,

Rozpoczęcie XIV Roku Akademickiego UTW w Żorach – 2022/2023.

Rozpoczęcie XIV Roku Akademickiego
UTW w Żorach – 2022/2023.

Dokładnie po roku, 5 października, spotykaliśmy się – w dużej sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, aby uroczyście rozpocząć kolejny XIV już rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach.
Uroczystość rozpoczęła się odsłuchaniem pięknego wykonania hymnu studentów – Gaudeamus Igitur. – (łac. „Radujmy się więc”).
W uroczystości udział wzięli:
Pana Stanisław Ratajczyk – Dyrektor MOK- u w Żorach,
Pani Bożena Kőhl Gudzik – Kierownik Zespołu Spraw Społecznych UM Żory,
Pan Lucjan Buchalik – Dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach,
Pani Karolina Kozłowska – Instruktor Klubu „Wisus” w Żorach,
Pani Jolanta Pasierbek – Przewodnicząca ŻRS
Pani Aneta Szarblewska – Kierownik DD „Senior+”
Pani Elżbieta Kowalska – WUTW – Wodzisław Śl.,
Pani Klaudia Malisz – UTW w Rybniku,
Pan Gerard Kuźnik – UTW w Rybniku
Pani Anna Pośpiech – Pszczyński UTW
Pani Aniela Szmit – Pszczyński UTW
Prowadzący zajęcia na uniwersytecie:
Pani Martyna Mach – Instruktor tańca Towarzyskiego i Zespołu „Powiew Młodości”
Pani Elżbieta Malcharek – Instruktor Zespołu „Ladies Banditos”
Studenci UTW w Żorach – prowadzący dla studentów uniwersytetu zajęcia:
Pani Grażyna Bieńczak – Gry logiczne – wolontariat,
oraz zgromadzeni studenci i seniorzy – 56 osób, co dało w sumie 70 osób.
Goście – słuchacze z UTW w Wodzisławiu Śl., Rybniku i w Pszczynie przekazali nam najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha i satysfakcji w realizacji zadań dla i przez seniorów oraz piękne wiązanki kwiatów.
Nasza słuchaczka Regina Sadowska przekazała podziękowanie Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Jastrzębiu Zdroju – Szeroka za przekazane im w dniu 6.12.2021 r. zebrane przez naszych słuchaczy duże ilości paszy i kocy do ocieplenia klatek zwierzętom . Zaapelowała też, aby nasi słuchacze przyłączyli się do tej akcji w br, a najlepiej żeby to była coroczna akcja słuchaczy UTW w Żorach. Bardzo dziękujemy koleżance Reginie za zorganizowanie tej akcji, myślę że może się udać, w końcu zwierzęta są nam bardzo bliskie. Po przywitaniu gości i słuchaczy, szczególnie nowo-przyjętych do uniwersytetu, Prezes Helena Karwot podkreśliła, że UTW w Żorach rozpoczyna XIV rok swojej działalności, chociaż zajęcia UTW rozpoczęły się 5 września br, co wynika z organizacji tych zajęć przez Klub „Wisus” i dostosowanie się do czasu pracy klubu.
XIV rok akademicki UTW, to 2 -gi rok funkcjonowania uniwersytetu w strukturach MOK, bo dzięki przychylności Dyrektora MOK P. Stanisława Ratajczyka i Kierownika Klubu „Wisus” P. Hanny Kalisz, od 25 lutego 2021 roku, zgodnie z zawartym porozumieniem z MOK, Klub „Wisus” przejął obsługę organizacyjną uniwersytetu w zakresie ruchu słuchaczy, regulacji składek i organizacji zajęć stałych wraz z pozyskaniem dotacji z Gminy Miasta Żory na ten cel. Możemy też liczyć na wsparcie MOK w innych potrzebach uniwersytetu. W imieniu dotychczasowych i nowych słuchaczy UTW, gorąco podziękowała za tak ogromne wsparcie działalności naszego UTW i serdeczną współpracę na co dzień z Klubem „Wisus”.
Podziękowała też wszystkim pracownikom MOK, którzy od lat pomagają w przygotowaniu naszej uroczystości szczególnie Pani Teresie Cieślik, a także za opracowanie graficzne plakatów, zaproszeń i dyplomów dotyczących dzisiejszej imprezy oraz akustykom MOK za nagłośnienie.
Szczególne podziękowanie przekazała Dyrektorowi i pracownikom ŻCOP za stałą pomoc w pracy biura UTW i życzliwość na co dzień dla studentów uniwersytetu.
Podziękowała też za pracę dla studentów byłym i aktualnym członkom zarządu UTW.
Dziękowała również serdecznie innym słuchaczom UTW szczególnie członkom zespołów UTW: „Powiew Młodości” ( d. Gold Dance ), „Ladies Banditos” ( d. Senior Dance ), oraz „Butterfly” za ciągłą gotowość do występów i uświetnianie różnych imprez w Żorach i poza, a tym samym propagowanie UTW.
Nasze Zespoły taneczne podobają się, czego potwierdzeniem są tegoroczne występy:
– Kino Starówka – …Urodziny Miasta Żory
– MOK – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
– Spotkanie Integracyjne Seniorów SITG w Rogowie – Powitanie Lata
– Przegląd Taneczny w Pszowie – 12.05.br.
– zaproszenie do Zawiercia (wraz z pokryciem kosztów przejazdu ), z okazji 15-lecia
Zawierciańskiego UTW
– Uświetniły również wspólnie z Zespołem Reaktywacja Piknik z okazji 15 – lecia ŻCOP.

Były także występy na Festynach i dożynkach w Jastrzębiu Zdroju, Rogożnej i Żorach. Zespół „Butterfly” odwiedził też Seniorów w Domu Senior + na Gwarkach i spędził z nimi na wspólnej zabawie Andrzejki i Mikołaja oraz zatańczył na Jarmarku Władysławowskim –11.09.br. Przypomniała też, że 28.11.2021 r. pożegnaliśmy naszą serdeczną koleżankę Marzenę Karpińską,
która przez kilka lat razem z Zespołem „ Z piosenką na Ty” przemianowanym na „Pasja” uświetniała uroczystości zakończenia roku akademickiego do czerwca 2017 roku, potem zachorowała, a covid niewątpliwie przyśpieszył Jej śmierć, choć miała 61 lat.
Od września 2021 roku uczestniczyliśmy tygodniowo w 10 zajęciach stałych w ilości 22 godzin, w tym gry logiczne – 2 godziny prowadzone woluntarnie przez słuchaczkę UTW Grażynkę Bieńczak. Działał też normalnie Klub „Globtrotera” prowadzony przez naszego kolegę i didżeja Stasia Sobieckiego, którego większość członków, to słuchacze UTW i zorganizował kilka wycieczek w kraju – tygodniowy wypad na Mazury i za granicę do Pragi i Ołomuńca. Niedawno wrócili z wczasów w Chorwacji ( prawie 50 osób ). Nasi słuchacze byli też w przeważającej większości uczestnikami wycieczek organizowanych przez MOSiR Żory ( 3 wycieczki z programu „Na każdą porę roku”Koniaków – Istebna, Jura Krakowsko – Częstochowska z Pustynią
Błędowską, Moszna – Opole.). Jeszcze będzie 1 wycieczka. Nasi słuchacze pedałowali też dla uczczenia 750 lat Żor i zajęli tam dobre miejsca. Właściwie we wszystkich imprezach sportowo – rekreacyjnych Żor, nasi słuchacze aktywnie uczestniczą. Czują się ciągle młodzi, mają chęć, siły i potrzebę angażowania się w różne
inicjatywy MOSiR-u i inne.
Najbardziej zagorzali gracze w boule – kilku z nich to nasi słuchacze na czele z Wiktorem Bąkiem inicjatorem powstania Żorskiej Ligi Petanque i mistrzynią ŻLP za 2021 r. Basią Świeczką nagrodzoną na Gali Kulturalno – Sportowej 23 września br przez Prezydenta Miasta Żory P. Waldemara Sochę za wysokie wyniki sportowe w
tej lidze. Nagrodziliśmy brawami sukcesy Basi i całej Żorskiej Ligi Petanque. Bezpośrednim skutkiem wpływu pandemii na życie uniwersytetu, był spadek stanu słuchaczy na koniec sierpnia 2021 roku do poziomu 132 słuchaczy, a więc o ponad 50 % do stanu na początek 2020 r.
Aktualny stan słuchaczy uniwersytetu wg uregulowanych opłat za zajęcia w Klubie „Wisus” wynosi 136 osób, a uwzględniając opóźnienia w opłatach stan ten wynosi 176 osób, w tym nowo przyjęte we wrześniu br 28 osób. Przyjęcia nadal trwają i niech tak zostanie. Za to wszystko podziękowaliśmy słodyczami, dla Pań z Klubu „Wisus”, które wręczyliśmy – P. Karolinie Kozłowskiej. W naszej ocenie ilość słuchaczy będzie rosła, ale zależy to też od sytuacji zewnętrznej.
Nowa oferta programowa uniwersytetu opracowana przez Klub „Wisus” obejmuje 23 godziny tygodniowo. Szczegóły zajęć podane są na plakacie umieszczonym w Klubie „Wisus”, przy biurze UTW w budynku ŻCOP i na stronie utwzory.pl.
W porównaniu z rokiem minionym wprowadzono 2 nowe zajęcia Bachata ( zamiast 1 godz. pilatesu ) i 2 godzinne warsztaty Gimnastyki oddechowej częściowo odpłatne przez uczestników warsztatów oraz kontynuujemy zajęcia takie, jak: j.angielski ( 3 godziny ), obsługa komputerów (4 godziny), Joga (1 godzinę), Taniec liniowy country (2 godziny), Zumba Gold ( 2 godziny), Rehabilitacja ( 4 godziny), Taniec towarzyski (1 godzina), Gry logiczne (2 godziny). Możemy też korzystać z prowadzonych przez MOK zajęć
odpłatnych: z ceramiką i sztrykować. Spotykamy się też z Klubem „Globtrotera” w 2 – ch Wiedźmach i gramy w boule na bulodromach w Parku „Cegielnia” prowadzeni  przez mistrzów Żorskiej Ligi Petanque Basię Świeczkę i Wiktora Bąka.
Z wyjątkiem języka angielskiego, który odbywa się w budynku ŻCOP, wszystkie pozostałe zajęcia odbywają się w Klubie „Wisus”.
Ponadto nasi słuchacze w tygodniu: – śpiewają i uczą się śpiewać w Zespole wokalnym „Carpe Diem” prowadzonym przez Panią Dagmarę Świtacz przy MOK w Żorach – 1,5 godz.
Nasi słuchacze uczą się sztuki aktorskiej w Amatorskim Teatrze Dorosłych „Apteczka” prowadzonym przez instruktora Panią Barbarę Musiałek w klubie ”Rebus”-1,5 godz. w tygodniu. 28.09.br wystawiliśmy na scenie Klubu „Rebus” nową sztukę pt. „Remont”, a ogromnej ilości naszych koleżanek i kolegów spektakl bardzo się podobał.
Poza zajęciami stałymi możemy uczestniczyć w spotkaniach okolicznościowych / andrzejki; opłatek; Wielkanoc; tłusty czwartek; dzień kobiet; zabawa karnawałowa /, jeśli je zorganizujemy, tak jak zabawę 4 lipca br, w której bawiły się 34 osoby.
Wręczono dyplomy słuchaczom startującym w dniu 17.09.br. na XIV Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej UTW i Organizacji Senioralnych organizowanej przez UTW w Łazach, która od 2020 roku odbywa się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trzeba podkreślić, że 6 naszych zawodników zdobyło: Jasiu Bednarek  – medal srebrny w biegu na 150 m, medal brązowy – Gosia Niemiec w tenisie stołowym i Ludwik Glanert w biegu na 60 m, Karolina Glanert – 4 miejsce tuż za podium w biegu na 150 m, a pozostali: Ewa Wojciechowska uczestniczyła w biegu na 60 m, a Rysiu Wesołowski przepłynął 50 m stylem klasycznym. Wszyscy zawodnicy, to zespół UTW „Powiew Młodości”, co jest dowodem na to, że taniec wspiera wyniki sportowe. Ogólnie UTW w Żorach zajął 11 miejsce ( wspólnie z 4 innymi organizacjami) na 54 biorące udział w Olimpiadzie organizacje. Dzień wcześniej, 16.09.br na dniu integracyjnym poprzedzającym Olimpiadę, zespoły taneczne UTW zaprezentowały się na scenie i bardzo się podobały.
Część artystyczną uroczystości rozpoczął Zespół „Powiew Młodości”, potem „Butterfly” i nasze wspaniałe „Mażoretki Eksplozja” z Klubu „Wisus” pod okiem P. Dżesiki Skórskiej – Babiak. Następnie zespoły „Ladies Banditos”, „Butterfly” i „Mażoretki Eksplozja”. Kolejno zespoły UTW „Powiew Młodości”, „Butterfly” i Zespół Klubu „Wisus” „Ballroom Dance Show” świetnie prezentujący taniec współczesny pod przewodnictwem P. Wiktorii Wieczorek. Pokaz zakończył zespół „Ladies Banditos” tańcami linowymi, w pięknych zielono czarnych strojach. Zespołom Klubu „Wisus” za wspaniałe pokazy podziękowano słodyczami.
Zespoły UTW zaprezentują się już niedługo, w sobotę – 15.10.br na VII OSAS w Oświęcimiu.
I tu podziękowaliśmy Panu Prezydentowi Żor za sfinansowanie przez Urząd Miasta Żory kosztów dojazdu zespołów do Oświęcimia.

Prezes życzyła Wszystkim zdrowia, pomyślności i radości w studiowaniu na UTW w Żorach.

Za prezentowane zdjęcia z uroczystości dziękujemy naszym słuchaczom: P. Bożenie Puskarczyk, Karolinie i Ludwikowi Glanertom, Heni Świerczynie.
Relacja: Helena Karwot

Zarząd UTW w Żorach