,

Dyżury Biura UTW ( budynek ŻCOP ) od 03.09.2021 roku i zajęcia UTW od 06.09.2021 roku.

 

Dyżury Biura UTW ( budynek ŻCOP ) od 03.09.2021 rokui zajęcia UTW od 06.09.2021 roku.

W ślad za informacjami Klubu „Wisus” informujemy, że od 03 września br, dyżury

Biura UTW będą 2 razy w tygodniu, w dniach:

poniedziałek – godzina 10.00 – 12.00;

czwartek – godzina 12.00 -14.00.

Przypominamy też, że zgodnie z podpisanym Porozumieniem z MOK w Żorach, Klub „Wisus” prowadzi wszystkie sprawy członkowskie słuchaczy UTW w zakresie regulacji składek członkowskich od września br, przyjęć nowych słuchaczy do UTW i organizacji zajęć stałych na uniwersytecie.
W związku z tym, od 30 sierpnia br słuchacze UTW rozpoczęli w Klubie „Wisus” zapisy na zajęcia, a od 6 września br rozpoczną się zajęcia na uniwersytecie zgodnie z zaprezentowanym przez Klub „Wisus” harmonogramem zajęć udostępnionym też w kilku miejscach na Facebooku.
W uzupełnieniu harmonogramu zajęć, wyjaśniamy szczególnie dla nowych studentów UTW, że podział na grupy zajęć języka angielskiego ( sala 103 bud. ŻCOP ) i komputery oznacza:
– I grupa – dla osób rozpoczynających naukę języka angielskiego;
– II grupa – dla osób średnio zaawansowanych w znajomości języka;
– III grupa – dla osób zaawansowanych w znajomości języka.
W przypadku komputerów:

I grupa – dla osób, które nie miały kontaktu z komputerem;
II, III, IV grupa – dla osób, które dotychczas uczestniczyły w zajęciach i nowych, które chcą dołączyć.
W zależności od zainteresowania, składy grup ustalą się w trakcie zajęć.
Podział na grupy w pozostałych zajęciach wynika z wyboru godziny rozpoczęcia zajęć, przy czym z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii będzie konieczne kierowanie się ilością osób, tzn. żeby w miarę równomiernie rozłożyć ilość osób w sali.
To też ureguluje się w praktyce.

Prosimy też, aby zaległe składki członkowskie za 2020 rok regulować w Biurze UTW w czasie w/podanych dyżurów, lub na konto w Banku Spółdzielczym.
Brak uregulowanych składek członkowskich za 2020 r. jest równoznaczne z rezygnacją z członkowstwa i przystąpieniem do UTW od nowa. Zapłacone przez kilku słuchaczy składki na 2021 r. zostaną zaliczone na poczet okresu, od którego rozpoczną się zajęcia.

Zarząd UTW w Żorach