Senioralia „Wiek to tylko cyfra – senior, a turystyka”

Kopalnia „Królowa Luiza” – MGW w Zabrzu – 19.10.2018 r.

19.10.2018 r. na zaproszenie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 4 osoby Zarządu UTW w Żorach i kolega Rysiu Wesołowski uczestniczyły w I Senioraliach, pt.: „Wiek to tylko cyfra – senior, a turystyka”. Wg organizatora, w spotkaniu wzięło udział 70 gości – przedstawicieli Zarządów Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Związku Emerytów i Rencistów z całego Śląska.Przywitano nas bardzo serdecznie i poczęstowano kawą, herbatą, napojami i ciasteczkami.
W I części spotkania wysłuchaliśmy wykładów połaczonych z projekcją medialną:
Pani Krystyny Męcik, członki Śląskiej Rady ds. Seniorów, która przedstawiła temat Senior, a turystka, sport i rekreacja„. Opowiedziała o różnych formach aktwności seniorów, kopercie życia i innych inicjatywach skierowanych do seniorów. Na zakończenie obejrzeliśmy krótki film z X Jubileuszowej Miedzynarodowej Olimpiady Sportowej UTW i Organizcji Senioralnych w Łazach, zorganizowanej przez UTW w Łazach, którego prezesem jest Pani Krystyna Męcik. 19 maja br braliśmy udział w Olimpiadzie i jak zawsze, świetnie się bawiliśmy.
Pana Antoniego Wilgusiewicza – Prezesa Katowickiego Klubu Miłośników Historii i Kultury Lwowa, który bardzo interesująco opowiedział o Spotkaniu ze Lwowem.
– Pana Bogdana Froń – Przewodnik MGW, który przybliżył uczestnikom konferencji Turystykę podziemną w Kopalni „Królowa Luiza”.
Następnie zaopatrzeni w kaski, pod czujnym okiem przewodnika – ruszyliśmy z łaźni łańcuszkowej (została wybudowana w 1890 roku i była pierwszym tego typu obiektem na Górnym Śląsku), na zwiedzanie Sztolni Królowa Luiza. Był to prawie 2 godzinny spacer w podziemnych korytarzach kopalni, ze świetnie przekazaną historią i rewitalizacją kopalni. Mogliśmy także słyszeć nagrane prawdziwe odgłosy pracy w wyrobiskach górniczych, zobaczyć prasę struga i kombjnu. Podziemia kopalni można także zwiedzać trasą wodną, którą kiedyś transportowano węgiel.Była to naprawdę bardzo interesująca wycieczka i warto byłoby wybrać się tam wiekszą grupą słuchaczy UTW.
Za zdjęcia dziękujemy Ryśkowi Wesołowskiemu.
Relacja: Helena Karwot

Zarząd UTW w Żorach