,

Zajęcia online Taniec Liniowy Country – P. Adam Foks  08.04.2020 r. – godzina 13.00 i 14.00 

Zajęcia online

Taniec Liniowy Country – P. Adam Foks

 08.04.2020 r. – godzina 13.00 i 14.00 

         W ślad za informacją P. Adam Foksa na facebooku,  informujemy, że od dzisiaj tj. 8.04.2020 r. zajęcia tańca liniowego country dla słuchaczy UTW Żory są prowadzone online na Facebooku dla grupy:

                   I   –  zaawansowana o godzinie   13.00;

                   II  – podstawowa o godzinie          14.00.

Bardzo prosimy wszystkich uczestników warsztatów tańca liniowego Country o udział w zajęciach w dniu dzisiejszym.

         Prosimy słuchaczy UTW w Żorach o notowanie swojego udziału w zajęciach, gdyż będzie to podstawą do podpisu listy obecności na zajęciach, jak już będziemy mogli się spotkać.

Życzymy zdrowia i pogody ducha.

Zarząd UTW w Żorach