, ,

„Mediacja – kluczem do zgody” Warsztaty 15 marzec 2019 r. – godz. 11:00 – sala 103.

Mediacja – kluczem do zgody”
Warsztaty
15 marzec 2019 r. – godz. 11:00 – sala 103.

Mediator – Pani Dorota Uherek – Karasek
zaprasza słuchaczy UTW i seniorów
na warsztaty skutecznej komunikacji i rozwiązywania sporów
15 marca br., godzina 11:00 – sala 103 / ŻCOP /.
Serdecznie zapraszamy na warsztaty, które mogą być pomocne w naszym codziennym życiu w rozwiązywaniu problemów wynikających dość często z trudności komunikacji między ludźmi.
Zakres warsztatów przedstawiają załączone plakaty.
Z uwagi na konieczność przygotowania materiałów
dla każdego uczestnika warsztatów, prosimy o zgłoszenie udziału i zapisy
w biurze UTW – w czasie dyżurów – do 11 marca 2019 r.
Zakładany czas spotkania do godziny 12:45, tak żeby spokojnie zdążyć na zajęcia zumby do klubu „Wisus”.
Serdecznie zapraszamy i liczymy na duże zainteresowanie
naszych Słuchaczy i seniorów.

Zarząd UTW w Żorach