,

II Turniej UTW w Żorach w Boule. Park „Cegielnia” w Żorach – 10.11.2018 r.

II Turniej UTW w Żorach w Boule.
Park „Cegielnia” w Żorach – 10.11.2018 r.
W piękną, słoneczną sobotę – 10 listopada br, na „Bulodromie” przy placu treningowym z przyrządami do ćwiczeń w Parku „Cegielnia”, zorganizowaliśmy II turniej UTW w Żorach w boule, którym uczciliśmy I rocznicę śmierci Ani Potęga – naszej słuchaczki i miłośniczki gry w boule. Korzystaliśmy z pomocy MOSiR /stoły i ławki/, za co bardzo dziękujemy.
Uczestników turnieju przywitała Prezes UTW w Żorach – Helena Karwot i wspólnie chwilą ciszy uczciliśmy pamięć Ani. Prezes przypomniała zebranym, o mszy św. w I- rocznicę śmierci Ani, która odbędzie się 2 grudnia br. o godzinie 18.00 w Kościele pw. św. Stanisława BM na Os. Pawlikowskiego w Żorach.
Inicjatorem Turnieju, a zarazem jego przygotowaniem i prowadzeniem zajął się nasz słuchacz Wiktor Bąk, który jest zapalonym graczem w boule. Także dzięki Jego zaangażowaniu, MOSiR w Żorach zbudował w 2016 roku 2 bulodromy i amatorzy gry w boule grają codziennie, właściwie bez przerwy.
Uwielbiała tę grę słuchaczka UTW w Żorach Ania Potęga, którą pożegnaliśmy
6 listopada ub. roku po szybkiej, nieuleczalnej chorobie.
I właśnie – pamięci Ani, w I – rocznicę Jej śmierci poświęciliśmy ten turniej.
W turnieju wzięło udział 27 osób, z tego 20 grało w 10 parach /dubletach/. Wśród graczy była Prezes Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Pani Jadwiga Wojdat-Holeczek oraz 4 słuchaczy WUTW, a także 2 zaprzyjaźnione zawodniczki gry w boule z Rybnika, którym dziękujemy za udział.
Był także obecny Pan Wiesław Potęga – mąż Ani, który podziękował nam za pamięć o Niej.
Turniej przebiegał sprawnie, przy wsparciu kibiców. Po zaciętej walce, wyniki turnieju były następujące:
I – miejsce – Wiktor Bąk i Roland Piłka – UTW w Żorach i Żory;
II – miejsce – Barbara Świeczka i Piotr Flaga – UTW w Żorach i Żory;
III – miejsce – Irena i Jolanta Rachel – Rybnik;
IV – miejsce – Lidia Piłka i Józef Łada – UTW w Żorach i Żory;
V – miejsce – Maria Matysiak i Zdzisław Karbowski – UTW w Żorach;
VI – miejsce – Henryka Świerczyna i Grażyna Kusiak – UTW w Żorach;
VII – miejsce – Anna i Tadeusz Pytel – UTW w Żorach;
VIII – miejsce – Jadwiga Wojdat-Holeczek – WUTW i Halina Zwolińska – UTW w Żorach;
IX – miejsce – Bronisława i Piotr Krafczyk – WUTW w Wodzisławiu Śl.;
X – miejsce – Mirosława i Janusz Zaorscy – WUTW w Wodzisławiu Śl.;
Zwycięzcy turnieju otrzymali ufundowane przez UTW w Żorach – brązowe, srebrne i złote statuetki oraz brązowe, srebrne i złote medale, a pozostali zawodnicy pamiątkowe medale.
Zwycięzców turnieju dekorowała Prezes UTW w Żorach wraz z organizatorem turnieju Wiktorem Bąkiem, a zawodników na pozostałych miejscach dekorował organizator i zwycięzca Wiktor Bąk.
W naszej ocenie przyjmujemy, że II Turniej UTW w Żorach w Boule był udany i będzie zachętą dla innych, nie tylko seniorów i słuchaczy UTW do udziału w tej grze.
Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji imprezy pracownikom MOSiR w Żorach.
Bardzo serdecznie dziękujemy gościom turnieju, seniorom z Żor
oraz słuchaczom UTW w Żorach za udział w imprezie i zapraszamy do gry w boule.
Za zdjęcia z imprezy na stronie utwzory.pl dziękujemy L. Glanertowi i Z. Karbowskiemu.
Relacja: Helena Karwot
Zarząd UTW w Żorach