,

Opłatek – Wigilijka UTW 2022 – 16.12.2022 r. –  Klub „Wisus”

Opłatek – Wigilijka UTW 2022 – 16.12.2022 r. –  Klub „Wisus”

W miniony piątek, 16.12.2022 r. słuchacze UTW spotkali sie w Klubie „Wisus”, aby wspólnie świętować nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz zakończenie roku 2022. Było to po 3 latach (10.12.2019 r.) spowodowanych pandemią covid-19, nasze kolejne spotkanie opłatkowe. Na spotkanie zaprosiliśmy Dyrektora MOK-u Pana Stanisława Ratajczyka i nieobecną Panią Hannę Kalisz – Kierownika Klubu „Wisus”, którą reprezentowała Pani Paulina Juranek, co razem z miejscem spotkania podkreśliło praktyczne zmiany, jakie zaszły w działalności naszego uniwersytetu. Od 25 lutego 2021 roku dzięki porozumieniu z MOK w Żorach, wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące zajęć stałych uniwersytetu wraz z pozyskaniem dotacji i regulacją opłat za zajęcia oraz ruchem słuchaczy UTW prowadzi Klub „Wisus”. Podziękowaliśmy za to wszystko Panu Dyrektorowi i Pani  Paulinie gorącymi oklaskami.

Prezes przypomniała ważniejsze wydarzenia uniwersytetu z ub. roku, głównie z udziałem naszych zespołów tanecznych. Przekazała że, w uzgodnieniu z Panią Hanną Kalisz, zajęcia uniwersytetu będą do środy, tj do 21.12.br., a rozpoczną się 2.01.2023 r., chyba że zainteresowani, tzn. słuchacze i Prowadzący zajęcia zdecydują inaczej.

Przekazała też w imieniu Zarządu, (który choruje) i Klubu „Wisus” spełnienia najskrytszych marzeń, zdrowia i pomyślności w Nowym 2023 Roku i podziękowała za piękną oprawę graficzną życzeń Panu Patrykowi Kowalczykowi z MOK-u.

Spotkanie przygotował komitet organizacyjny w składzie: Karolinka i Ludwik Glanertowie, Gosia Niemiec i Rysiek Wesołowski. Można powiedzieć, że nie tylko przygotował, ale własnoręcznie ugotował z wyjątkiem barszczu z Baru „Krówka”, bo pierogi ruskie i z kapustą z grzybami zrobiła osobiście Karolina, która upiekła też razem z Gosią Niemiec ciasta. Mogliśmy się też częstować bardzo dobrymi ciasteczkami Danusi Kapa.

Komitet organizacyjny przygotował również część artystyczną spotkania, a Ludwik Glanert wcielił się też w postać Mikołaja. Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniem życzeń, zjedliśmy bardzo dobre pierogi z barszczem i świetne ciasta Karoliny i Gosi.

Komitet organizacyjny (2 nasze pary taneczne) zatańczył do kolędy „Przybieżeli do Betlejem”, a Zespół „Ladies Banditos” zatańczył w stylu country do utworu zespołu Enej „Skrzypi Wóz”.

Występy były bardzo udane i nagrodzone gromkimi brawami wszystkich uczestników.

Wylosowaliśmy z worków Mikolaja prezenty, a także kilkoro słuchaczy pobrało w prezencie książki autorstwa Macieja Zdziarskiego z serii „Seniorze, trzymaj formę! 2,3,4,5, które uniwersytet otrzymal kilka lat temu z Instytutu Łukasiewicza w Krakowie.

Losowaliśmy także ciasteczka z wróżbą, aby wiedzieć, co szykuje nam los w przyszłym 2023 roku. Śpiewaliśmy też kolędy, a pięknie akompaniował nam na skrzypcach Jasiu Łukowski.

W ocenie Wszystkich spotkanie było bardzo udane, za co dziękowaliśmy naszym koleżankom Karolinie i Gosi oraz kolegom Ludwikowi i Ryśkowi. Dziękowaliśmy też wszystkim, którzy pomagali dostarczyć potrawy na stół i sprzątali po zakończeniu.

Bardzo dziękujemy za pomoc w przygotowaniu naszego spotkania pracownikom Klubu „Wisus”: Pani Paulinie. Karolinie i Darii, która osobiście uczestniczyła w sprzątaniu.

Dziękujemy za zdjęcia: Karolince i Ludwikowi Glanertom oraz Marysi Matysiak.

Relacja: Helena Karwot                                                                                 Zarząd UTW w Żorach