,

Rozpoczęcie X Roku Akademickiego

Rozpoczęcie X Roku Akademickiego  

UTW w Żorach – 2018/2019.

w dn. 2 października 2018

 

Zarząd UTW w Żorach