Początki powstania UTW w Żorach sięgają czerwca 2008 roku, kiedy to w dniach 16 i 27, spotkali się przedstawiciele różnych organizacji i seniorzy – zainteresowani utworzeniem w Żorach – Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

20 stycznia 2009 roku odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach na którym przyjęto założenia i strategię działania Uniwersytetu. Powołano Komitet Założycielski – dla realizacji założeń i reprezentacji na zewnątrz Uniwersytetu oraz przyjęto Statut i ustalono siedzibę. Po zebraniu wysłano dokumentację do Sądu Rejonowego w Gliwicach celem powołania Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach i w dniu 27.04.2009 r. uzyskaliśmy wpis do rejestru w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) pod numerem 0000328396.

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach jest skierowanado osób starszych wiekiem / 50 + /, ale młodych duchem i ma na celu stworzenie różnorodnych form zajęć – dla pełnej aktywizacji tych osób w środowisku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach realizuje swoje zadania dzięki corocznej dotacji z Gminy Miejskiej w Żorach, która pokrywała w latach 2010 – 2014, około 80 % kosztów podstawowej działalności Uniwersytetu. Dzięki uzyskanej dotacji prowadzimy działania dla ludzi „trochę starszych w ramach zadań publicznych na rzecz społeczności Żor, pod tytułem:

2010 r. –  „Pogodna jesień życia”;

2011 r. –  „Aktywne życie seniora”,

2012 r. –  „Pogodna i aktywna jesień życia”

2013 r. –  „Aktywność seniora dewizą na zdrowe życie”,

2014 r. –  „Z UTW seniorzy znowu czują się młodo”,

2015 r. –  „Seniorze inwestuj w Siebie – z UTW żyj aktywnie i zdrowo”.

2016 r. –  „Seniorze, z UTW – aktywność i radość do końca życia”,

2017 r. –  „Seniorze – UTW, to Twoja szansa na młodość”

2018 r –  „Z UTW, Seniorze żyjesz – dłużej, zdrowiej, aktywniej”

2019 r – „Seniorze, UTW to: Uśmiech, Taniec, Wiedza”

W 2015 roku udział dotacji w kosztach podstawowej działalności Uniwersytetu obniżył się do 75 %, w 2016 roku do 57 %, a od 2017 roku kształtuje się na poziomie 55 %. Wynika to ze stałego wzrostu słuchaczy UTW i roszerzania oferty programowej Uniwersytetu finansowanej ze składek członkowskich.

W 2020 roku realizujemy zadanie publiczne pod tytułem:

                                                                                                          „Seniorze, z UTW – nie ma czasu, by tracić czas”

Nasz adres:                   Os. Sikorskiego 52 / Budynek ŻCOP /

44-240 Żory;

telefon  513 536 354;      e-mail: utwzory@interia.pl;

Dyżury biura UTW:

– poniedziałek i środa      – 10:00 – 12:00;

– wtorek                         – 13:40 – 15:40;

– czwartek                      – 14:00 – 16:00;

– piątek                          – 10:30 – 12:30.

Z uwagi na stały wzrost kosztów, podwyższono od 1.10.2017 r miesięczną składkę członka UTW w Żorach do 10 zł i w ramach tej składki, słuchacze mogą korzystać ze wszystkich organizowanych przez Uniwersytet zajęć.

                                                                                                              Serdecznie zapraszamy!

Słuchacze i Zarząd UTW