerard Depardie, M. Callas, R. Schneider, L. Pavarotti.

Omawiając szczegółowo sposób leczenia, koszty, etapy i efekty metody, które można znaleźć na stronie www. tamara szymańska żory, przytoczyła wypowiedzi dotyczące tej metody: Andrzeja Seweryna – że dzięki tej metodzie nauczył się języka francuskiego, co umożliwiło mu bycie aktorem we Francji oraz Gerarda Depardie, który stwierdził, że gdyby nie ta metoda – nigdy nie zostałby aktorem.

W wykładzie uczestniczyło 42 słuchaczy UTW i wszyscy byli żywo zainteresowani metodą, zadawali też pytania dotyczące innych terapii /biofeedback/.

Pani Tamara starała się odpowiedzieć na nasze pytania, podając przypadki z jakimi zetknęła się w gabinecie. Mimo, że spotkanie trwało około 2 godzin /do 18:00/, nie udało się wyjaśnić wszystkich naszych wątpliwości. Może jeszcze kiedyś uda się spotkać, niezależnie od indywidualnego skorzystania z terapii w gabinecie u Pani Tamary.

Bardzo dziękujemy za wykład Pani Tamarze, a także naszej słuchaczce Pani Ilonie Ploch, która jest mamą Pani Tamary i zasugerowała możliwość takiego spotkania. Przy biurze UTW znajdują się ulotki informacyjne o metodzie Tomatis.

Relacja: Helena Karwot, zdjęcia Anna Potęga i Ludwik Glanert Zarząd UTW w Żorach

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz