XI MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA UTW I ORGANIZACJI SENIORALNYCH „TRZECI WIEK NA START” ŁAZY – 25 MAJ 2019 R.

XI MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA UTW
I ORGANIZACJI SENIORALNYCH „TRZECI WIEK NA START”
ŁAZY – 25 MAJ 2019 R.
Informujemy naszych słuchaczy, że na tablicy ogłoszeń przy biurze UTW jest obowiązujący regulamin poszczególnych konkurencji sportowych
XI Olimpiady Sportowej UTW i Organizacji Senioralnych
„Trzeci Wiek Na Start‟, która odbędzie się w Łazach w dniu 25.05.2019 r.
O UTW w Łazach, a także o samej Olimpiadzie, można się dowiedzieć więcej na stronie internetowej www.utwlazy.pl 
Bardzo prosimy słuchaczy, aby zgłaszali swój udział do wybranych konkurencji sportowych olimpiady, przy czym w pływaniu można uczestniczyć w obu konkurencjach, stylem klasycznym i dowolnym.
Udział w Olimpiadzie mogą brać słuchacze UTW urodzeni w roku 1969 i starsi, a starty w konkurencjach zostały podzielone na grupy wiekowe, co 10 lat.
Zgłoszenie startu w Olimpiadzie prosimy dokonać jak najszybciej w biurze UTW – 
– w czasie dyżurów do dnia 27.03.2019 r  

Zarząd UTW w Żorach