Spotkanie z księdzem Jerzym Szymikiem

Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy na spotkanie

z księdzem Jerzym Szymikiem

do Muzeum Miejskiego w Żorach

18 listopad 2017 r. – godzina 18:00. Zarząd UTW w Żorach

W Prowincjonalnym Ogrodzie Sztuk spotkanie z ks. Jerzym Szymikiem – profesorem nauk teologicznych, wykładowcą teologii dogmatycznej, członkiem watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej, członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN, autorem przeszło 60 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych, specjalizującym się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury, teologii J. Ratzingera i Benedykta XVI.

Spotkaniu towarzyszyć będzie promocja dwóch tomików wierszy: „Dobre wino” oraz „25 niezapomnianych wierszy w wyborze czytelników”.

Spotkanie stanowi elementem programu wystawienniczo-naukowego „Nasza tożsamość”  realizowanego przez Dział Historii i Kultury Regionu Muzeum Miejskiego.

Zapraszamy w czwartek 30 listopada 2017 r. na godz. 18.00.
ksjerzyszymik

 

Muzeum Miejskie w Żorach
ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory
tel. (32) 43 43 714, (32) 47 57 480
NIP: 651-15-79-122

www.muzeum.zory.pl
https://www.facebook.com/muzeum.miejskie.zory

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz