,

Zajęcia UTW w Żorach Klub „Wisus” i budynek ŻCOP w listopadzie 2020 r.

Zajęcia UTW w Żorach

Klub „Wisus” i budynek ŻCOP

w listopadzie 2020 r.

 

Informujemy uprzejmie, że zajęcia w listopadzie br będą realizowane zgodnie

 z harmonogramem zamieszczonym w zakładce Plan Pracy.

Zajęcia są realizowane przy zachowaniu obowiązujących w czasie pandemii covid-19, zaleceń, tj.

–  słuchacze UTW, powyżej 70 roku życia, proszeni są o rezygnację z zajęć ;

–  nie grupowanie się w holu przed i po zajęciach,

–  obowiązkowe noszenie maseczek, mycie i dezynfekcję rąk,

–  ilość osób w salach budynku ŻCOP, nie może przekroczyć 5 osób.

Szczegółowe zalecenia wynikające z pandemii covid-19, obowiązujące w ŻCOP są wywieszone na tablicy przy biurze UTW.

Prosimy też o bieżące interesowanie się dalszymi ustaleniami w zakresie realizacji zajęć, które przekażemy na stronie utwzory.pl i na tablicach przy biurze UTW.

                                                                                                          Zarząd UTW w Żorach