Odwołanie zajęć! Zumba gold – I grupa i Latino-solo w dniach 15 i 16 kwiecień 2019 r. Klub „Wisus” w Żorach.

Odwołanie zajęć!
Zumba gold – I grupa i Latino-solo
w dniach 15 i 16 kwiecień 2019 r.
Klub „Wisus” w Żorach.
W ślad za informacją przekazaną na zajęciach dnia 12.04.2019 r. uprzejmie informujemy, że zajęcia: zumby gold – w dniu 15.04.br, i latino-solo – w dniu 16.04.br.
nie odbędą się.
Przepraszamy za niedogodności wynikłe z powstałej sytuacji.
Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim znajomym słuchaczom UTW uczęszczającym na te zajęcia.
Termin odrabiania zajęć zostanie podany później.
Zarząd UTW w Żorach