,

Zajęcia online Maj 2020 r. Zumba gold;  Joga;  Taniec Liniowy Country;  Język angielski ( Grupa P. M. Kuśka ). Język rosyjski.

Zajęcia online

Maj 2020 r.

Zumba gold;  Joga;  Taniec Liniowy Country;

 Język angielski ( Grupa P. M. Kuśka ).

Język rosyjski.

             Z uwagi na konieczność ograniczenia zajęć UTW związanych z epidemią koronawirusa, kontynuujemy zajęcia online prowadzone w kwietniu br w zakresie:       Zumba Gold;  Joga;  Taniec Liniowy Country    i Języki: rosyjski i angielski ( grupa P. M. Kuśka ).

Zajęcia te wprowadzono w harmonogramie na Maj 2020 r.

            Sytuacja epidemiczna w Żorach i na Śląsku ulega niestety dalszemu pogorszeniu, co uniemożliwia prowadzenie zajęć nordic walking i gra w boule w planowanym terminie. Zakładamy rozpoczęcie tych zajęć od 25 maja br, ale ostateczna decyzja bedzie zależała od rozwoju sytuacji epidemicznej w Żorach.

            Cieszymy się, że chociaż część słuchaczy UTW w Żorach może korzystać z zajęć online. Prosimy o zapraszanie innych naszych słuchaczy i seniorów do przyłączenia się do tych zajęć prowadzonych na Facebooku.

Prosimy też o notowanie swojego udziału w zajęciach, gdyż będzie to podstawą do podpisu listy obecności na zajęciach, jak już będziemy mogli się spotkać.

            Najbliższe spotkania z zumbą gold

                                               piątek –            08.05.2020 r. – godz.12.00.

                                               poniedziałek – 11.05.2020 r. – godz. 12.00.

Życzymy zdrowia i pogody ducha.

Zarząd UTW w Żorach