Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach – 07.06.2022 r. – ŻCOP w Żorach, Os. Sikorskiego 52. / Informacja /

Informacja 1