,

Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach 10 lipiec 2020 r. – godzina 13:30 / MOK Żory – sala plenerowa /

Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach

10 lipiec 2020 r. – godzina 13:30 / MOK Żory – sala plenerowa /

 

Na podstawie § 22 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach zawiadamia, że w dniu 10.07.2020 r. o godzinie 13.30 odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku quorum, Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach odbędzie się w II terminie w dniu 10.07.2020 r. o godzinie 14:00.

Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach obraduje w określonym 25.06.br., porządku obrad,i w pkt.8. przyjęto: Uzupełnienie składu Zarządu – podjęcie uchwały.

Tym razem jest to sprawa niezwykle istotna, bo z pracy w Zarządzie zrezygnowały 3 osoby: Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz. Ja również, ze względu na stan zdrowia noszę się z zamiarem rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu. Podejmę się jedynie prowadzenia do końca br funkcji skarbnika, aby rozliczyć ten rok. W związku z tym, wybór nowych członków Zarządu będzie decydował o dalszej działalności Uniwersytetu. Do tego dochodzi też sytuacja związana z pandemią Covid-19, która mocno ogranicza normalne funkcjonowanie uniwersytetu.

Nie mniej jednak, prosimy o regulowanie zaległych składek członkowskich, przynajmniej za I, II i III kwartał br, gdyż zajęcia są kontynuowane w lipcu i być może jeszcze w sierpniu br.

Biuro UTW jest czynne zgodnie z ustalonymi godzinami i gorąco zapraszamy do bieżącego regulowania składek członkowskich. Możliwa jest też wpłata składek na konto bankowe UTW podane na stronie utwzory.pl lub na comiesięcznym harmonogramie zajęć. Wyjaśniamy także, że wysokość składek ma wpływ na poziom dotacji budżetowej i być może, brak wpływu składek członkowskich spowoduje konieczność zwrotu części dotacji, a to uniemożliwi realizację określonych w zadaniu publicznym działań.

Bardzo prosimy o udział w Walnym Zebraniu Członków uniwersytetu i podjęcie się próby pracy dla UTW w dotychczasowej formule, lub ze zmianą organizacyjną poprzez przyłączenie się do struktury MOK w Żorach. Niezależnie od tego muszą być osoby, które będą decydowały o działalności uniwersytetu.

W sali plenerowej MOK, zgodnie z wymogami wynikającymi z zagrożenia pandemią Covid-19 jest 40 miejsc, tak że możemy przeanalizować sytuację i podejmować decyzje w większej grupie.

Liczymy na obecność naszych słuchaczy, którym zależy na dalszym funkcjonowaniu uniwersytetu i włączenie się do pracy, to nie jest aż takie trudne i zawsze możemy służyć pomocą.

Zobowiązujemy wszystkich uczestników zebrania o przestrzeganie określonych wymogów wynikających z zagrożenia pandemią Covid -19, przede wszystkim zachowania odpowiednich

odstępów i dezynfekcji rąk.

Zarząd UTW w Żorach