,

Zmiana stawek odpłatności za zajęcia UTW w Żorach z dniem 3.01.2022 r.

Zmiana stawek odpłatności za zajęcia UTW w Żorach z dniem 3.01.2022 r.
Informujemy naszych Słuchaczy, że Zarządzeniem wewnętrznym nr 3 /2022Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorachpodwyższone zostały z dniem 3 stycznia br składki odpłatności za zajęcia dla słuchaczy UTW do wysokości 16 zł za miesiąc, tj. 48 zł za kwartał.
Z czego to wynika, wiemy wszyscy.

Wyjaśniamy też, że odpłatność pobierana jest za miesiące w których odbywają się zajęcia, tj. od stycznia do czerwca i od września do grudnia, z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień.

Oznacza to, że średnioroczna stawka odpłatności wyniesie w 2022 roku w zaokrągleniu 13 zł na miesiąc, a więc wzrost do dotychczasowej stawki wynosi 30 %.
Informujemy też słuchaczy, że zgodnie z porozumieniem z MOK, dokonane wcześniej w UTW przedpłaty na 2021 rok, zostaną zaliczone w klubie „Wisus”jako opłata za zajęcia w br.

Zapraszamy słuchaczy UTW na zajęcia od 10 stycznia 2021 r.

Zarząd UTW w Żorach