,

Inauguracja XIV Roku Akademickiego 2022/2023 studentów UTW w Żorach w MOKu Żory dn. 05.10.2022 godz.16.00