,

Rozpoczęcie Roku Akademickiego

Rozpoczęcie Roku Akademickiego

UTW w Żorach – 2017/2018.

3 października br UTW w Żorach rozpoczął uroczyście kolejny już IX rok akademicki 2017/2018 w dużej sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem wraz z Zespołem wokalnym Carpe Diem hymnu studentów – Gaudeamus Igitur. (łac. „Radujmy się więc”). Następnie zebrani wysłuchali w wykonaniu Zespołu Carpe Diem 2 piosenek pt. „Radość o poranku” i „Znajdziesz mnie znowu” i podziękowaliśmy kwiatami Pani Dagmarze Świtacz za współpracę z naszym uniwersytetem.

W uroczystości udział wzięli:

Pan Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,

Pan Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta,

Pan Lucjan Buchalik – Dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach,

Pani Hanna Kalisz – Kierownik Klubu „Wisus” w Żorach,

Pan Mieczysław Ochwat – UTW w Rybniku,

Pan Waldemar Kowalczyk – WUTW w Wodzisławiu,

Pani Lucyna Kowalczyk – WUTW w Wodzisławiu,

Pani Teresa Adamczyk – WUTW w Wodzisławiu,

Pani Elżbieta Fabian – kierownik Domu Senior Wigor – Żory Rój,

Pani Olimpia Szymiś – Dom Senior Wigor – Żory Rój,

Pani Anna Nowacka – Radna Miasta Żory – Dzielnica Kleszczówka,

Pani Małgorzata Golan – Zespół „Flamenco”,

Pani Agnieszka Sewczyk – Trenerka Tańca Towarzyskiego i Zespołu „Gold Dance” – UTW w Żorach,

Pani Dagmara Świtacz – Kierownik artystyczny studia wokalnego Magic Voice przy MOK w Żorach,

Pan Andrzej Michał Derwisz – wykład pt. „Obce cywilizacje w kosmosie”,

Pan Szymon Kamczyk – Redaktor Dziennika Zachodniego – dodatek „Żory”.

Studenci UTW w Żorach – prowadzący dla studentów uniwersytetu zajęcia:

Pani Ryszarda Szpotakowska – Rehabilitacja,

Pani Małgorzata Niemiec – Nordic Walking – wolontariat,

Pani Karolina Glanert – Nordic Walking – wolontariat,

Pan Stanisław Sobiecki – Klub Podróżnika

oraz bardzo licznie zgromadzeni studenci i seniorzy, mimo wyjątkowo brzydkiej pogody.

Po przywitaniu gości i słuchaczy, szczególnie nowo-przyjętych do UTW, Prezes Helena Karwot

przedstawiła informację o działalności UTW, a także o zajęciach studentów w czasie wakacji.

W czasie prezentacji na ekranie przewijały się zdjęcia z wakacji naszych studentów i potwierdzały to, że byliśmy prawie wszędzie, na wszystkich akcjach w Żorach /głównie dzięki naszej Heni Świerczynie, która pilnowała naszego udziału/, a także w różnych miejscach w Europie na wycieczkach. Za płytkę ze zdjęciami podziękowała Gosi Niemiec – sekretarzowi Zarządu UTW i przekazała podziękowanie dla Jej męża Staszka, z którym wspólnie kolejny raz opracowała płytkę ze zdjęciami z wydarzeń na Uniwersytecie. Omówiła zajęcia prowadzone na UTW, które prezentował Roolup przed wejściem na salę.

Gorąco podziękowała Prezydentowi Miasta Żory za współfinansowanie działalności Uniwersytetu z budżetu Gminy Żory / w br. 33 200 zł/ i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Biura Rady Miasta Żory za pomoc w realizacji zadań uniwersytetu dla żorskich seniorów. Podziękowała też Dyrektorowi i pracownikom MOK w Żorach za pomoc w realizacji dzisiejszej uroczystości i serdeczną współpracę na co dzień z Klubem „Wisus”. Szczególne podziękowanie przekazała Dyrektorowi i pracownikom ŻCOP za stałą pomoc w pracy biura UTW i życzliwość na co dzień dla studentów UTW.

Podziękowała też serdecznie Panu Szymonowi Kamyczkowi – redaktorowi Dziennika Zachodniego – dodatek „Tygodnik Żory” za częste i pozytywne relacje o UTW w Żorach.

Podziękowała też za pracę byłym i aktualnym członkom zarządu UTW dla studentów uniwersytetu.

Szczególnie gorące podziękowania przekazała dla naszej koleżanki Ani Potęga, która jest bardzo ciężko chora i nie mogła być dzisiaj z nami, za wszystko, co Ania zrobiła dla naszego uniwersytetu pełniąc 2 lata funkcję wiceprezesa zarządu, ale także w całym okresie swojego członkostwa w UTW.

Ania opracowała też dla nas wspaniałą Kronikę Tańca Liniowego Country od początku tego tańca na UTW – 04.2014 r. Ania jest absolutną fanką tego tańca, a w opracowanie kroniki włożyła cały swój talent plastyczny, pisarski, polot i serce. Bardzo chcemy aby Ania dalej prowadziła kronikę i nie tracimy nadziei, że tak będzie.

Systematycznie ćwiczyły nasze zespoły taneczne: Gold Dance /taniec towarzyski/, Senior Dance /taniec liniowy country/ i Butterfly /taniec latino solo/ w perspektywie wyjazdu na IV Spotkania Artystyczne Seniorów w Oświęcimiu w najbliższą sobotę 7 października br. i nie tylko.

Nasi tancerze tańca towarzyskiego 23.09.br, wzięli udział w Balu Grand Prix Senior Polski – Seniorów Gliwice „Bal Tysiąca i Jednej Nocy” zorganizowanym przez PTT Szok Gliwice. Nasza para Gosia Niemiec i Rysiu Wesołowski wytańczyli 2 brązowe medale – w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, a Karolinka i Ludwik Glanertowie zajęli zaszczytne IV i V miejsce w obu tych kategoriach tańca.

Braliśmy udział w kilku imprezach:

24.06.br III Olimpiadzie Sportowej Seniorów YOU WIN w Rybniku zorganizowanej przez

Fundację EDF w Rybniku. Jako drużyna 16 osób zdobyliśmy 7 medali /prawie we wszystkich

konkurencjach w których braliśmy udział, w tym 1 złoty, 2 srebrne i 4 brązowe/ i zajęliśmy 5 miejsce

na 8 startujących zespołów;

25.06.2017 r w Fieście NGO zorganizowanej wspólnie przez ŻCOP w 2 – gim dniu Jarmarku

Władysławowskiego na Ks. Władysława Żory, gdzie zespoły UTW zaprezentowały się w tańcu latino

solo – Zespół Butterfly i tańcu liniowym country zespół Senior Dance.

– 01.07.2017 r. – Pan Adam Foks świętował z udziałem 200 wielbicielek tego tańca z okolicznych UTW i

miejscowości 3 – cie urodziny szkoły Szkoły Tańca – Dance Floor Kings – w budynku OSP w

Warszowicach. Pan Adam przygotował rewelacyjnie tę uroczystość, a masa czarnych ozłoconych

logiem szkoły koszulek, robiła na parkiecie imponujące wrażenie.

kolejny raz 13 naszych słuchaczy wzięło udział w akcji charytatywnej „Tańczymy z Sercem” w

Zabrzu – w maratonie Zumby – 9.09.br – towarzysząc naszej niezrównanej Pani Joannie Dziedzic jako

Team Asi Dziedzic z Żor. I chcę bardzo podkreślić, że jest to inicjatywa naszych słuchaczy, którzy nie

tylko lubią tańczyć zumbę, ale chcą pomóc chorym dzieciom.

– zespół „Butterfly” wystąpił kilkakrotnie na różnych lokalnych uroczystościach m.in. na dożynkach w

Rogoźnej i Pikniku Rodzinnym w Parku Cegielnia 27.08.br.

aktywnie uczestniczyliśmy też w organizowanych przez miasto „Śniadaniach na trawie”– w

pokazach zumby i jogi prowadzonych przez nasze świetne trenerki Panią Joannę Dziedzic – zumby gold

i Panią Małgorzatę Kubica – jogi, a także wieczorach na trawie i tańczyliśmy prawie każdego

wieczoru w środę zumbę w sali MOSiR.

stanowiliśmy też podstawową grupę w marszach nordic walking organizowanych przez MOSiR w

dniach 26.07.br do Parku Cegielnia i 30.08.br. na Śmieszek; O nasz udział w bieżących imprezach w

mieście dbała nasza koleżanka Henia Świerczyna – menażer Zespołu „Butterfly”, która pamiętała i

przypominała nam o nich stale, za co bardzo dziękujemy. Nasza Henia wystąpi też w filmie Wojciecha

Smarzowskiego „Kler”.

18.09.br w towarzystwie dzieci szkolnych i przedszkolaków /ponad 100 osób/ zasadziliśmy drzewo

Jarząb Szwedzki w Parku „Cegielnia” odpowiadając na zaproszenie Pani Teresy Gola prowadzącej

Fundację pod Lipami” w Żorach, a sadzenie odbywało się pod hasłem „Drzewa łączą pokolenia”.

Ponadto nasi słuchacze grali niestrudzenie w boule z naszym kolegą Wiktorem Bąkiem w parku „Cegielnia” dzięki wybudowanym przez MOSiR bulodromom, a także jak przez cały rok spotykaliśmy się i jeździliśmy na wycieczki z klubem Globtrotera.

Kilku osobowa grupa słuchaczy UTW kontynuowała rozpoczętą w I połowie br w Klubie „Rebus” autorską gimnastykę „Roztańczone biodra” w m-cach VII, VIII, IX i zamierzamy dalej ją kontynuować.

Następnie zabrali głos nasi goście:

– Pan Mieczysław Ochwat, który przekazał pozdrowienia od studentów UTW w Rybniku i wręczył

kwiaty. Pogratulował naszego udziału na Olimpiadzie Sportowej w Łazach i przypomniał Pani Prezes

grę w brydża na UTW w Rybniku kilka lat temu;

– Pan Waldemar Kowalczyk, który przekazał pozdrowienia od studentów Wodzisławskiego UTW,

wręczył kwiaty oraz życzył zdrowia i dalszej aktywności w działalności uniwersytetu.

– Prezydent Miasta Żory – Pan Waldemar Socha podziękował Pani Prezes Helenie Karwot za pracę dla

studentów UTW i pogratulował studentom UTW aktywności, życzył zdrowia i pomyślnej realizacji

swoich pasji, które umożliwia uniwersytet. Pytanie Pana Prezydenta co by było, gdyby nie było UTW w

Żorach, spotkało się ze zdziwieniem i konsternacją zebranych, a nasza reakcja potwierdziła, że

uniwersytet jest dla nas ważny. Życzenia naszego Pana Prezydenta, słuchacze UTW i seniorzy

przyjęli gromkimi oklaskami.

W imieniu nowo-przyjętych studentów, Prezes UTW wręczyła na scenie legitymacje członkowskie naszego uniwersytetu, Paniom: Dorocie Przetak; Danucie Maroszek; Krystynie Niemiec; Teresie Rowińskiej i Panu Józefowi Pływaczowi.

Pan Andrzej Michał Derwisz – autor książki „Pierdołolandia” w swoim wykładzie opowiedział o obcych cywilizacjach w kosmosie. Omówił też treść swojej książki przytaczając kilka interesujących cytatów i zachęcił do kupna książki po wykładzie, w promocyjnej cenie z dedykacją autora.

Uroczystość zakończyła część artystyczna pokazem tańca „Flamenco” prowadzonym przez Panią Małgorzatę Golan z udziałem 2 naszych studentek Heni Świerczyny i Bożeny Bosek. Pokaz tańca poprzedziła Pani Małgorzata Golan krótkim omówieniem charakteru tańca i swoją pasją.

Potem pięknie zaprezentowali się nasi tancerze zespołu Gold Dance – Gosia Niemiec i Rysiu Wesołowski, Karolinka i Ludwik Glanertowie oraz Donia Pniewska i Wiktor Bąk w tańcach latynoamerykańskich.

Trenerki tańców Panie Małgorzata Golan i Agnieszka Szewczyk, otrzymały od tancerzy kwiaty.

Na zakończenie Prezes uniwersytetu przedstawiła najbliższe plany działalności UTW poza zajęciami stałymi objętymi harmonogramem na miesiąc październik i prosiła o wyrozumiałość w doborze grup zajęć /szczególnie 6 grup komputerowych/.

Prezes życzyła Wszystkim zdrowia, pomyślności i radości w kształceniu się na UTW w Żorach.

Zdjęcia z uroczystości na naszej stronie internetowej utwzory.pl

Zarząd UTW w Żorach

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz