ŚWIAT BEZ GRANIC? Migracyjne doświadczenia mieszkańców Żor

ŚWIAT BEZ GRANIC?

Migracyjne doświadczenia mieszkańców Żor

Migracje stanowią powszechne doświadczenie w społeczeństwie polskim. Można przyjąć, że
w każdej rodzinie znajdują się osoby z doświadczeniem migracyjnym – takie, które przebywały za granicą kilka tygodni czy miesięcy, sezonowo lub przez wiele lat. Obecnie szacuje się, że około 2,5 mln obywateli Polski przebywa poza granicami kraju, najwięcej w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Irlandii. Niektórzy z nich planują powrót do Polski, na stałe lub czasowo, z powodu zmian związanych z życiem rodzinnym lub zawodowym. Wiele osób wyjeżdża czasowo, np. na wymiany studenckie i praktyki, zakładając powrót do Polski. Obecnie, Polska staje się domem dla coraz większej liczby osób pochodzących z innych krajów świata. Przyjeżdżają tu ze względu na pracę, rodzinę, edukację lub chęć poznania naszego kraju.

Migranci, czyli migranci powrotni i cudzoziemcy, najczęściej przywożą ze sobą nie tylko środki pieniężne ale też nowe umiejętności i doświadczenia, wzbogacając społeczności w Polsce. Przedsiębiorczość, kompetencje miękkie, znajomość języków oznaczają nowe wartości, zarówno na rynku pracy jak i w relacjach społecznych, a tym samym pozwalają na łatwiejsze zadomowienie się i dobrą integrację. Dzięki nim poznajemy (i niekiedy też smakujemy) kulturę, język, kuchnię i zwyczaje innych krajów.

W dniach 22-29 kwietnia 2018 r. studenci etnologii z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu pod kierunkiem dr Izabelli Main realizować będą pilotażowy projekt badawczy.
Naszym celem jest poznanie sytuacji migrantów w społeczności lokalnej Żor. Chcemy przyjrzeć się doświadczeniu migracji podczas spotkań z osobami, które chcą opowiedzieć nam swoje migracyjne historie. Każda informacja może być bardzo cenna, dlatego serdecznie prosimy
o otwartość i pomoc studentom Uniwersytetu. Zaznaczamy, że badacze zapewniają wszystkim rozmówcom anonimowość.

Wywiady będę nagrywane, następnie przepisane i zachowane w archiwum Instytutu Etnologii
i Antropologii Kulturowej UAM. W ramach zajęć „Laboratorium metodyczne” studenci i studentki przeanalizują zebrany materiał na temat doświadczeń migracyjnych (wywiady, zdjęcia, notatki)
i zaprezentują go na konferencji w Poznaniu. Ponadto spotkania z migrantami będą inspiracją do wystawy fotograficznej i kolejnych projektów na temat migracji.

Partnerzy projektu:

  • Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu http://cebam.amu.edu.pl/

  • Stowarzyszenie Międzykulturowe MALOKA

Więcej informacji na blogu projektu: kliknij tutaj