,

 Zajęcia UTW w Żorach

Żory. 16.12.2022 r.

 Zajęcia UTW w Żorach

         Informujemy naszych słuchaczy w uzgodnieniu z Klubem “Wisus”,

że zajęcia uniwersytetu kończymy w środę, tj 21.12.br, a rozpoczynamy 2 stycznia 2023 r.

Dopuszcza się też możliwość zmian wynikających z bezpośrednich uzgodnień uczestników poszczególnych zajęć z prowadzącymi zajęcia.

Zarząd UTWw Żorach