Relacja z wykładu – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych

Wykład i nauka udzielania I pomocy
„Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych”.
Pan Dariusz Micka – ratownik medyczny – 28 styczeń br.

28 stycznia br, 20 słuchaczy UTW uczyło się jak udzielić I pomocy dorosłym, w nagłych wypadkach  zatrzymania krążenia /zasłabnięcia, utrata przytomności/ – których, możemy być świadkami w naszym codziennym życiu, a niekiedy byliśmy świadkami i nie wiedzieliśmy jak się zachować.
Podstawowych informacji o tym jak powinniśmy się zachować w sytuacjach konieczności udzielenia I pomocy i praktyczne ćwiczenia poprowadził Pan Dariusz Micka – Ratownik Medyczny /Instruktor Emergency First Response/.
Podkreślił też, że nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną śmierci człowieka, a w Europie w zależności od przyjętej definicji, jest rozpoznawane u około 700 000 osób rocznie.
Podstawowe kroki, których należy przestrzegać w takich sytuacjach, to wg kolejności:
1. Ocena bezpieczeństwa /miejsca zdarzenia, osoby udzielającej pomocy,
poszkodowanego, świadków/, bo jak i co z tego, że udzielimy pomocy, jeśli sami nie jesteśmy bezpieczni;
2. Ocena przytomności osoby potrzebującej pomocy /lekkie potrząśnięcie, pytanie czy trzeba pomóc/;
3. Wołanie o pomoc – świadków, przechodniów;
4. Udrożnienie dróg oddechowych;
5. Ocena oddechu /prawidłowy, czy agonalny/;
6. Telefon – 999/112 – bardziej skuteczny 999 i podanie w 1- wszej kolejności adresu,
opisu miejsca zdarzenia, a następnie informacji o tym co się stało;
7. 30 uciśnięć klatki piersiowej;
8. 2 wdechy ratownicze.
Pan Dariusz omówił szczegółowo poszczególne kroki i wyjaśnił podstawowe pojęcia z tym związane, a następnie zaprezentował urządzenie AED, tj. automatyczny defibrylator zewnętrzny. Jest to wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia.
Uczestnicy spotkania zadawali mnóstwo pytań, a następnie każdy spróbował na manekinie uciśnięć klatki piersiowej i wdechów ratowniczych z użyciem defibrylatora AED.
Poszkodowanego – po odzyskaniu przytomności, należy ułożyć w pozycji bezpiecznej i Pan Dariusz pokazał nam, że łatwo jest człowieka /nawet dużej wagi/ ułożyć w takiej pozycji, o czy wszyscy się przekonali ćwicząc na uczestnikach kursu.
Spotkanie trwało ponad 2 godziny i wszyscy byli bardzo zaangażowani i zainteresowani organizacją dalszych szkoleń.

Zdjęcia: Ania Potęga

Zarząd UTW

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz