,

XIV MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA UTW I ORGANIZACJI SENIORALNYCH „TRZECI WIEK NA START” Stadion Śląski – Chorzów – 17 wrzesień 2022 r.

XIV MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA UTW

I ORGANIZACJI SENIORALNYCH

TRZECI WIEK NA START

Stadion Śląski – Chorzów – 17 wrzesień 2022 r.

Informujemy naszych słuchaczy, że na tablicach ogłoszeń przy biurze UTW / ŻCOP / i w Klubie „Wisus”, jest obowiązujący regulamin poszczególnych konkurencji sportowych  ( a dodatkowo poniżej wyciąg z regulaminu konkurencji i wymogów startu),

XIV Międzynarodowej Olimpiady Sportowej UTW

i Organizacji SenioralnychTrzeci Wiek Na Start, która odbędzie się

na Stadionie Śląskim w Chorzowie – 17.09.2022 r.

O UTW w Łazach, a także o samej Olimpiadzie, można się dowiedzieć więcej na stronie internetowej www.utwlazy.pl

Od 2020 roku, konkurencje olimpiady rozgrywane są na Stadionie Śl. w Chorzowie, więc przy okazji można też zapoznać się z obiektem. Zapraszamy więc słuchaczy – kibiców do wspierania naszych zawodników.

W porówaniu do olimpiad organizowanych do 2019 roku, trochę zmieniły się też konkurencje sportowe, ale atmosfera walki jest zawsze gorąca.

Bardzo prosimy słuchaczy, aby zgłaszali swój udział do wybranych konkurencji sportowych olimpiady, przy czym w pływaniu można uczestniczyć w obu konkurencjach, stylem klasycznym i dowolnym.

Zapraszamy też słuchaczy kibiców ( bez względu na wiek ) i mamy nadzieję, że nie będzie żadnych ograniczeń.

Udział w Olimpiadzie mogą brać słuchacze UTW urodzeni w roku 1962 i starsi, a starty w konkurencjach zostały podzielone na 4 grupy wiekowe, co 10 lat.

Z uwagi na to, że mamy przerwę wakacyjną, zgłoszenie startu

w Olimpiadzie prosimy dokonać telefonicznie

na numer 695 590 403, lub pisemnie na e-maila utwzory@interia.pl

do dnia 29.07.2022 r.

                       Zarząd UTW w Żorach

REGULAMIN /Wyciąg/ XIV MIĘDZYNARODOWEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI SENIORALNYCH „TRZECI WIEK NA START”