„Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci i młodzieży + postępowanie w urazach”.

Wykład i nauka udzielania I pomocy część 2

„Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci i młodzieży + postępowanie w urazach„.

Pan Dariusz Micka ratownik medyczny

10 marzec br godzina 10:30 sala 103 /budynek ŻCOP/

Informujemy uprzejmie, że 10 marca br o godzinie 10:30 w sali 103 budynek ŻCOP odbędzie się 2 część wykładui praktycznego szkolenia udzielania I pomocy w zakresie jw..

Wykład i praktyczne ćwiczenia poprowadzi Pan Dariusz Micka Ratownik Medyczny, który udostępni odpowiedni sprzęt do nauki udzielania I pomocy , a orientacyjny czas spotkania wyniesie 1 godzinę.

Informujemy i zapraszamy na wykład przede wszystkim uczestników szkolenia w dniu 28.01.br, którzy zamówili na tym spotkaniu „ustniki”, a które będą do odbioru w cenie 10,00 zł/ sztukę. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykładzie 10.03.br , ustniki można odebrać w biurze UTW w godzinach dyżurów.

Zapraszamy na wykład także innych słuchaczy UTW, gdyż w zależności od zainteresowania powtórzymy I część wykładu „Resuscytacja krążeniowo oddechowa dorosłych”, który spotkał się z żywym przyjęciem przez uczestników spotkania. Ilość uczestników szkolenia jest ograniczona do 25 osób, ze względu na praktyczne przyswojenie sobie umiejętności udzielenia I pomocy.

W związku z tym prosimy zainteresowanych słuchaczy o zapisy w biurze UTW / w czasie dyżurów/ od 03.03.br

będzie się liczyła kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd UTW

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz