„Żona z urzędu” Amatorski Teatr Dorosłych „Apteczka”

Żona z urzędu

Klub „Rebus” w Żorach – 28.05.2017 r.

Amatorski Teatr DorosłychApteczka”

/Słuchacze UTW w Żorach/

28.05.br słuchacze UTW i licznie zgromadzeni seniorzy oraz mieszkańcy Żor bawili się w Klubie „Rebus” na spektaklu „Żona z urzędu” wystawionym przez Amatorski Teatr Dorosłych „Apteczka”, który w Klubie „Rebus” prowadzi Pani Barbara Musiałek – zarazem autorka i reżyser sztuki „Żona z urzędu”.

Od samego początku TeatrApteczkatworzą seniorzy, obecnie wszyscy z wyjątkiem Pana Henryka Wojtczuka. to słuchacze naszego UTW i dlatego możemy zawsze liczyć na wsparcie naszych koleżanek i kolegów. Były też rodziny aktorów „Apteczki”, które z zaangażowaniem i głośnymi uwagami najmłodszych śledziły popisy aktorskie swoich babć i dziadków.

Była to już premiera trzeciej sztuki wystawionej przez Teatr „Apteczka” napisanej i wyreżyserowanej przez prowadzącą „Apteczkę” Panią Barbarę Musiałek.

Widzowie bawili się świetnie sądząc po reakcji widowni /zresztą tak samo jak my w czasie prób/, bo sztuka była naprawdę zabawna, a główny bohater choć z trudem – musiał przyznać, że właściwie Mu się udało.

Na zakończenie Pani Basia otrzymała podziękowanie i kwiaty od zespołu Teatru „Apteczka”, a projekt graficzny podziękowania wykonała słuchaczka UTW Pani Basia Grochal.

W podziękowaniu złożonym na ręce Pani Basi dziękowaliśmy także Panu Ryszardowi Czerwińskiemu, który przygotował oprawę muzyczną przedstawienia oraz Pani Barbarze Chudek – kierownikowi Klubu „Rebus” i wszystkim pracownikom klubu, którzy pomogli nam zaprezentować się na scenie.

Tradycyjnie też dokonaliśmy podsumowania naszego teatralnego popołudnia tym razem – w Pubie Stokrotka.

Za zdjęcia dziękujemy słuchaczom UTW Karolince i Ludwikowi Glanertowi.

Zarząd UTW w Żorach

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz