Walne Zebranie Członków UTW w Żorach

Walne Zebranie Członków UTW w Żorach – 11.04.2016 r.
/ Informacja./

11.04.br. w II terminie o godzinie 16:00, odbyło się Walne Zebranie Członków UTW w Żorach. Zebraniu przewodniczył Pan Janusz Bajorski, a protokołowała – Pani Małgorzata Niemiec – pełniąca obowiązki sekretarza w Zarządzie UTW.
W Walnym Zebraniu wzięło udział 40 słuchaczy UTW, co stanowi 14,7 % stanu członków UTW z aktualnie opłaconymi składkami.
Mimo niskiej frekwencji członków Stowarzyszenia, Zebranie mogło podejmować uchwały – zgodnie z treścią § 22 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia UTW w Żorach.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z działalności UTW za 2015 rok oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 23.03.br., Walne Zebranie Członków podjęło następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/2016; 2/2016; 3/2016 – dotyczące przyjęcia sprawozdania
finansowego z działalności UTW za 2015 r.
2. Uchwała nr 4/2016 – o udzieleniu absolutorium Zarządowi UTW za 2015 r.
3. Uchwała nr 5/2016 – o wyborze nowego składu Komisji Rewizyjnej z uwagi na
zakończenie 4 -roletniej kadencji ustępującej Komisji.
Obecny skład Komisji Rewizyjnej UTW:
– Przewodniczący Renata Bajerska – Wonsik;
– Wiceprzewodniczący Ryszard Wesołowski;
– Sekretarz Emilia Olesiuk.
4. Uchwała nr 6/2015 – o przystąpieniu UTW jako członka wspierającego do Polskiego Towarzystwa Tanecznego, co jest warunkiem udziału naszych słuchaczy w pokazach tańca towarzyskiego.
W czasie dyskusji padło wiele wniosków zgłoszonych przez uczestników zebrania dotyczących m.in. zakupu ze składek członkowskich UTW:
– białych kapeluszy kowbojskich dla zespołu Tańca Liniowego Country naszego UTW;
– odtwarzacza CD z przeznaczeniem głównie na zajęcia nauki języków obcych.
Wszystkie zgłoszone wnioski zostały przyjęte większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.
Za wykonanie zdjęć dziękujemy Ani Potęga i Ryśkowi Wesołowskiemu.

Zarząd UTW

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz