Zajęcia online Zumba gold – P. Joanna Dziedzic  17.04.2020 r. – godzina 12.00.Następne spotkanie z zumbą gold – poniedziałek – 20.04.2020 godz. 12.00.

Zajęcia online

Zumba gold – P. Joanna Dziedzic

 17.04.2020 r. – godzina 12.00.

         Z uwagi na konieczność ograniczenia zajęć UTW związanych z epidemią koronawirusa, kontynuujemy zajęcia zumby gold prowadzone online przez P. Joannę Dziedzic

w dniu 17 kwietnia br o godz. 12.00.

W tym celu prosimy o zgłoszenie swojego udziału na facebooku do:

                        grupa zamknięta „UTW Żory Zumba Gold”.

W przypadku trudności w odbiorze transmisji, czy przyłączenia do grupy, prosimy o kontakt  z Joanną Dziedzic – tel. nr  663490473.

Do spotkania online na zumbie gold – 17.04.br godz. 12.00.

            Słuchaczy UTW w Żorach prosimy o notowanie swojego udziału w zajęciach, gdyż będzie to podstawą do podpisu listy obecności na zajęciach, jak już będziemy mogli się spotkać.

            Następne spotkanie z zumbą gold

                                                poniedziałek – 20.04.2020 godz. 12.00.

Życzymy zdrowia i pogody ducha.

Zarząd UTW w Żorach