,

Profilaktyka urazów i przeciwdziałanie upadkom wśród seniorów. 29 listopad br – godzina 10:30 – sala 103 / ŻCOP /

Profilaktyka urazów i przeciwdziałanie upadkom wśród seniorów.

29 listopad br – godzina 10:30 – sala 103 / ŻCOP /

Serdecznie zapraszamy naszych Słuchaczy i Seniorów

w dniu 29 listopada br – godzina 10.30 – do sali 103 / budynek ŻCOP /

na wykład – temat jw.,

realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

W wykładzie ekspert przedstawi założenia projektu

„Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa”

oraz pokaże produkty powstałe w wyniku realizacji tego projektu,

w tym katalog zaleceń i rekomendacji, jak skutecznie zminimalizować ryzyko upadków wśród seniorów, broszury informacyjne,

zestawy prostych ćwiczeń dla seniorów i podobne.

Serdecznie zapraszamy na wykład, którego tematyka jest niezwykle ważna

w naszym codziennym życiu.

Zakładany czas spotkania około 1 godziny, tak że zdążymy na zajęcia zumby do klubu „Wisus”.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na duże zainteresowanie

 naszych Słuchaczy i Seniorów.

Zarząd UTW w Żorach