,

Zajęcia online Maj 2020 r. Zumba gold; Joga; Taniec Liniowy Country;  Język angielski ( Grupa P. M. Kuśka ). Język rosyjski.

Zajęcia online

Maj 2020 r.

Zumba gold; Joga; Taniec Liniowy Country;

 Język angielski ( Grupa P. M. Kuśka ).

Język rosyjski.

             Z uwagi na konieczność ograniczenia zajęć UTW związanych z epidemią koronawirusa, kontynuujemy zajęcia online prowadzone w kwietniu br w zakresie: Zumba Gold; Joga, Taniec Liniowy Country i Języki: rosyjski i angielski ( grupa P. M Kuśka ).

Zajęcia te wprowadzono w harmonogramie na Maj 2020 r.

Planujemy też od 11 maja br wprowadzić zajęcia nordic walking i grę w boule, ale będzie to zależało od sytuacji epidemiologicznej COVID-19 w Żorach.

            Słuchaczy UTW w Żorach prosimy o notowanie swojego udziału w zajęciach, gdyż będzie to podstawą do podpisu listy obecności na zajęciach, jak już będziemy mogli się spotkać.

            Najbliższe spotkanie z zumbą gold

                                                poniedziałek – 04.05.2020 godz. 12.00.

Życzymy zdrowia i pogody ducha.

Zarząd UTW w Żorach