,

Rozpoczęcie XIII Roku Akademickiego UTW w Żorach – 2021/2022.

 

Rozpoczęcie XIII Roku Akademickiego

UTW w Żorach – 2021/2022.

Po 2 letniej przerwie spowodowanej pandemią covid-19, 5 października br UTW w Żorach rozpoczął uroczyście XIII rok akademicki 2021/2022 w dużej sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Uroczystość rozpoczęła się odsłuchaniem pięknego wykonania  hymnu studentów – Gaudeamus Igitur. –  (łac. „Radujmy się więc”).

W uroczystości udział wzięli:

Pan Waldemar  Socha           –  Prezydent Miasta Żory,

Pan Stanisław  Ratajczyk      –  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach,

Pan  Krzysztof  Gadowski     –  Poseł na Sejm RP,

Pani Bożena  Kőlh-Gudzik    –  Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Żory

Pani Justyna  Buchalik          –  Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Pani Jolanta  Pasierbek         –  Przewodnicząca Żorskiej Rady Seniorów,

Pani Lucyna  Górecka           –  Przedszkole nr 19 w Żorach,

Pani Karolina  Kozłowska      –  Instruktor Klub „Wisus” w Żorach,

Pani Barbara  Musiałek         –  Instruktor Klub „Rebus” w Żorach,

Pani Halina  Raszewska        –  WUTW w Wodzisławiu,

Pani Agnieszka  Szewczyk    –  Prowadz. Taniec Towarzyski UTW w Żorach do 2020 r

Pan Stanisław  Sobiecki        –  Klub Globtrotera

Pan Szymon Kamczyk           –  Naczelny Redaktor Nowin Żorskich

Studenci UTW w Żorach    –  prowadzący dla studentów uniwersytetu zajęcia:

Pani Karolina  Glanert            –  Nordic Walking – wolontariat,

Pani Grażyna  Bieńczak        –  Gry logiczne,

Pani  Barbara  Świeczka       –  Gra w Boule.

oraz  zgromadzeni studenci i seniorzy – 43 osoby, co dało w sumie 60 osób.

Słuchacze z UTW w Rybniku i w Pszczynie przekazali nam najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha oraz satysfakcji w realizacji zadań dla i przez seniorów.

Po przywitaniu gości i słuchaczy, szczególnie nowo-przyjętych do uniwersytetu, Prezes Helena Karwot   podkreśliła, że UTW w Żorach rozpoczyna XIII rok swojej działalności, mimo, że pandemia covid-19 uniemożliwiła na uroczyste zamknięcie XI roku oraz rozpoczęcie i zakończenie XII roku akademickiego UTW w Żorach.

Krótko podsumowała działalność uniwersytetu w 2020 roku, w którym realizowaliśmy zadanie publiczne pod tytułem „Seniorze, z UTW – nie ma czasu, by tracić czas”, ale tym razem mieliśmy dużo czasu, bo spędzaliśmy go w cieniu covid -19 niestety. Działalność UTW fizycznie ograniczyła się do 6,5 miesięcy, przy czym w normalnym wymiarze trwała tylko do 12 marca 2020 r, a potem zgodnie z ograniczeniami określonymi przez pandemię. Spowodowało to wykorzystanie dotacji z budżetu Gminy Żory w wysokości 27 021 zł, tj. 77,2 % i zwrot 7 979 zł do pierwotnie przyznanej kwoty 35 000 zł.

Gorąco podziękowała Prezydentowi Miasta Żory za współfinansowanie działalności Uniwersytetu z budżetu Gminy Żory i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Biura Rady Miasta Żory za pomoc w realizacji zadań uniwersytetu dla żorskich seniorów. Podziękowała też Dyrektorowi i pracownikom MOK w Żorach za pomoc w realizacji dzisiejszej uroczystości i serdeczną współpracę na co dzień z Klubem „Wisus”. Szczególne podziękowanie przekazała Dyrektorowi i pracownikom ŻCOP za stałą pomoc w pracy biura UTW i życzliwość na co dzień dla studentów uniwesytetu.

Podziękowała też za pracę dla studentów byłym i aktualnym członkom zarządu UTW. Dziękowała również innym słuchaczom UTW szczególnie członkom zespołów UTW: Gold Dance i Senior Dance, którzy systematycznie ćwiczyli uwzględniając ograniczenia pandemii, a także zespołowi Butterfly za przygotowanie się do uświetnienia naszej uroczystości.

Pandemia Covid-19 zabrała 3 słuchaczy UTW – Teresę Rowińską ( 7.11.2020 r. ) oraz w 2021 roku Remigiusza Danę (11.01.) i Marię Dawidson (2.03.). Prezes przypomniała, że na zakończenie naszej ostatniej zabawy walentynkowej 14.02.2020 r., nie przewidując z jak trudnym okresem przyszło nam się zmierzyć, trzymając się w kręgu za ręce wspomnieliśmy Wszystkich naszych słuchaczy, których pożegnaliśmy wcześniej: Kazimierz Urban ( 17.01.2020 r.), Regina Trawińska ( 28.12.2019 r.), Wanda Wuwer (31.01.2019 r.), Maria Korska (18.07.2018 r.), Józef Kusiak – były członek UTW (3.05.2018 r.),  Anna Potęga ( 6.11.2017 r. ), Jadwiga Wilk ( 19.07.2016 r.). Chwilą zadumy uczciliśmy Ich pamięć.

Podkreśliła też zaangażowanie naszych słuchaczy w początkowym okresie pandemii, kiedy większość z nas chroniła się w domach, a głównym problemem był niedobór maseczek ochronnych i prowadzone na szeroką skalę szycie maseczek w domu. Na apel Żorskiego Patrolu Obywatelskiego odpowiedziała nasza Karolinka Glanert, która nie wie ile uszyła maseczek, bo przestała liczyć po 2 000 szt, ale szyła dalej do końca akcji. Otrzymała za to 22 czerwca ub. roku w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych podziękowanie, z rąk Pani Anny Ujmy – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Żory d/s Sportu i Promocji obecnie Dyrektora Galerii Wiślanka oraz Dyrektora ŻCOP – Pana Adama Grześkiewicza. Karolinkę wspierał dzielnie mąż Ludwik główny fotograf UTW i przy wsparciu innych słuchaczek i słuchaczy uniwersytetu zorganizowali i uczestniczyli w czerwcu ub. roku w 2 challengach odpowiadając na apele innych UTW oraz w lipcu uczyli dzieci tańca liniowego country w Świetlicy „Wyspa” na Gwarkach w Żorach. W sumie uczestniczyło w tych 3 imprezach 31 osób.

W I półroczu 2020 roku organizowaliśmy tygodniowo 17 zajęć stałych w wymiarze 36 godzin, a w październiku czas zmniejszył się do 34 godzin, w tym zajęcia prowadzone woluntarnie  przez słuchaczy UTW 6,5 godziny. Zgodnie z harmonogramem zajęcia odbywały się do 12 marca, a potem jak na to pozwalały ograniczenia określone pandemią. Udało nam się też zabawić na zabawie Walentynkowej 14.02 2020 r. i była to ostatnia nasza zabawa i spotkanie w szerszym gronie. Mimo pandemii Klub Globtrotera wspólnie z Klubem Podróżnika zorganizował kilka wycieczek w kraju do Krakowa, Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, Warszawy, tygodniowy wypad na Mazury i po Żorach oraz do Bratysławy i Pragi. Odbywały się też w miarę możliwości spotkania w klubie „Globtrotera”. Grupa słuchaczek pod wodzą Grażynki Bieńczak grała w karty, a najbardziej zagorzali gracze w boule też korzystali z każdej możliwej okazji, aby rzucać kulami w biedną świnkę. Stała grupka słuchaczy głównie z Osiedla Sikorskiego zaliczała też marsze nordic walking. Bezpośrednim skutkiem wpływu pandemii na życie uniwersytetu, był spadek stanu słuchaczy na koniec sierpnia br do poziomu 132 słuchaczy, a więc o ponad 50 % do stanu na początek 2020 r.

            XIII rok akademicki UTW wiąże się z dużymi zmianami organizacyjnymi, bo dzięki przychylności Dyrektora MOK P. Stanisława Ratajczyka i Kierownika Klubu „Wisus” P. Hanny Kalisz podpisano zaakceptowane wcześniej przez Prezydenta i Radę Miasta Żory 25 lutego br porozumienie z MOK w Żorach, zgodnie z którym Klub „Wisus” przejął obsługę organizacyjną uniwersytetu w zakresie ruchu słuchaczy, regulacji składek i organizacji zajęć stałych wraz z pozyskaniem dotacji z Gminy Żory na ten cel. Możemy też liczyć na wsparcie MOK w innych potrzebach uniwersytetu. W imieniu dotychczasowych i nowych słuchaczy UTW, prezes gorąco podziękowała za tak ogromne wsparcie działalności naszego UTW. Gorąco podziękowała Wszystkim pracownikom MOK, którzy pomagali w przygotowaniu naszej uroczystości, a szczególnie Pani Teresie Cieślik, która jest dobrym i życzliwym doradcą. Podziękowała też za opracowanie graficzne plakatów, zaproszeń i dyplomów dotyczących dzisiejszej imprezy i akustykom MOK za nagłośnienie.

MOK podjął też decyzję, aby z uwagi na brak możliwości prowadzenia zajęć w bieżącym roku, słuchacze UTW regulowali składki członkowskie od miesiąca, w którym rozpoczną się zajęcia stałe, a więc od 1 września br. W wyniku tego część słuchaczy, którzy mieli większe zaległości składkowe za 2020 rok, co spowodowało skreślenie ich z członkostwa w uniwersytecie, ponownie przyjęli się do UTW korzystając z promocji MOK-u. Do końca września br. przyjęło się do UTW 47 nowych słuchaczy, a przyjęcia nadal trwają i niech tak zostanie.

Za to wszystko podziękowaliśmy kwiatami, które wręczyliśmy Dyrektorowi MOK –

  1. Stanisławowi Ratajczykowi i P. Karolinie Kozłowskiej – Kub”Wisus”.

Nowa oferta programowa uniwersytetu opracowana przez Klub „Wisus” obejmuje 20 godzin tygodniowo i obowiązuje do połowy grudnia br. Szczegóły zajęć podane są na plakacie umieszczonym w Klubie „Wisus”, przy biurze UTW w budynku ŻCOP i w holu MOK-u przy wejściu do sali. Trzeba podkreślić, że słuchacze byli bardzo spragnieni zajęć, bo ich udział w poszczególnych zajęciach jest dość duży i tak: Rehabilitacja – 45; Pilates – 30; Taniec liniowy country – 35; Joga – 28; Zumba Gold – 35; Taniec Towarzyski – 17; J. angielski – 45; komputery – 29 osób. W ramach tych zajęć w 2 i 4 środę miesiąca Centrum Edukacji Regionalnej prowadzi 2 godzinne spotkania z kulturą regionalną dla seniorów, którzy są bardzo zadowoleni, bo gotują, jedzą, śpiewają i tańczą za jedyne 10 zł do osoby. Możemy też korzystać z prowadzonych przez MOK zajęć z ceramiką – koszt 15 zł/godz., a w sobotę sztrykować za 10 zł/godz.. Ponadto mamy 2 godziny w gry planszowe prowadzone woluntarnie przez Grażynkę Bieńczak, możemy chodzić z kijkami z każdy piątek z Karolinką Glanert o godz.8.30, spotykać się w 2-ch Wiedźmach z Klubem „Globtrotera” i grać w boule na bulodromach w Parku „Cegielnia” prowadzeni przez mistrzów Żorskiej Ligi Petanque Basię Świeczkę i Wiktora Bąka. W zależności od sytuacji ogólnopolskiej i zainteresowania słuchaczy, oferta programowa może ulec zmianie w następnym roku.

Z wyjątkiem języka angielskiego, który odbywa się w budynku ŻCOP, wszystkie pozostałe zajęcia odbywają się w Klubie „Wisus”. Plan zajęć stałych znajduje się także na stronie utwzory.pl.

Ponadto nasi słuchacze w tygodniu: – śpiewają i uczą się śpiewać w Zespole wokalnym „Carpe Diem” prowadzonym przez Panią Dagmarę Świtacz przy MOK w Żorach – 1,5 godz.

Nasi słuchacze uczą się sztuki aktorskiej w Amatorskim Teatrze Dorosłych „Apteczka” prowadzonym przez instruktora Panią Barbarę Musiałek w klubie ”Rebus”-1,5 godz.

W czasie, który darowała nam pandemia, Apteczka opracowała nową sztukę napisaną jak wszystkie poprzednie przez Barbarę Musiałek pt. „Sklep z używanymi poradami” i nagraliśmy tę sztukę w Żorskim Radiu. Teraz pracujemy nad nową sztuką pt. „Remont”.

Poza zajęciami stałymi możemy uczestniczyć w spotkaniach okolicznościowych / andrzejki; opłatek; Wielkanoc; tłusty czwartek; dzień kobiet; zabawa karnawałowa /, jeśli je zorganizujemy.

Z zaproszonych gości zabrał głos Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Gadowski, który podkreślił aktywność słuchaczy uniwersytetu i podziękował za to piękną wiązanką kwiatów.

Część artystyczną rozpoczął Zespół Gold Dance wesołym Jivem, a po występie podziękował kwiatami Pani Agnieszce Szewczyk – za prowadzenie zespołu i zainicjowaniu jego udziału w organizowanych przez PTT turniejach tańca towarzyskiego. Pani Agnieszka podziękowała i życzyła powodzenia w dalszych turniejach tańca towarzyskiego.

            Wręczono dyplomy słuchaczom startującym w dniu 17.09.br. na XIII Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej UTW i Organizacji Senioralnych organizowanej przez UTW w Łazach, która od 2020 roku odbywa się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trzeba podkreślić, że 5 naszych zawodników zdobyło: medal złoty w boule (Basia Świeczka) i medal srebrny w biegu na 150 m (Jasiu Bednarek), a pozostali 2 x 7 miejsce w biegu na 60 m (Karolina i Ludwik Glanertowie) i 8 miejsce w pływaniu na 50 m (Rysiu Wesołowski).

W części artystycznej bardzo pięknie zaprezentowały się zespoły UTW: „Senior Dance” i „Butterfly”.

        Prezes  życzyła Wszystkim zdrowia, pomyślności i radości w studiowaniu na UTW w Żorach.

Za zdjęcia i relację z uroczystości dziękujemy P. Szymonowi Kamczykowi – redaktorowi naczelnemu Gazety Żorskiej – portal nowiny.pl, oraz naszym słuchaczom Karolinie i Ludwikowi Glanertom.

Zarząd UTW w Żorach