25 Finał WOŚP – 15 styczeń 2017 rok

25 Finał WOŚP – 15 styczeń 2017 rok,

„Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych

oraz dla zapwenienia godnej opieki medycznej seniorom.

Informujemy naszych słuchaczy, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach chce ponownie włączyć się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, która zebrane pieniądze w

25 już Finale WOŚP – 15 stycznia 2017 roku,

przeznaczy na cel:

„Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych

oraz dla zapwenienia godnej opieki medycznej seniorom„.

Chcielibyśmy bardziej aktywnie włączyć się do akcji i zbierać pieniądze do puszek nie tylko na UTW, ale także w mieście.

W związku z tym bardzo prosimy naszych słuchaczy o podjęcie się zaszczytnej funkcji wolontariusza WOŚP i zgłaszanie swojej kandydatury do biura UTW

w czasie dyżurów do 26.10.br.

Każdy wolontariusz musi zostać zarejestrowany w sztabie WOŚP w Żorach, który mieści się w MOK, a jego szefem jest Pan Zbigniew Krówka.

Wszystkie wymagane formalności do rejestracji wolontariusza przekażemy po uzyskaniu informacji ze sztabu WOŚP, ale musimy najpierw zgłosić kandydatury naszych wolontariuszy.

Bardzo liczymy na poparcie akcji WOŚP przez naszych słuchaczy i włączenie się

do wielotysięcznej rzeszy wolontariuszy orkiestry także poza Polską.

Nasz udział jest także promocją UTW w Żorach wśród innych seniorów gminy.

 

Zarząd UTW w Żorach

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz