,

Zakończenie X Jubileuszowego Roku Akademickiego UTW w Żorach 2018/2019. 17 czerwiec 2019 r. – MOK w Żorach

 

Zakończenie X Jubileuszowego Roku Akademickiego
UTW w Żorach 2018/2019.
17 czerwiec 2019 r. – MOK w Żorach
We wtorek 17.06.2019 r., UTW w Żorach zakończył uroczyście X Jubileuszowy Rok Akademicki na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach.
W uroczystości udział wzięli:
Pan Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta Żory,
Pan Stanisław Ratajczyk – Dyrektor MOK w Żorach,
Pani Barbara Chudek – MOK – Kierownik Klub „Rebus” w Żorach,
Pani Barbara Musiałek – MOK – Klub „Rebus” w Żorach,
Pani Renata Śmietana – Dyrektor Przedszkola nr 19 w Żorach,
Pani Lucyna Górecka – Wychowawca Przedszkola nr 19 w Żorach,
Pani Magdalena Białoń – Wychowawca Przedszkola nr 19 w Żorach,
Pan Zdzisław Krzak – Przewodniczący Stowarzysz. Bezpieczne Miasto w Żorach,
Pani Maria Pradela – UTW w Rybniku,
Pani Maria Krzemień – UTW w Rybniku,
Pani Agnieszka Szewczyk – Prowadząca warsztaty Tańca Towarzyskiego na UTW,
Pani Magdalena Piksa-Rutkowska – Lektor języka angielskiego na UTW,
Pani Renata Wieczorek – Lektor języka włoskiego na UTW,
Pani Ryszarda Szpotakowska – Prowadząca zajecia Rehabilitacji na UTW.
Studenci UTW w Żorach – prowadzący dla studentów uniwersytetu zajęcia:
Pani Małgorzata Niemiec – Nordic Walking – wolontariat,
Pani Karolina Glanert – Nordic Walking – wolontariat,
Pan Stanisław Sobiecki – Klub Podróżnika + wolontariat,
oraz studenci UTW i seniorzy w liczbie – 63 osoby.
Ponadto 8-ka dzieci z Przedszkola nr 19 w Żorach, które występowały na scenie, a także ich rodzice, oczekiwali na występ dzieci poza salą.Tak, że suma osób przed i na sali MOK w Żorach osiągnęła liczbę 96, co zważywszy na upał za oknem, nie było tak źle.
Po przywitaniu gości i słuchaczy UTW w Żorach – Prezes Helena Karwot przedstawiła
w dużym skrócie informację o działalności Uniwersytetu w minionym roku. A że był to 10 – ty rok naszej działalności, to doszły imprezy związane z tym jubileuszem. I tak 27 kwietnia br. (dokładnie 10 lat, od rejestracji w KRS Stowarzyszenia UTW w Żorach) w Kinie „Na Starówce” zorganizowaliśmy Dzień Otwarty ze słuchaczami UTW, w którym uczestniczyło ponad 200 osób i raczej byli to nasi słuchacze. Teraz kilka dni temu, 8.06.br w Hali Lodowiska MOSiR w Żorach, 123 osoby z naszego i ościennych UTW oraz organizacji senioralnych wzięło udział w Biciu rekordu Polski w ilości osób tańczących Taniec Liniowy Country. Poza tym realizowaliśmy stały program i różnego rodzaju imprezy. Przedstawianą w skrócie informację o wydarzeniach UTW w br. uzupełniał postawiony przed wejściem na salę roolup z ofertą programową naszego uniwersytetu.
Opracowany przez Panią Małgorzatę Niemiec i Jej męża Staszka (którym bardzo dziękujemy) montaż zdjęć ze wszystkich prawie wydarzeń i zajęć na uniwersytecie był prezentowany na ekranie i nasi słuchacze mogli je sobie w czasie wystąpienia Prezes UTW przypomnieć, a goście obejrzeć. Autorem większości prezentowanych zdjęć byli nasi słuchacze – przede wszystkim nasz fotograf – kolega Ludwik Glanert i żona Karolinka oraz koleżanka Henia Świerczyna, a także Rysiu Wesołowski.
Od samego początku UTW w Żorach realizuje swoje zadania dzięki corocznej dotacji z Gminy Miejskiej Żory. W tym roku otrzymaliśmy 31 500 zł dotacji, co stanowi około 50 % kosztów podstawowej działalności Uniwersytetu. Dotację Uniwersytet otrzymuje po złożeniu projektu budżetu w ramach corocznego konkursu Prezydenta Miasta na realizację zadań publicznych na rzecz społeczności Żor.
Z okazji 10-lecia otrzymaliśmy dodatkowo od Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta kwotę w wys. 1000 zł, dzięki której sfinansowaliśmy prawie w całości koszt organizacji imprezy 8 czerwca br. Dodatkowo Urząd Miasta ufundował nagrody dla wyróżnionych słuchaczy wręczone na Dniu Otwartym i 200 szt gadżetów reklamujących Żory dla uczestników bicia rekordu w tańcu liniowym Country. Prezes i obecni na sali studenci, bardzo za to dziękowali w imieniu wszystkich słuchaczy UTW i obdarowanych.
Dziękowali też gorąco w imieniu wszystkich słuchaczy UTW Panu Prezydentowi, Przewodniczącemu Rady Miasta, Panu Jackowi Świerkockiemu – pełnomocnikowi Prezydenta ds. społecznych, Pani Beacie Gojny – Kierownikowi Biura Rady Miasta i Pani Bożenie Kőhl-Gudzik – Kierownikowi Zespołu Spraw Społecznych i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Żory za wspieranie działalności naszego UTW. Gorąco podziękowaliśmy Dyrektorowi MOK w Żorach za serdeczność i wspieranie na co dzień działalności UTW w Żorach, czego wyrazem niezależnie od wspomnianych już działań, jest też organizacja dzisiejszej i poprzednich uroczystości zakończenia i rozpoczęcia roku akademickiego UTW. Podziękowania te były skierowane także do wszystkich Pracowników MOK, dzięki którym uniwersytet może realizować swoje zadania dla seniorów w Żorach.
Prezes dziękowała też pracownikom Biura ŻCOP za dużą pomoc, wyrozumiałość i życzliwość na co dzień dla potrzeb Zarządu UTW w Żorach. Dziękowała również pracownikom Biura Rachunkowego „Anna” oddział w Żorach za pomoc i poradę we wszystkich trudnych sprawach.
Zarząd UTW pracuje w 5 – składzie ukonstytuowanym na Walnym Zebraniu 17 kwietnia 2018 r. tj. Prezes – Helena Karwot; Wiceprezes – Danuta Jendryszczyk, Skarbnik – Maria Trześniewska; Sekretarz – Jolanta Pasierbek – Przewodnicząca Żorskiej Rady Seniorów, której bardzo dziękowała za przyjęcie tej funkcji; członek – Grażyna Zawierucha.
Zebrani oklaskami podziękowali zarządowi tj. słuchaczom, którzy podjęli się obowiązków pracy dla koleżanek i kolegów, bo nie ma innej możliwości, jeśli chcemy, aby nasz uniwersytet funkcjonował.
Bo nasza oferta programowa jest naprawdę ciekawa i to za 10 zł na miesiąc, bo taka jest składka członka UTW w Żorach, w ramach której można korzystać z dowolnej ilości zajęć (o ile pozwoli na to czas i harmonogram) i część naszych słuchaczy korzysta z kilku zajęć.
W minionym roku akademickim realizowaliśmy zadania pod tytułem – IV kw. 2018 r. –„Z UTW, Seniorze żyjesz – dłużej, zdrowiej, aktywniej”, a w I półroczu br – „Seniorze, UTW to: Uśmiech, Taniec, Wiedza”, a hasła te są wybierane przez słuchaczy i wyrażają to, że dzięki aktywności /również w naszym Uniwersytecie/ czują się Oni coraz młodsi, a w każdym razie się nie starzeją.
Podsumowując ten ostatni rok, nasi słuchacze mogli w każdym tygodniu:
– uczyć się przez 9,5 godziny języków obcych: angielskiego – 5,5 godz. niemieckiego – 2 godz., rosyjskiego – 1godz., włoskiego – 1 godz.;
obsługi komputerów – 5 godz., co daje w sumie 14,5 godziny,
– podnosić swoją sprawność fizyczną i bawić się na zajęciach – 17 godzin., w tym:
rehabilitacja – 2,15 godz./ 3 grupy x 45 min./; joga – 1 godz., pilates – 2 godz., zumba gold – 2 godz., taniec liniowy country – 2 godz., taniec towarzyski – 2 godz., latino solo -1 godz. Nordic Walking – 3 godziny, /wolontariat /; i całkowicie odpłatne przez uczestników – Roztańczone biodra – 1 godz.
– podnosić swoją sprawność psychiczną bawiąc się w gry logiczne – 2 godz. Zajęcia prowadzi Pan Adam Foks i trzeba przyznać, że gry te wymagają sporego wysiłku umysłowego naszych słuchaczy, ale dostarczają też niemało emocji i są bardzo dobrą płaszczyzną integracyjną wnuków i dziadków.
– realizować swoje zainteresowania na zajęciach kreatywnych DIY – 1,5 godziny, gdzie słuchaczki mogły rozwijać swoje pomysły w zakresie dekoracji artystycznej – florystyki i dodatkowo przygotowały piękną dekorację z okazji 10 lat UTW w Żorach.
– Podróżować z „Klubem Podróżnika”, który prowadzi Pan Stanisław Sobiecki – 1,5 godz. – 2 razy w miesiącu – wirtualnie – oglądając filmy, słuchając prelekcji, a także dodatkowo 1 godzinę w tygodniu na zajęciach prowadzonych woluntarystycznie – zgłębiać temat, także wspominać i oglądać zdjęcia z odbytych wycieczek – co daje średnio 2 godz. w tygodniu.
Wyjechaliśmy na wycieczki do: Zakopane (24 – 31 maja br – 50 osób); Praga (08.2018 r. – 3 dni – 22 osoby), Ostrawa, Pszczyna i Goczałkowice – Ogrody Kapiasa oraz wczasy Chorwacja (50 osób).
Przy biurze UTW jest wystawa zdjęć z odbytych wycieczek.
– 13 osób wyjechało z Biurem turystycznym Hubtour ze Szczecina za granicę.
Suma zajęć stałych w tygodniu przekraczała 37 godzin, tj. średnio prawie 7,5 godziny dziennie, a członkowie zespołów UTW: „Gold Dance” tańca towarzyskiego; „Senior Dance”- tańca liniowego country i „Butterfly” – tańca Latino-solo – ćwiczyli jeszcze dodatkowo kilka godzin w tygodniu.
Słuchaliśmy ważnych wykładów dotyczących:
„Śląski patriotyzm a 100 – lecie Niepodległości Polski” – Pan Marek Szołtysek – śląski pisarz, dziennikarz, historyk, autor książek związanych z kulturą i kuchnią śląską, redaktor Gazety Rybnickiej – 2.10.2018 r. – Rozpoczęcie roku akademickiego UTW 2018/2019 /90 osób/;
„Bezpieczeństwo w Bankowości” – Bank Pocztowy w Żorach Os. Ks. Władysława, P. Barbara Marchlik i P. Artur Bury – Dyrektor Regionalny BP w Bielsku Białej -12.10.2018 r. /20 osób/;
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – KMPSP w Żorach – 09.11.2018 r. / 16 osób/;
„Seniorze nie daj się oszukać” – KMP w Żorach – 25.01.2019 r. / 15 osób/;
„Mediacja – kluczem do zgody” – Warsztaty skutecznej komunikacji i rozwiązywania sporów. Mediator – Dorota Uherek-Karasek -15 marzec 2019 r. /30 osób/.
Nasi Ekoanimatorzy Jasiu Łukowski i Rysiu Wesołowski kontynuowali nawiązany w 2016 roku przy realizacji przez UTW projektu Fundacji Ziemia i Ludzie pt „Bioróżnorodność to także My – Społeczny Obserwator Przyrody” bliski kontakt z Przedszkolem nr 19, dzięki czemu i przychylności dyrekcji Przedszkola po raz 3 (od 2017 roku) miło witaliśmy wiosnę z przedszkolakami 21 marca br, a w 2018 roku świętowaliśmy 40 – lecie Przedszkola nr 19 i podziwialiśmy na scenie MOK występ dzieci na najwyższym poziomie. Dzisiaj mogliśmy podziwiać występ grupki (8) dzieci z Przedszkola nr 19 im J. Tuwima w Żorach, a także piękną własnoręcznie wykonaną przez dzieci tablicę z okazji 10 – lecia UTW. Bardzo za to wszystko dziękowaliśmy dzieciom, rodzicom, opiekunom i Pani Dyrektor, ale przede wszystkim Pani Lucynie Góreckiej – wychowawcy przedszkolaków.
Większość naszych zajęć odbywa się w siedzibie ŻCOP, a wymagające większej powierzchni z uwagi na dużą ilość osób: joga, taniec country, zumba gold, latino – solo, rehabilitacja odbywają się w sali klubu „Wisus”. W Klubie „Wisus” odbywają się też zajęcia nauki obsługi komputerów. Bardzo dziękowaliśmy Kierownikowi Klubu „Wisus” Pani Karolinie Kozłowskiej i wszystkim pracownikom klubu za pomoc w realizacji działalności UTW i mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie nadal przyjazna dla dobra seniorów w Żorach.
Z najważniejszych wydarzeń minionego roku trzeba wyróżnić:
Udział 10 wolontariuszy UTW, w tym Państwa Zborowskich (mamy i 2 dzieci oraz taty, który nie otrzymał mandatu wolontariusza, a rodzinę woził) – rodziny Grażynki Zawieruchy w kolejnym 27 Finale WOŚP w Żorach -13 stycznia br, gdzie udało nam się zebrać w zaokrągleniu 7 973 , ( w tym Zosia Molong – 2 044 zł – najwięcej z dotychczasowych udziałów UTW), a nasi wolontariusze są chętni do udziału w kolejnym Finale WOŚP w przyszłym roku.
Bardzo dziękujemy Panu Zbigniewowi Krówce i całemu sztabowi WOŚP w MOK w Żorach za pomoc przy włączeniu się naszych słuchaczy do kolejnego – 27 Finału WOŚP.
Trzeba też podkreślić, że jak co roku kilku naszych słuchaczy – (4 koleżanki – Gosia Niemiec, Karolinka Glanert, Basia Krobisz i Marysia Matysiak oraz Jasiu Bednarek) uczestniczyło w ciekawych przebraniach w VIII Gliwickim Biegu Orkiestrowym zorganizowanym przez Fundację „Biegamy z Sercem” w Gliwicach, w dniu 27 Finału WOŚP – 13.01.2019 r.
Zajęcie dobrego miejsca na XI Olimpiadzie Sportowej UTW i Organizacji Senioralnych w Łazach – 25.05.br, gdzie zdobyliśmy 2 srebrne medale w biegu na 60 m Pan Henryk Krupa i na 200 m Pan Jan Bednarek oraz brązowy medal w boule – Wiktor Bąk. Startowało 16 naszych reprezentantów, którzy zdobyli w sumie 40 punktów, co dało UTW w Żorach 16 miejsce  na 62 startujących organizacji, ale rzeczywiście 45 punktów i 14 miejsce ex aequo z PUTW /Pszczyńskim UTW/. Zawodników wspierało 9 kibiców. Tym razem nasze zespoły taneczne nie prezentowały się w części artystycznej olimpiady i stąd mniejsza grupa reprezentująca UTW w Żorach, ale i tak dzięki naszym plastronom z logo UTW i miasta Żory byliśmy widoczni.

Tydzień wcześniej. 18 maja br startowaliśmy jako Drużyna Miasta Żory (18 osób i kapitan) w 5 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Seniorów – YOU WIN w Rybniku i zajęliśmy 5 miejsce na 8 drużyn.
Wzięliśmy udział w VII Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking studentów UTW zorganizowanym pod patronatem Ministrów Sportu i Turystyki oraz Pracy i Polityki Społecznej i 11.05.br. w liczbie 12 osób w plastronach „UTW w Żorach”przeszliśmy trasę 5 km od siedziby UTW przy Os. Sikorskiego przez Rynek do Parku „Cegielnia” uczestnicząc też w obchodach Święta Ogniowego w Żorach.
13 maja br, 15 słuchaczy z najdłuższym stażem w UTW miało przyjemność zobaczyć koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S.Hadyny – w pełnej krasie w Sali koncertowej budynku Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, na zaproszenie Marszałka Woj. Śląskiego i Prezydenta Miasta Katowice. Brak słów, aby określić kunszt i piękno koncertu, szkoda tylko, że ceny biletów na koncerty muszą być wysokie i to odstręcza potencjalnych widzów.
Poza tym, nasi słuchacze:
– śpiewają i uczą się śpiewać w Zespole „Carpe Diem” prowadzonym przez Panią Dagmarę Świtacz przy MOK w Żorach – 1,5 godz. w tygodniu i z reguły otwierają kolejny rok akademicki UTW oraz występują na różnych lokalnych uroczystościach. W tym roku zespół wystąpił dla nas niedawno na „Dniu Otwartym”, a także kilka dni temu – 5.06.br tu na scenie razem z młodzieżą Studia Magic Voice zaśpiewał w przedstawieniu Stare i nowe Melodie Filmowe. W ub. roku, 2.10. Zespół „Carpe Diem” uświetnił uroczystość rozpoczęcia naszego roku akademickiego UTW, a na V Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów /6.10.2018 r./ Zespół zdobył po raz 3 wyróżnienie.
– realizują się aktorsko w Amatorskim Teatrze Dorosłych „Apteczka” prowadzonym przez Panią Barbarę Musiałek w klubie ”Rebus” -1,5 godziny w tygodniu i wystawili na scenie Klubu „Rebus” już 3 sztuki. W tym roku przypomnieli (z lutego 2016 r.) napisaną i wyreżyserowaną przez Panią Barbarę Musiałek sztukę „Medal dla Idealnego Męża”, którą zaprezentowali 13.03.br na 3 Rybnickim Przeglądzie Teatralnym Seniorów w Domu Kultury Rybnik – Chwałowice, skąd przywieźli piękną statuetkę. Dzisiaj zobaczyliśmy tę sztukę pod skróconym tytułem „Idealny Mąż” i chyba się widzom podobała. I tutaj jeszcze raz podziękowaliśmy Pani Barbarze Chudek – Kierownikowi i pracownikom Klubu „Rebus” za pomoc w przygotowaniu dekoracji sceny i naszemu słuchaczowi Ryszardowi Czerwińskiemu za opracowanie muzyczne – bo to wszystko stworzyło nasz spektakl.
Pani Basia Musiałek wręczyła członkom Amatorskiego Teatru Dorosłych „Apteczka” dyplomy za pracę i kreowanie postaci w spektaklach wystawianych przez grupę w sezonie teatralnym 2018/2019.
– w Zespołach tanecznych UTW prezentowali się na kilku imprezach, także na Dniu Otwartym. Najbardziej rozpoznawalnym naszym zespołem jest „Senior Dance” – taniec liniowy country stworzony w 2014 roku i prowadzony przez Pana Adama Foksa, który zaprezentował się także 8.06.br na Festynie Os. Sikorskiego i przedwczoraj 15.06.br w Szkole Podstawowej nr 17 na Festynie Charytatywnym dla Arturka Daszykowskiego. Poza normalnymi zajęciami zespół ćwiczy także dodatkowo (co tydzień 1,5 godziny również w czasie wakacji) dzięki uprzejmości ŻCOP.
8 czerwca br w Hali Lodowiska MOSiR w Żorach zorganizowaliśmy z okazji 10 – lecia UTW „Bicie Rekordu Polski w ilości osób tańczących Taniec Liniowy Country”, przy czym rekordem była ilość osób tańczących 1, 5 i 10 układów tego tańca. Upał ograniczył spodziewaną liczbę uczestników do 123, ale i tak 10 układów tego tańca zatańczyły 94 osoby i tym możemy się chwalić.
29 czerwca br spotkamy się na 5 urodzinach szkoły tańca Adama Foksa ”DANCE FLOOR KINGS” w Remizie PSP w Warszowicach i pewnie będzie tam 2 razy tyle osób. Obecnie Pan Adam jest na 2 – gich wczasach liniowych country i jest to kolejna propozycja spędzania czasu z tym tańcem i instruktorem, co przekłada się także w jakimś stopniu na propagowanie naszego UTW. Poza tym zaliczyliśmy 2 warsztaty wyjazdowe dla naszych tancerzy i z innych UTW – Międzybrodzie Żywieckie Ośrodek Niagara /około 70 osób w każdym wyjeździe / i comiesięczne warsztaty tego tańca w Domu Sołeckim w Boryni.
– 2 – gi nasz Zespół „Gold Dance” – w tańcu towarzyskim prowadzony na Uniwersytecie przez Panią Agnieszkę Szewczyk powstał w 2016 roku, mimo że zajęcia tańca towarzyskiego na UTW są od 2012 roku. No, ale żeby się prezentować na turniejach tego tańca organizowanych przez PTT, trzeba ćwiczyć co najmniej kilka lat. W każdym razie 2 nasze pary wytrwale nas reprezentują na turniejach PTT, gdzie zdobywają medale i wyróżnienia. Jest to jednak tak wyczerpująca pasja, że obawiam się, że grono naszych 4 pasjonatów może się nie zwiększyć (choć nie tracę nadziei). Zespół wystąpił też na naszym dniu otwartym.
– 3 – ci Zespół UTW „Butterfly” – taniec latino – solo powstał w lutym 2017 roku, tj. kilka miesięcy po wprowadzeniu zajęć latino – solo na UTW ( listopad 2016 r.) i jest prowadzony przez Panią Joannę Dziedzic, która prowadzi Szkołę Tańca w Żorach. Zespół co roku prezentuje się na kilku imprezach i wystąpił też na naszym dniu otwartym.
Pani Joanna prowadzi też od 2012 roku zajęcia zumby gold na uniwersytecie, które dają dużo radości i cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem naszych słuchaczy.
Podziękowaliśmy Prowadzącym zespoły UTW i wszystkim członkom tych zespołów, którzy dodatkowo systematycznie ćwiczą poza zajęciami (co najmniej raz w tygodniu) oraz ponoszą koszty strojów, dzieki czemu UTW może się chwalić występami swoich zespołów na różnych imprezach nie tylko uniwersytetu.
W podsumowaniu osiągnięć zespołów tanecznych UTW, Prezes przypomniała że, występowały i bardzo się podobały na:
V Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów w OCK – 06.10.2018 r.;
II FESTIWAL-u TAŃCA „SENIOR DANCE”- WCK-Wodzisław -17.11.2018 r.;
Scenie dla Emeryta w Czerwionce Leszczynach – 11 stycznia br., gdzie zespół Senior Dance bez przygotowania zastąpił Teatr „Apteczka”z uwagi na wypadek losowy;
– Koncercie zespołu Dynamik z Promocją Płyty „Więc proszę kochaj” – 10 lutego br. w MOK – u gdzie Zespoły UTW w Żorach „Senior Dance” oraz „Gold Dance ” wystąpiły na tym koncercie.
Na uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego UTW 2 października ub roku wręczono także na wniosek ŻRS tytuły Seniorki Roku, którą zostałam Ja i Seniora Roku Pan Bogusław Wyrobek – PZERiI, Zarząd O/R Żory, który został także seniorem roku województwa Śląskiego. Prezes jeszcze raz bardzo podziękowała za ten tytuł.
W grudniu ub. roku na Gali ŻCOP z okazji dnia wolontariatu nasi słuchacze: Małgorzata Niemiec – w kategorii Kultura i Sztuka oraz Stanisław Sobiecki – w kategorii Edukacja otrzymali tytuły Wolontariusza Roku 2018. Wcześniej w 2016 roku taki tytuł otrzymał Rysiu Wesołowski.
Nasz UTW jest zapraszany przez wiele żorskich placówek oświatowo – rekreacyjnych, głównie przez Muzeum Miejskie w Żorach, MOSiR, MOK i Bibliotekę Miejską i nasi słuchacze chętnie biorą udział w różnych imprezach, wykładach.
Jak zawsze 20 osobowa grupa studentów UTW pokonała z kijkami trasę 2,5 km w marszu Nordic Walking w ramach biegu po zdrowie na XI Żorskim Biegu Ulicznym- 14.10.2018 r., a na trasie kibicowali też nasi słuchacze.
2 maja br – grupa 20 słuchaczy UTW i kilku innych seniorów podobnie jak w poprzednich latach zaliczyła z kijkami trasę 4 km do Parku Cegielnia w ramach zorganizowanej przez MOSiR imprezy Marsz Nordic Walking w biało- czerwonych barwach, a na miejscu kilku naszych studentów zaliczyło i stanęło na podium różnych zawodów sportowych. Nasze dziewczyny Maria Matysiak i Henia Świerczyna zwyciężyły też w konkursie na najlepszy strój biało-czerwony.
6 czerwca br – grupka słuchaczy UTW / 6 osób – bo były zajęcia / wzięła udział w happeningu pt „Naturalnie – Kulturalnie” zorganizowanym tam przez Fundację FOLWARK POD LIPAMI we współpracy z ŻCOP w Żorach – na Os. Pawlikowskiego.
No i mieliśmy spotkania okolicznościowe /andrzejki x 2, opłatkowe, zabawę karnawałową, dzień kobiet, z okazji świąt wielkanocnych/, a piękne graficznie życzenia z tych okazji mogliśmy składać dzięki talentowi i pracy naszej koleżanki Teresy Nowak.
Ja i Pani Marianna Dana oraz Pani Lucyna Gawlik reprezentujemy nasz uniwersytet w Żorskiej Radzie Seniorów, a Pani Jolanta Pasierbek – nasz sekretarz jest Przewodniczącą tej Rady.
Stan naszych słuchaczy na dzień dzisiejszy wynosi 265 osób i bardzo się obniżył do stanu na zakończenie ub. roku /317 osób/ i liczymy na to, że odbuduje się w październiku i IV kw.br.
Nastepnie Przewodniczący Rady Miasta Żory – Pan Piotr Kosztyła doceniając działania UTW w Żorach dla seniorów, życzył nam dalszej owocnej pracy, zdrowia i wspaniałych wakacji.
Otrzymaliśmy życzenia od słuchaczy UTW w Rybniku, oraz kwiaty i życzenia od Przewodniczącego Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto w Żorach, które w IV kw. br zorganizuje dla nas kurs samoobrony.
Wszystkie działania UTW łączą się z wysiłkiem wielu ludzi i za to bardzo dziękowaliśmy.
Na Dniu Otwartym z okazji 10 lecia UTW wręczyliśmy podziękowania za cały okres działalności w uniwersytecie i w związku z tym na zakończeniu roku akademickiego, wręczyliśmy tylko dyplomy dla naszych zawodników za udział w olimpiadach sportowych w okresie 2018/2019 rok.
Po zakończeniu części artystycznej przekazano słuchaczom krótkie informacje organizacyjne:
1. Rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 planujemy na 1.X.br., godz. 17.00 tu na scenie MOK.
2. Wakacje od 18.06. do 30 września br, z tym że dyżury Biura UTW do 15 lipca br i od 15.09.br.
3. Spotykamy się na wszystkich imprezach organizowanych przez MOK, MOSiR i inne instytucje dla mieszkańców Żor w czasie wakacji.
4. Artur Szcześniak – zaproszenie na X jubileuszową ZUMBĘ, 6 października br przed Halą ARENA w Gliwicach.  Zapisy online ruszą 5 września.
Prezes życzyła Wszystkim zdrowych, bezpiecznych i wesołych wakacji.
Za zdjęcia z uroczystości, bardzo dziękujemy: Ludwikowi i Karolince Glanertom oraz Heni Świerczynie. Relacja: Helena Karwot
Zarząd UTW w Żorach