,

Zmiana stawek odpłatności  za zajęcia UTW w Żorach z dniem 2.01.2023 r.

 

 

Zmiana stawek odpłatności

 za zajęcia UTW w Żorach z dniem 2.01.2023 r.

Informujemy naszych Słuchaczy, że

 z dniem 2.01.2023 r. składki odpłatności za zajęcia dla

słuchaczy UTW w br. zostały ustalone

w wysokości 25 zł za miesiąc, tzn. 75 zł za kwartał.

Z czego to wynika, wiemy wszyscy.

Informujemy też naszych słuchaczy,

że zajęcia UTW w I półroczu br. zakończą się z dniem 31.05.2023 r.

W związku z tym odpłatność za zajęcia będzie pobierana za I kwartał

i miesiące kwiecień, maj br., a następnie od września br.,

 z wyłączeniem miesięcy letnich: czerwiec, lipiec, sierpień.

Podkreślamy też, że poniesiona opłata upoważnia nas do korzystania

ze wszystkich prowadzonych zajęć stałych

 określonych w harmonogramie zajęć UTW na 2023 rok.

Zarząd UTW w Żorach