Rozpoczęcie Roku Akademickiego UTW w Żorach – 2016/2017

Rozpoczęcie Roku Akademickiego

UTW w Żorach – 2016/2017.

3 października br UTW w Żorach rozpoczął uroczyście kolejny VIII już rok akademicki 2016/2017 w dużej sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Uroczystość rozpoczęła się wykonaniem przez Zespół wokalny Carpe Diem hymnu studentów – Gaudeamus Igitur. (łac. „Radujmy się więc”).

Mieliśmy przyjemność siedzieć na pięknych białych krzesłach w dużej sali MOK, z uwagi na uroczystą Diamentową Galę z okazji 60-lecia MOK w Żorach, która odbyła się 30.09. br.

W uroczystości udział wzięli:

Pan Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,

Pan Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta,

Pan Stanisław Ratajczyk – Dyrektora MOK w Żorach,

Pan Jacek Arasim – Dyrektor ŻCOP,

Pani Bożena Kőhl Gudzik – Kierownik Zespołu Spraw Społecznych UM Żory,

Pan Krzysztof Wierzycki – Inspektor Zespołu Spraw Społecznych UM Żory,

Pani Barbara MusiałekKlub „Rebus” w Żorach,

Pani Renata Śmietana – Kierownik Przedszkola nr 19 w Żorach,

Pani Hildegarda Karwot – Wychowawca Przedszkola nr 19 w Żorach,

Pan Bernard Gwoździk – Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” w Żorach,

Pani Maria Białek – Prezes UTW w Rybniku,

Pan Michał Serwiński – Kierownik biura PAH w Krakowie,

Pani Dagmara Świtacz – Kierownik artystyczny studia wokalnego Magic Voice przy MOK w Żorach,

Zespół wokalny Magic Voice /8 świetnie śpiewających dziewczyn/,

Pan Szymon Kamczyk – Dziennikarz Dziennika Zachodniego – Tygodnik Żory.

Studenci UTW w Żorach – prowadzący dla studentów uniwersytetu zajęcia:

Pani Ryszarda Szpotakowska – Rehabilitacja,

Pani Małgorzata Niemiec – Nordic Walking – wolontariat,

Pani Karolina Glanert – Nordic Walking – wolontariat,

Pan Stanisław Sobiecki – Klub Podróżnika

oraz bardzo licznie zgromadzeni studenci i seniorzy w liczbie 117 osób – sala MOK była prawie pełna.

Po przywitaniu gości i słuchaczy, szczególnie nowo-przyjętych do UTW, Prezes Helena Karwot nawiązała do odświętnego wystroju sali w MOK z okazji Diamentowej Gali, na którą została zaproszona jako reprezentant naszego UTW i podkreśliła świetną oprawę imprezy, na jaką tak ważne wydarzenie zasługiwało. Zebrani gromkimi oklaskami wyrazili uznanie i podziękowanie Panu Dyrektorowi

i wszystkim pracownikom MOK za działalność dla mieszkańców i seniorów miasta, a także życzenia dalszej pracy i sukcesów MOK dla nas wszystkich.

Następnie przedstawiła informację o działalności UTW, a także o zajęciach studentów w czasie wakacji.

Poza stałymi /1 raz w tygodniu/ treningami zumby gold i tańca liniowego country, kilku naszych słuchaczy grało codziennie w boule na nowo-zbudowanym w Parku Cegielnia bulodromie.

Dzięki temu w czasie Przystanku Żory i Fiesty NGO6-7.08.2016 r. – w Parku Cegielnia /zorganizowanych przez MOK i ŻCOP/, w dniu 6.08.br zorganizowaliśmy I letni turniej UTW w boule,

a na imprezie tej wystąpił też Zespół Liniowy Country UTW. Ponadto słuchacze UTW byli wiernymi uczestnikami śniadań i wieczorów na trawie, a także tańczyli zumbę w środowe wieczory w hali MOSiR. 5 naszych słuchaczy kolejny raz wzięło udział w akcji charytatywnej „Tańczymy z Sercem” w Gliwicach – w maratonie Zumby – 17.09.br.

Nasi tancerze tańca towarzyskiego 24.09.br, wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego oraz Balu Grand Prix Senior –zorganizowanym przez PTT Szok Gliwice. Nasza para Gosia Niemiec i Rysiu Wesołowski wytańczyli 2 medale srebrny w tańcach standardowych i brązowy w latynoamerykańskich, a Karolinka i Ludwik Glanertowie zajęli zaszczytne IV miejsce w obu tych kategoriach tańca.

W minioną sobotę 1.10.br wzięliśmy udział w III Spotkaniu Artystycznym Seniorów w Oświęcimiu

i Zespół Tańca Liniowego Country UTW zdobył wyróżnienie i statuetkę za II miejsce w kategorii Taniec, a Zespół wokalny Carpe Diemwyróżnienie w kategorii chóry i zespoły wokalne poparte smacznym tortem.

Następnie zabrali głos nasi goście – Pani Maria Białek, która przekazała pozdrowienia od studentów UTW w Rybniku i pogratulowała przychylności żorskich władz dla naszego UTW.

Pan Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta Żory życzył studentom UTW zdrowia i dalszej pomyślności w kształceniu się i realizacji swoich pasji.

Prezydent Miasta Żory – Pan Waldemar Socha pogratulował studentom UTW aktywności, życzył zdrowia i pomyślnej realizacji swoich pasji, które umożliwia uniwersytet. Zapewnił też wszystkich studentów o dalszym osobistym wspieraniu naszego uniwersytetu w polityce miasta. Życzenia i deklarację naszego Pana Prezydenta, studenci UTW i seniorzy przyjęli gromkimi oklaskami.

W imieniu nowo-przyjętych studentów, Prezes UTW wręczyła na scenie legitymacje członkowskie naszego uniwersytetu, Paniom: Zofii Łakomy, Wiesławie Likos, Jolancie Pasierbek, Bogusławie Perek, Urszuli Rogulskiej, Grażynie Pszczanowskiej i Magdalenie Leśniak.

Pan Michał Serwiński – Kierownik biura PAH w Krakowie, w swoim wykładzie pt. „Bo najważniejszy jest człowiek”- historia i obecne działania Polskiej Akcji Humanitarnej, przybliżył nam działania i wagę pomocy, jaką niesie PAH w zagrożonych dla ludzi miejscach świata. Wykład udokumentowany zdjęciami z miejsc pomocy jakiej dostarczył PAH w różnych rejonach świata, także u nas w Polsce zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Pan Michał rozdał także ulotki o formach wspierania pomocy PAH i myślę, że znajdą one pozytywny odzew wśród naszych studentów. UTW w ramach honorarium i kwiatów dla Pana Michała za wykład i przyjazd z Krakowa, przekaże wsparcie finansowe na konto fundacji PAH ze składek członkowskich.

Po wykładzie, Prezes uniwersytetu przedstawiła najbliższe plany działalności UTW poza zajęciami stałymi objętymi harmonogramem na miesiąc październik i prosiła o wyrozumiałość w doborze grup zajęć /szczególnie 6 grup komputerowych/.

Uroczystość zakończyła część artystyczna, w której zespoły wokalne prowadzone przez Panią Dagmarę Świtacz przy MOK w Żorach, zaśpiewały w sumie 9 piosenek: Zespół wokalny Carpe Diem /studenci UTW i seniorzy/ – 4 znane polskie przeboje, a Zespół wokalny Magic Voice – 5 różnych naszych i światowych przebojów. Występ bardzo się podobał, a Pani Dagmarze wręczyliśmy kwiaty za pracę w uczeniu śpiewu wszystkich – nas seniorów i młodych, świetnych wokalistek.

Na zakończenie Prezes życzyła wszystkim zdrowia i pomyślności w kształceniu się na UTW w Żorach.

Kilka zdjęć z uroczystości autorstwa słuchaczy UTW: Ludwika Glanerta i Zdzisława Karbowskiego.

Zarząd UTW w Żorach

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz