,

Serdecznie witamy naszych słuchaczy na pierwszych zajęciach w Nowym XII roku akademickim UTW w Żorach – 2020/2021.

Serdecznie witamy Słuchaczy UTW w Żorach.

Serdecznie witamy naszych słuchaczy na pierwszych zajęciach w Nowym XII roku akademickim UTW w Żorach – 2020/2021.

Kilka dodatkowych informacji dotyczących zajęć.

Dokonano kilku zmian w zajęciach, a mianowicie:

  J. angielski: są 3 grupy j. angielskiego – prowadzone przez Panią Gabrielę Król: I dla początkujacych, oraz II i III dla bardziej zaawansowanych, nie ma grupy IV – P. M Kuśki;

  Komputery: zmniejszenie do 4 grup, przy założeniu, że I i II grupa ( wtorek ) dla początkujących, grupy III i IV ( środa ) dla osób już trochę zaawansowanych.

Może się okazać, że do grup I i II nie będzie chętnych, wtedy wrócimy do dotychczasowego udziału w zajęciach. W czasie 1 – wszych zajęć w miesiącu uzgodnimy swój udział w grupach z P. Maciejem Gutanem.

Na tablicach przy biurze UTW i na stronie utwzory.pl (zakładka Plan pracy), przedstawiono rozkład zajęć na październik 2020 r.

            Zajęcia odbywają się jak do tej pory, w budynku ŻCOP (sale 103 i 203) oraz

w Klubie “Wisus” z zachowaniem następujących ograniczeń:

–  ŻCOP – sala 103  –  24 osoby sala 203  –  18 osób;

–  klub “Wisus” – duża sala  – 20 osób;  mała sala   20 osób;  komputery  –  6 osób;

            Szatnia w Klubie “Wisus” nie będzie dostępna, tak, że musimy sobie radzić w inny sposób. Prosimy też o ograniczenie przyjścia przed zajęciami do 10 minut i nie gromadzenie się w holu przed salą po zakończeniu zajęć. Po prostu przychodzimy bezpośrednio przed  i  wychodzimy bezpośrednio po zajęciach.

Dezynfekujemy ręce i posiadamy maseczki, które nosimy na korytarzach i pomieszczeniach ogólnych, a na zajęciach wg indywidualnych potrzeb.

Wyjątkowo Klub “Wisus” wyraził zgodę, aby grupa Jogi liczyła 40 osób.

Na warsztatach, gdzie jest więcej grup, ( rehabilitacja,  zumba,  pilates,  country ), dokonujemy ścisłego podziału na grupy, tak aby wszyscy chętni mogli przynajmniej 1 raz w tygodniu korzystać z zajęć, przestrzegając określonej ilości osób w sali.

Zapisy do grup na 1 – wszych zajęciach w miesiącu.

Bardzo prosimy, aby nie tłoczyć się bez potrzeby.  Myślę, że od naszego zachowania będzie zależała decyzja Klubu “Wisus” w zakresie zwiększenia ilości osób w dużej sali.

Przypominamy też o uregulowaniu zaległych składek członkowskich w czasie dyżurów biura.

Pozostałe informacje przekazane dnia 25 września br na stronie utwzory.pl są aktualne.

Podkreślamy jeszcze raz, że dalsze funkcjonowanie UTW jest zależne

od regulacji składek i zainteresowania nowych słuchaczy przystąpieniem do UTW.

Składki można wpłacać na konto Banku Spółdzielczego w Żorach nr.:

Konto: 89 8456 0009 2001 0025 4692 0002

Potwierdzenie wpłaty zostaje dokonane w biurze UTW na legitymacji członkowskiej.

Zarząd UTWw Żorach